نتایج بازیهای لیگ قهرمانان اروپا 2017-2018

لیست نتایج لیگ قهرمانان اروپا شامل نتیجه بازی‌های گذشته لیگ قهرمانان اروپا و ویدئو خلاصه بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا

فینال 1397/03/05
نیمه نهایی 1397/02/12
1397/02/11
1397/02/05
1397/02/04
یک چهارم نهایی 1397/01/22
1397/01/21
1397/01/15
1397/01/14
یک هشتم نهایی 1396/12/23
1396/12/22
1396/12/16
1396/12/15
1396/12/02
1396/12/01
1396/11/25
1396/11/24
مشاهده بیشتر