حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

گلزنان برتر

5 سرخیو آگوئرو منچسترسیتی
3 میچی باتشوایی چلسی
جسی لینگارد منچستریونایتد
لروی سانه منچسترسیتی
کالورت لوین اورتون
2 جاش مورفی نیوکسل
متئو تیلور بریستول سیتی
کوین دی بروین منچسترسیتی
آندره آیو فنرباغچه
دله آلی تاتنهام

مسابقات

1396/06/28
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
لسترسیتیلسترسیتی 2 0 لیورپول لیورپول
وستهاموستهام 3 0 بولتون بولتون
ولورهمپتونولورهمپتون 1 0 بریستول راورز بریستول راورز
بورنموثبورنموث 1 0 برایتون برایتون
برنت‌فوردبرنت‌فورد 1 3 نوریچ نوریچ
برنلیبرنلی 2 2 لیدز لیدز
استون ویلااستون ویلا 0 2 میدلزبورو میدلزبورو
کریستال پالاسکریستال پالاس 1 0 هادرسفیلد هادرسفیلد
تاتنهامتاتنهام 1 0 بارنزلی بارنزلی
ردینگردینگ 0 2 سوانسی سوانسی
1396/06/29
آرسنالآرسنال 1 0 دونکاستر دونکاستر
چلسیچلسی 5 1 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
اورتوناورتون 3 0 ساندرلند ساندرلند
وست برومویچوست برومویچ 1 2 منچسترسیتی منچسترسیتی
منچستریونایتدمنچستریونایتد 4 1 برتون برتون
1396/08/02
سوانسیسوانسی 0 2 منچستریونایتد منچستریونایتد
آرسنالآرسنال 2 1 نوریچ نوریچ
بورنموثبورنموث 3 1 میدلزبورو میدلزبورو
بریستول سیتیبریستول سیتی 4 1 کریستال پالاس کریستال پالاس
لسترسیتیلسترسیتی 3 1 لیدز لیدز
منچسترسیتیمنچسترسیتی 0 0 ولورهمپتون ولورهمپتون
1396/08/03
چلسیچلسی 2 1 اورتون اورتون
تاتنهامتاتنهام 2 3 وستهام وستهام
1396/09/28
آرسنالآرسنال 1 0 وستهام وستهام
لسترسیتیلسترسیتی 1 1 منچسترسیتی منچسترسیتی
1396/09/29
چلسیچلسی 2 1 بورنموث بورنموث
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 1 منچستریونایتد منچستریونایتد
1396/10/19
منچسترسیتیمنچسترسیتی 2 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
1396/10/20
چلسیچلسی 0 0 آرسنال آرسنال
1396/11/03
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 3 منچسترسیتی منچسترسیتی
1396/11/04
آرسنالآرسنال 2 1 چلسی چلسی
1396/12/06
آرسنالآرسنال 0 3 منچسترسیتی منچسترسیتی