یک هشتم

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال

1399/10/25 23:45
آتالانتا
3
کالیاری
1
1399/11/02 23:45
لاتزیو
2
پارما
1
1399/10/24 20:15
ناپولی
3
امپولی
2
1399/10/30 23:45
آاس رم
2
لا اسپزیا
4
1399/10/24 17:30
فیورنتینا
1
اینتر
2
1399/10/23 23:15
آث میلان
0 (5)
تورینو
0 (4)
1399/10/24 23:15
یوونتوس
3
جنوا
2
1399/10/25 20:00
ساسولو
0
اسپال
2
1399/11/08 20:15
آتالانتا
3
لاتزیو
2
1399/11/09 23:30
ناپولی
4
لا اسپزیا
2
1399/11/07 23:15
اینتر
2
آث میلان
1
1399/11/08 23:15
یوونتوس
4
اسپال
0
رفت و برگشت (مشاهده)
ناپولی
1
آتالانتا
3
رفت 1399/11/15 23:15
ناپولی
0
آتالانتا
0
برگشت 1399/11/22 23:15
آتالانتا
3
ناپولی
1
رفت و برگشت (مشاهده)
اینتر
1
یوونتوس
2
رفت 1399/11/14 23:15
اینتر
1
یوونتوس
2
برگشت 1399/11/21 23:15
یوونتوس
0
اینتر
0
فینال
1400/02/29 23:30
آتالانتا
1
یوونتوس
2