یک هشتم

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال

1400/11/10 21:30
برژراک
1
سنت اتین
0
1400/11/09 19:15
تولوز
0
ورسای
1
1400/11/11 23:45
پاری سن ژرمن
0 (5)
نیس
0 (6)
1400/11/09 23:30
مارسی
1 (5)
مون پلیه
1 (4)
1400/11/08 23:30
نانت
2
برس
0
1400/11/09 21:00
رنس
1 (3)
باستیا
1 (5)
1400/11/10 23:30
لانس
2
موناکو
4
1400/11/09 18:45
نانسی
0
آمیان
2
1400/11/20 21:00
برژراک
1 (4)
ورسای
1 (5)
1400/11/20 23:45
نیس
4
مارسی
1
1400/11/21 23:30
نانت
2
باستیا
0
1400/11/19 23:30
موناکو
2
آمیان
0
1400/12/10 23:30
نیس
2
ورسای
0
1400/12/11 23:45
نانت
2 (4)
موناکو
2 (2)
فینال
1401/02/17 23:30
نیس
0
نانت
1