یک هشتم

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال

1398/11/10 23:25
نیس
1
لیون
2
1398/11/09 23:35
مارسی
3
استراسبورگ
1
1398/11/08 21:00
لیمونست
1
دیژون
2
1398/11/09 21:00
پائو
0
پاری سن ژرمن
2
1398/11/09 21:00
اپینال
2
لیل
1
1398/11/08 23:25
موناکو
0
سنت اتین
1
1398/11/08 21:00
بلفورت
0 (5)
مون پلیه
0 (4)
1398/11/08 21:00
آنژه
4
رن
5
1398/11/23 23:35
لیون
1
مارسی
0
1398/11/23 21:00
دیژون
1
پاری سن ژرمن
6
1398/11/24 23:30
اپینال
1
سنت اتین
2
1398/11/22 23:25
بلفورت
0
رن
3
1398/12/14 23:40
لیون
1
پاری سن ژرمن
5
1398/12/15 23:25
سنت اتین
2
رن
1
فینال
1399/05/03 23:40
پاری سن ژرمن
1
سنت اتین
0