پاری سن ژرمن

نتایج بازی‌های پاری سن ژرمن

لیست نتایج پاری سن ژرمن شامل نتیجه بازی‌های گذشته پاری سن ژرمن و ویدئو خلاصه بازی‌های پاری سن ژرمن

هفته 28 لیگ یک فرانسه 1401/12/28
هفته 27 لیگ یک فرانسه 1401/12/20
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 1401/12/17
هفته 26 لیگ یک فرانسه 1401/12/13
هفته 25 لیگ یک فرانسه 1401/12/07
هفته 24 لیگ یک فرانسه 1401/11/30
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 1401/11/25
هفته 23 لیگ یک فرانسه 1401/11/22
یک هشتم نهایی جام حذفی فرانسه 1401/11/19
هفته 22 لیگ یک فرانسه 1401/11/15
هفته 21 لیگ یک فرانسه 1401/11/12
هفته 20 لیگ یک فرانسه 1401/11/09
یک شانزدهم نهایی جام حذفی فرانسه 1401/11/03
دوستانه 1401/10/29
هفته 19 لیگ یک فرانسه 1401/10/25