یک شانزدهم

یک هشتم

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال

1387/10/22 14:00
شهرداری تبریز
0
صبای قم
1
1387/12/18 14:00
شموشک نوشهر
2
سایپا
1
1387/10/22 14:00
ملوان
2
سپاهان نوین اصفهان
1
1388/02/10 14:00
مس رفسنجان
2 (5)
استقلال
2 (4)
1387/10/10 14:00
شهرداری‌بندرعباس
1 (3)
فولاد
1 (4)
1387/10/10 14:00
استقلال اهواز
1
نفت تهران
0
1387/10/01 14:00
ابومسلم
3
آرمین تهران
2
1387/10/01 14:00
ذوب آهن
4
شیرین‌فراز‌
1
1387/10/04 14:00
سپاهان
7
مقاومت مازندران
1
1387/10/10 14:00
صنایع طلایی سمنان
1
پرسپولیس
3
1387/10/22 14:00
شهرداری یاسوج
0
پاس
3
1387/10/22 14:00
پیام مشهد
3
پیام شهدای کلار آباد
0
1387/12/18 14:00
نساجی مازندران
0
برق شیراز
3
1387/10/10 14:00
پتروشیمی تبریز
1
راه‌آهن
3
1387/10/10 14:00
پیکان
0
تراکتور
1
1387/10/05 14:00
فجر سپاسی
0
استیل آذین
1
1388/02/10 14:00
صبای قم
6
شموشک نوشهر
1
1388/02/15 14:00
مس رفسنجان
1
ملوان
0
1387/12/18 14:00
فولاد اهواز
1
استقلال اهواز
0
1387/12/18 14:00
ابومسلم
0
ذوب آهن
1
1388/02/10 14:00
پرسپولیس
1
سپاهان
0
1387/12/25 14:00
پاس
4
پیام مشهد
0
1388/02/10 14:00
راه‌آهن
4
برق شیراز
1
1387/12/18 14:00
تراکتور
2 (6)
استیل آذین
2 (5)
1388/02/20 14:00
صبای قم
3
مس رفسنجان
2
1388/02/11 14:00
ذوب آهن
3
فولاد
0
1388/02/20 14:00
پاس
2
پرسپولیس
1
1388/02/16 14:00
تراکتور
0
راه‌آهن
1
1388/02/24 14:00
صبای قم
1 (5)
ذوب آهن
1 (6)
1388/02/24 14:00
راه‌آهن
1
پاس
0
فینال
رفت و برگشت (مشاهده)
راه‌آهن
2
ذوب آهن
5
رفت 1388/02/28 14:00
راه‌آهن
1
ذوب آهن
0
برگشت 1388/03/01 14:00
ذوب آهن
5
راه‌آهن
1