یک چهارم

نیمه نهایی

فینال

1393/12/14 21:30
برس
0
اوسر
0
1393/12/14 21:00
کونکارنئو
1
گنگام
2
1393/12/12 23:30
بولونی
1
سنت اتین
1
1393/12/13 23:30
پاری سن ژرمن
2
موناکو
0
1394/01/18 23:30
اوسر
1
گنگام
0
1394/01/19 23:30
پاری سن ژرمن
4
سنت اتین
1
فینال
1394/03/09 23:30
پاری سن ژرمن
1
اوسر
0