نمودار حذفی

یک هشتم نهایی
تایلند
1
چین
2
ایران
2
عمان
0
اردن
1(2)
ویتنام
1(4)
ژاپن
1
عربستان
0
یک چهارم نهایی
چین
0
ایران
3
ویتنام
0
ژاپن
1
نیمه نهایی
ایران
0
ژاپن
3
نهایی
ژاپن
1
قطر
3
نیمه نهایی
قطر
4
امارات
0
یک چهارم نهایی
کره‌جنوبی
0
قطر
1
امارات
1
استرالیا
0
یک هشتم نهایی
کره‌جنوبی
2
بحرین
1
قطر
1
عراق
0
امارات
3
قرقیزستان
2
استرالیا
0(4)
ازبکستان
0(2)

جدول های رده بندی

گروه A

Yoda.Models.Team امارات 5
Yoda.Models.Team بحرین 4
Yoda.Models.Team تایلند 4
Yoda.Models.Team هند 3

گروه B

Yoda.Models.Team اردن 7
Yoda.Models.Team استرالیا 6
Yoda.Models.Team فلسطین 2
Yoda.Models.Team سوریه 1

گروه C

Yoda.Models.Team کره‌جنوبی 9
Yoda.Models.Team چین 6
Yoda.Models.Team قرقیزستان 3
Yoda.Models.Team فیلیپین 0

گروه D

Yoda.Models.Team ایران 7
Yoda.Models.Team عراق 7
Yoda.Models.Team ویتنام 3
Yoda.Models.Team یمن 0

گروه E

Yoda.Models.Team قطر 9
Yoda.Models.Team عربستان 6
Yoda.Models.Team لبنان 3
Yoda.Models.Team کره شمالی 0

گروه F

Yoda.Models.Team ژاپن 9
Yoda.Models.Team ازبکستان 6
Yoda.Models.Team عمان 3
Yoda.Models.Team ترکمنستان 0

گلزنان برتر

9 المعز علی عبدالله قطر
4 سردار آزمون ایران
یویا اوساکو ژاپن
ائلدار شاه مرادوف ازبکستان
علی احمد مبخوت امارات
3 مهدی طارمی ایران
ویتالیج لوکس قرقیزستان
2 ال حلوه لبنان
محمد سعد ال رمیحی بحرین
محسن القصانی عمان

مسابقات

1397/11/04
ویتنام ویتنام 0 1 ژاپن ژاپن
چین چین 0 3 ایران ایران
1397/11/05
کره‌جنوبی کره‌جنوبی 0 1 قطر قطر
امارات امارات 1 0 استرالیا استرالیا