حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول های رده بندی

گروه A

ساحلی برزیل ساحلی برزیل 9
ساحلی مصر ساحلی مصر 6
ساحلی امارات ساحلی امارات 3
ساحلی اسپانیا ساحلی اسپانیا 0

گروه B

ساحلی ایران ساحلی ایران 9
ساحلی روسیه ساحلی روسیه 6
ساحلی تاهیتی ساحلی تاهیتی 2
ساحلی آمریکا ساحلی آمریکا 0

مسابقات

1397/08/15
ساحلی برزیلساحلی برزیل 5 2 ساحلی اسپانیا ساحلی اسپانیا
ساحلی اماراتساحلی امارات 1 3 ساحلی مصر ساحلی مصر
1397/08/16
ساحلی مصرساحلی مصر 5 10 ساحلی برزیل ساحلی برزیل
ساحلی اسپانیاساحلی اسپانیا 4 5 ساحلی امارات ساحلی امارات
1397/08/17
ساحلی مصرساحلی مصر 7 6 ساحلی اسپانیا ساحلی اسپانیا
ساحلی اماراتساحلی امارات 1 9 ساحلی برزیل ساحلی برزیل