جدول گروه A
بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1
کامرون
کامرون
3 2 1 0 7-3 4 7
2
بورکینافاسو
بورکینافاسو
3 1 1 1 3-3 0 4
3
کیپ ورد
کیپ ورد
3 1 1 1 2-2 0 4
4
اتیوپی
اتیوپی
3 0 1 2 2-6 -4 1
جدول گروه B
بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1
سنگال
سنگال
3 1 2 0 1-0 1 5
2
گینه
گینه
3 1 1 1 2-2 0 4
3
مالاوی
مالاوی
3 1 1 1 2-2 0 4
4
زیمبابوه
زیمبابوه
3 1 0 2 3-4 -1 3
جدول گروه C
بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1
مراکش
مراکش
3 2 1 0 5-2 3 7
2
گابن
گابن
3 1 2 0 4-3 1 5
3
کومور
کومور
3 1 0 2 3-5 -2 3
4
غنا
غنا
3 0 1 2 3-5 -2 1
جدول گروه D
بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1
نیجریه
نیجریه
3 3 0 0 6-1 5 9
2
مصر
مصر
3 2 0 1 2-1 1 6
3
سودان
سودان
3 0 1 2 1-4 -3 1
4
گینه بیسائو
گینه بیسائو
3 0 1 2 0-3 -3 1
جدول گروه E
بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1
ساحل عاج
ساحل عاج
3 2 1 0 7-3 4 7
2
گینه استوایی
گینه استوایی
3 2 0 1 2-1 1 6
3
سیرالئون
سیرالئون
3 0 2 1 2-3 -1 2
4
الجزایر
الجزایر
3 0 1 2 1-5 -4 1
جدول گروه F
بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1
مالی
مالی
3 2 1 0 4-1 3 7
2
گامبیا
گامبیا
3 2 1 0 3-1 2 7
3
تونس
تونس
3 1 0 2 4-2 2 3
4
موریتانی
موریتانی
3 0 0 3 0-7 -7 0

آخرین به روز رسانی: