حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

گلزنان برتر

3 بویک برتون
2 هوریهان استون ویلا
سوریج سوانسی
یاکو میته ردینگ
جوشا برت ردینگ
یان بودوارسون میلوال
1 کریستوفر پترسون سوانسی
گویلبرت استون ویلا
آلبرت آدوما ناتینگهام فارست
خوان رودریگز برنلی

مسابقات

1398/06/05
واتفوردواتفورد 3 0 کاونتری کاونتری
ساوتندساوتند 1 4 میلتون کینز دونز میلتون کینز دونز
بریستول راورزبریستول راورز 1 2 برایتون برایتون
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 2 1 بلکبرن بلکبرن
برتونبرتون 4 0 مورکم مورکم
کاردیفکاردیف 0 3 لوتون لوتون
کرالی تاونکرالی تاون 1 0 نوریچ نوریچ
کریوکریو 1 6 استون ویلا استون ویلا
کریستال پالاسکریستال پالاس 0 0 کالچستر کالچستر
فولامفولام 0 1 ساوتهمپتون ساوتهمپتون
گریمسبیگریمسبی 23:15 مکلسفیلد مکلسفیلد
راچدیلراچدیل 2 1 کارلایل کارلایل
لیدزلیدز 2 2 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
نیوپورتنیوپورت 0 2 وستهام وستهام
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 3 0 دربی کانتی دربی کانتی
آکسفورد یونایتدآکسفورد یونایتد 2 2 میلوال میلوال
پرستونپرستون 2 2 هال سیتی هال سیتی
پلیموثپلیموث 2 4 ردینگ ردینگ
1398/06/06
سوانسیسوانسی 6 0 کمبریج یونایتد کمبریج یونایتد
رودرهامرودرهام 0 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
بورنموثبورنموث 0 0 فارست گرین راورز فارست گرین راورز
برنلیبرنلی 1 3 ساندرلند ساندرلند
کوئینز پارککوئینز پارک 0 2 پورتموث پورتموث
نیوکسلنیوکسل 1 1 لسترسیتی لسترسیتی
لینکولن سیتیلینکولن سیتی 2 4 اورتون اورتون
1398/06/19
گریمسبیگریمسبی 0 0 مکلسفیلد مکلسفیلد