یک هشتم

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال

1400/10/28 23:30
یوونتوس
4
سمپدوریا
1
1400/10/29 20:00
ساسولو
1
کالیاری
0
1400/10/23 20:30
ناپولی
2
فیورنتینا
5
1400/10/22 20:00
آتالانتا
2
ونتزیا
0
1400/10/23 23:30
آث میلان
3
جنوا
1
1400/10/28 20:00
لاتزیو
1
اودینزه
0
1400/10/30 23:30
آاس رم
3
لچه
1
1400/10/29 23:30
اینتر
3
امپولی
2
1400/11/21 23:30
یوونتوس
2
ساسولو
1
1400/11/21 20:30
آتالانتا
2
فیورنتینا
3
1400/11/20 23:30
آث میلان
4
لاتزیو
0
1400/11/19 23:30
اینتر
2
آاس رم
0
رفت و برگشت (مشاهده)
فیورنتینا
0
یوونتوس
3
رفت 1400/12/11 23:30
فیورنتینا
0
یوونتوس
1
برگشت 1401/01/31 23:30
یوونتوس
2
فیورنتینا
0
رفت و برگشت (مشاهده)
آث میلان
0
اینتر
3
رفت 1400/12/10 23:30
آث میلان
0
اینتر
0
برگشت 1401/01/30 23:30
اینتر
3
آث میلان
0
فینال
1401/02/21 23:30
یوونتوس
2
اینتر
4