یک هشتم

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال

1400/10/28 21:00
کلن
1 (3)
هامبورگ
1 (4)
1400/10/28 21:00
مونیخ 1860
0
کارلسروهه
1
1400/10/28 23:15
بوخوم
3
ماینتس
1
1400/10/29 23:15
هوفنهایم
1
فرایبورگ
4
1400/10/29 21:00
هانوفر
3
مونشن گلادباخ
0
1400/10/29 21:00
لایپزیش
2
هانزا روستوك
0
1400/10/29 23:15
هرتابرلین
2
یونیون برلین
3
1400/10/28 23:15
سن پائولی
2
دورتموند
1
1400/12/11 21:00
هامبورگ
2 (3)
کارلسروهه
2 (2)
1400/12/11 23:15
بوخوم
1
فرایبورگ
2
1400/12/11 21:00
هانوفر
0
لایپزیش
4
1400/12/10 23:15
یونیون برلین
2
سن پائولی
1
1401/01/30 23:15
هامبورگ
1
فرایبورگ
3
1401/01/31 23:15
لایپزیش
2
یونیون برلین
1
فینال
1401/02/31 22:30
فرایبورگ
1 (2)
لایپزیش
1 (4)