یک شانزدهم

یک هشتم

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال

1386/09/26 14:00
پرسپولیس
4
پتروشیمی تبریز
1
1386/09/21 14:00
پاس
4
فولاد یزد
1
1386/09/01 14:00
استقلال اهواز
3
سمند تهران
0
1386/09/02 14:00
فولاد
2
سایپا
1
1386/09/02 14:00
پیام مشهد
1 (6)
راه‌آهن
1 (7)
1386/09/02 14:00
شیرین‌فراز‌
1
استیل آذین
2
1386/09/02 14:00
استقلال
5
تربیت بدنی یزد
3
1386/09/01 14:00
کاوه زنجان
1
ذوب آهن
4
1386/09/02 14:00
برق شیراز
3
نساجی مازندران
0
1386/09/01 14:00
پیکان
2
شهرداری انزلی
1
1386/09/02 14:00
شاهین بوشهر
2
ملوان
0
1386/09/01 14:00
صبای قم
4
تراکتور
0
1386/09/01 14:00
فجر سپاسی
0 (5)
مقاومت شیراز
0 (3)
1386/11/29 14:00
سپاهان
1
مهرکام پارس تهران
0
1386/09/30 14:00
صنایع اراک
1
ابومسلم
0
1386/09/01 14:00
داماش گیلان
3
مس سرچشمه رفسنجان
0
1386/10/03 14:00
پاس
3
پرسپولیس
0
1386/09/26 14:00
فولاد
4 (8)
استقلال اهواز
4 (7)
1386/09/30 14:00
راه‌آهن
2 (5)
استیل آذین
2 (2)
1386/09/30 14:00
ذوب آهن
1 (1)
استقلال
1 (3)
1386/09/30 14:00
برق شیراز
1
پیکان
0
1386/09/30 14:00
شاهین بوشهر
2 (6)
صبای قم
2 (5)
1385/12/07 14:00
فجر سپاسی
1
سپاهان
2
1387/01/07 14:00
صنایع اراک
0
داماش گیلان
1
1385/12/07 14:00
پاس
0 (4)
فولاد
0 (5)
1387/02/03 14:00
استقلال
2 (5)
راه‌آهن
2 (3)
1386/12/20 14:00
برق شیراز
2
شاهین بوشهر
0
1387/03/07 14:00
داماش گیلان
4
سپاهان
2
1387/03/12 14:00
فولاد
1 (2)
استقلال
1 (4)
1387/03/09 14:00
داماش گیلان
2
برق شیراز
1
فینال
رفت و برگشت (مشاهده)
داماش گیلان
1
استقلال
3
رفت 1387/03/20 14:00
داماش گیلان
1
استقلال
0
برگشت 1387/03/27 14:00
استقلال
3
داماش گیلان
0