حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

گلزنان برتر

2 آندره کراماریچ هافن هایم
لی جائه سونگ اینچان
ماکسیم چوپو موتینگ بایرن مونیخ
1 توماس مولر بایرن مونیخ
جانی لوکا سرا هولشتاین کیل
واهل هولشتاین کیل
انگلمن روت‌وایس اسن
هایدارا لایپزیش
اسچلوتربک یونیون برلین
دافرنر دینامو درسدن

مسابقات

1399/06/22
مونیخ 1860مونیخ 1860 1 2 فرانکفورت فرانکفورت
نورنبرگنورنبرگ 0 3 لایپزیش لایپزیش
اینگول اشتاتاینگول اشتات 0 1 دوسلدورف دوسلدورف
کارلسروههکارلسروهه 0 1 یونیون برلین یونیون برلین
1399/06/23
کایزرسلاترنکایزرسلاترن 1 1 ریگنزبورگ ریگنزبورگ
شواینفورتشواینفورت 18:00 شالکه شالکه
کمنیتزرکمنیتزر 2 1 هافن هایم هافن هایم
هانزا روستوكهانزا روستوك 0 1 اشتوتگارت اشتوتگارت
ریلازینگن آلنریلازینگن آلن 1 7 هولشتاین کیل هولشتاین کیل
ماگدبورگماگدبورگ 2 3 دارمشتات دارمشتات
ویهنویهن 1 0 هایدنهایم هایدنهایم
1399/06/24
وورزبورگوورزبورگ 2 3 هانوفر هانوفر
دینامو درسدندینامو درسدن 4 1 هامبورگ هامبورگ
روت‌وایس اسنروت‌وایس اسن 1 0 آرمنیا بیلفلد آرمنیا بیلفلد
دویسبورگدویسبورگ 0 5 دورتموند دورتموند
1399/07/24
دورندورن 0 3 بایرن مونیخ بایرن مونیخ