یک شانزدهم

یک هشتم

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال

1387/12/09 14:00
ذوب آهن
2
صنعت نفت آبادان
0
1388/11/19 14:00
شاهین بوشهر
3
مس سرچشمه رفسنجان
1
1388/11/19 14:00
استیل آذین
2
سپاهان نوین اصفهان
0
1388/11/19 14:00
استقلال
13
ذرت کاران پارس آباد
0
1388/11/20 14:00
مس رفسنجان
2
پاس
0
1388/11/19 14:00
ابومسلم
3
اتکا گرگان
0
1387/12/07 14:00
داماش گیلان
1
مقاومت شیراز
0
1388/11/20 14:00
گسترش فولاد
3
تراکتور
2
1387/12/02 14:00
سپاهان
3
صنعتی کاوه
0
1388/11/19 14:00
فولاد نوين
0
صبای قم
1
1388/11/19 14:00
ملوان
2
سپیدرود رشت
1
1388/11/19 14:00
نساجی مازندران
0
مس کرمان
1
1388/11/19 14:00
پیکان
1 (2)
پتروشیمی تبریز
1 (4)
1388/11/20 14:00
برق شیراز
2
استقلال اهواز
0
1388/11/20 14:00
آلومینیوم هرمزگان
0 (5)
فولاد اهواز
0 (4)
1388/11/20 14:00
ایران جوان بوشهر
1
پرسپولیس
2
1388/12/28 14:00
شاهین بوشهر
1
ذوب آهن
3
1387/12/10 14:00
استیل آذین
5
استقلال
4
1387/12/08 14:00
ابومسلم
2 (7)
مس رفسنجان
2 (8)
1388/12/28 14:00
گسترش فولاد
1
داماش گیلان
0
1388/12/27 14:00
صبای قم
1
سپاهان
0
1387/12/09 14:00
مس کرمان
4
ملوان
0
1387/12/08 14:00
پتروشیمی تبریز
2
برق شیراز
0
1387/12/08 14:00
پرسپولیس
آلومینیوم هرمزگان
1389/01/19 14:00
ذوب آهن
0 (4)
استیل آذین
0 (3)
1389/01/20 14:00
مس رفسنجان
2
گسترش فولاد
4
1389/01/19 14:00
صبای قم
1
مس کرمان
0
1388/12/27 14:00
پتروشیمی تبریز
1
پرسپولیس
2
1389/02/03 14:00
گسترش فولاد
2
ذوب آهن
0
1389/02/03 14:00
پرسپولیس
0 (4)
صبای قم
0 (3)
فینال
رفت و برگشت (مشاهده)
گسترش فولاد
1
پرسپولیس
4
رفت 1389/02/22 14:00
گسترش فولاد
0
پرسپولیس
1
برگشت 1389/03/03 14:00
پرسپولیس
3
گسترش فولاد
1