حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول های رده بندی

گلزنان برتر

2 ریکی ون وولفسینکل بازل
لوئیس باکر میدلزبورو
رامون لیوین اوترخت
میشل کرامر دن هاخ
1 آدان تیگادوینی توئنته
اریک باکر خرافشاپ
جیوانی تروپی دن هاخ
لوکاسن هرتابرلین
گورام کاشیا ویتسه آرنهایم
الجرو الیا فاینورد