حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

نمودار حذفی

یک هشتم نهایی
ناپولی
2
پروجا
0
لاتزیو
4
کریمونس
0
فیورنتینا
2
آتالانتا
1
اینتر
4
کالیاری
1
یک چهارم نهایی
ناپولی
1
لاتزیو
0
اینتر
2
فیورنتینا
1
نیمه نهایی
نهایی
نیمه نهایی
یک چهارم نهایی
آث میلان
4
تورینو
2
یوونتوس
3
آاس رم
1
یک هشتم نهایی
آث میلان
3
اسپال
0
تورینو
1(3)
جنوا
1(5)
پارما
0
آاس رم
2
یوونتوس
4
اودینزه
0

گلزنان برتر

3 لورنزو اینسینیه ناپولی
2 کریستیانو رونالدو یوونتوس
لورنزو پلگرینی آاس رم
پائولو دیبالا یوونتوس
روملو لوکاکو اینتر
هاکان چالهان اوغلو آث میلان
برمر تورینو
1 سامو کاستیخو آث میلان
کریشتوف پیانتک آث میلان
اولیوا کالیاری

مسابقات

1398/10/19
تورینوتورینو 1 1 جنوا جنوا
1398/10/24
ناپولیناپولی 2 0 پروجا پروجا
لاتزیولاتزیو 4 0 کریمونس کریمونس
اینتراینتر 4 1 کالیاری کالیاری
1398/10/25
فیورنتینافیورنتینا 2 1 آتالانتا آتالانتا
آث میلانآث میلان 3 0 اسپال اسپال
یوونتوسیوونتوس 4 0 اودینزه اودینزه
1398/10/26
پارماپارما 0 2 آاس رم آاس رم
1398/11/01
ناپولیناپولی 1 0 لاتزیو لاتزیو
1398/11/02
یوونتوسیوونتوس 3 1 آاس رم آاس رم
1398/11/08
آث میلانآث میلان 4 2 تورینو تورینو
1398/11/09
اینتراینتر 2 1 فیورنتینا فیورنتینا
1398/11/23
اینتراینتر 0 1 ناپولی ناپولی
1398/11/24
آث میلانآث میلان 1 1 یوونتوس یوونتوس