ترکیب اصلی سمپدوریا
  • اطلاعات ترکیب تیم موجود نیست
ترکیب اصلی آاس رم
  • اطلاعات ترکیب تیم موجود نیست

آخرین بازی های سمپدوریا

آخرین بازی های آاس رم

دوستانه
دوستانه
دوستانه
دوستانه
دوستانه
1401/04/25
2 - 0
پورتیموننز