نمودار حذفی

یک شانزدهم نهایی
نیوکسل
0
واتفورد
2
پورتموث
1
کوئینز پارک
1
دونکاستر
2
اولدهام
1
کریستال پالاس
2
تاتنهام
0
آرسنال
1
منچستریونایتد
3
چلسی
3
شفیلد ونزدی
0
بریستول سیتی
2
بولتون
1
شروزبری
2
ولورهمپتون
2
یک هشتم نهایی
کوئینز پارک
0
واتفورد
1
دونکاستر
0
کریستال پالاس
2
چلسی
0
منچستریونایتد
2
بریستول سیتی
0
ولورهمپتون
1
یک چهارم نهایی
واتفورد
2
کریستال پالاس
1
ولورهمپتون
2
منچستریونایتد
1
نیمه نهایی
واتفورد
3
ولورهمپتون
2
نهایی
منچسترسیتی
6
واتفورد
0
نیمه نهایی
منچسترسیتی
1
برایتون
0
یک چهارم نهایی
سوانسی
2
منچسترسیتی
3
میلوال
2(4)
برایتون
2(5)
یک هشتم نهایی
1
منچسترسیتی
4
سوانسی
4
برنت‌فورد
1
ویمبلدون
0
میلوال
1
برایتون
2
دربی کانتی
1
یک شانزدهم نهایی
منچسترسیتی
5
برنلی
0
میدلزبورو
5
0
بارنت
3
برنت‌فورد
3
سوانسی
4
گیلینگهام
1
میلوال
3
اورتون
2
ویمبلدون
4
وستهام
2
اکرینگتون
0
دربی کانتی
1
برایتون
0
وست برومویچ
0

گلزنان برتر

4 رحیم استرلینگ منچسترسیتی
رائول خیمنز ولورهمپتون
مت دوئرتی ولورهمپتون
گابریل ژسوس منچسترسیتی
3 کولترست بارنت
برسانت سلینا سوانسی
فودن منچسترسیتی
جاش مگنیس بولتون
موپای برنت‌فورد
2 مک برایان سوانسی

مسابقات

1397/10/14
ترانمیر 0 7 تاتنهام
1397/10/15
وست برومویچ وست برومویچ 1 0 ویگان ویگان
وستهام وستهام 2 0 بیرمنگام بیرمنگام
برنلی برنلی 1 0 بارنزلی بارنزلی
بورنموث بورنموث 1 3 برایتون برایتون
منچستریونایتد منچستریونایتد 2 0 ردینگ ردینگ
شروزبری شروزبری 1 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی 0 0 لوتون لوتون
اکرینگتون اکرینگتون 1 0 ایپسویچ ایپسویچ
میدلزبورو میدلزبورو 5 0 نیوپورت نیوپورت
بولتون بولتون 5 2 والسال والسال
استون ویلا استون ویلا 0 3 سوانسی سوانسی
چلسی چلسی 2 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
فلیت وود تاون 2 3 ویمبلدون
برنت‌فورد برنت‌فورد 1 0 آکسفورد یونایتد آکسفورد یونایتد
دربی کانتی دربی کانتی 2 2 ساوتهمپتون ساوتهمپتون
گیلینگهام گیلینگهام 1 0 کاردیف کاردیف
نوریچ نوریچ 0 1 پورتموث پورتموث
کریستال پالاس کریستال پالاس 1 0 گریمسبی گریمسبی
نیوکسل نیوکسل 1 1 بلکبرن بلکبرن
بلک پول بلک پول 0 3 آرسنال آرسنال
بریستول سیتی بریستول سیتی 1 0 هادرسفیلد هادرسفیلد
1397/10/16
کوئینز پارک کوئینز پارک 2 1 لیدز لیدز
پرستون 1 3 دونکاستر
شفیلد یونایتد 0 1 بارنت
میلوال میلوال 2 1 هال سیتی هال سیتی
منچسترسیتی منچسترسیتی 7 0 رودرهام رودرهام
فولام فولام 1 2 اولدهام اولدهام
ووکینگ 0 2 واتفورد
1397/10/17
ولورهمپتون ولورهمپتون 2 1 لیورپول لیورپول
1397/10/25
بلکبرن بلکبرن 2 2 نیوکسل نیوکسل
لوتون 0 1 شفیلد ونزدی
استوک‌سیتی استوک‌سیتی 2 3 شروزبری شروزبری
1397/10/26
ساوتهمپتون ساوتهمپتون 2 2 دربی کانتی دربی کانتی
1397/11/05
بریستول سیتی بریستول سیتی 2 1 بولتون بولتون
آرسنال آرسنال 1 3 منچستریونایتد منچستریونایتد
1397/11/06
اکرینگتون اکرینگتون 0 1 دربی کانتی دربی کانتی
شروزبری شروزبری 2 2 ولورهمپتون ولورهمپتون
پورتموث پورتموث 1 1 کوئینز پارک کوئینز پارک
برایتون برایتون 0 0 وست برومویچ وست برومویچ
نیوکسل نیوکسل 0 2 واتفورد واتفورد
دونکاستر دونکاستر 2 1 اولدهام اولدهام
سوانسی سوانسی 4 1 گیلینگهام گیلینگهام
منچسترسیتی منچسترسیتی 5 0 برنلی برنلی
میلوال میلوال 3 2 اورتون اورتون
ویمبلدون ویمبلدون 4 2 وستهام وستهام
1397/11/07
کریستال پالاس کریستال پالاس 2 0 تاتنهام تاتنهام
چلسی چلسی 3 0 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
1397/11/08
بارنت بارنت 3 3 برنت‌فورد برنت‌فورد
1397/11/16
کوئینز پارک کوئینز پارک 2 0 پورتموث پورتموث
ولورهمپتون ولورهمپتون 3 2 شروزبری شروزبری
برنت‌فورد برنت‌فورد 3 1 بارنت بارنت
نیوپورت 23:15 میدلزبورو
1397/11/17
وست برومویچ وست برومویچ 1 3 برایتون برایتون
1397/11/26
کوئینز پارک کوئینز پارک 0 1 واتفورد واتفورد
1397/11/27
برایتون برایتون 2 1 دربی کانتی دربی کانتی
ویمبلدون ویمبلدون 0 1 میلوال میلوال
نیوپورت 1 4 منچسترسیتی
1397/11/28
بریستول سیتی بریستول سیتی 0 1 ولورهمپتون ولورهمپتون
سوانسی سوانسی 4 1 برنت‌فورد برنت‌فورد
دونکاستر دونکاستر 0 2 کریستال پالاس کریستال پالاس
1397/11/29
چلسی چلسی 0 2 منچستریونایتد منچستریونایتد
1397/12/25
واتفورد واتفورد 2 1 کریستال پالاس کریستال پالاس
سوانسی سوانسی 2 3 منچسترسیتی منچسترسیتی
ولورهمپتون ولورهمپتون 2 1 منچستریونایتد منچستریونایتد
1397/12/26
میلوال میلوال 2 2 برایتون برایتون
1398/01/17
منچسترسیتی منچسترسیتی 1 0 برایتون برایتون
1398/01/18
واتفورد واتفورد 3 2 ولورهمپتون ولورهمپتون
1398/02/28
منچسترسیتی منچسترسیتی 6 0 واتفورد واتفورد