آخرین بازی های الدحیل

لیگ ستارگان قطر 2022-2023
1401/05/20
الاهلی دوحه
1 - 1
لیگ ستارگان قطر 2022-2023
دوستانه
1401/04/23
0 - 1
پاناتینایکوس

آخرین بازی های رو در رو

لیگ ستارگان قطر 2021-2022
لیگ ستارگان قطر 2021-2022
لیگ ستارگان قطر 2020-2021
لیگ ستارگان قطر 2020-2021
لیگ ستارگان قطر 2019-2020

آخرین بازی های الریان

لیگ ستارگان قطر 2022-2023
لیگ ستارگان قطر 2022-2023
1401/05/12
0 - 1
شمال
دوستانه
1401/04/21
رودا کرکراد
2 - 1