حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

نمودار حذفی

یک شانزدهم نهایی
ماشین‌سازی‌تبریز
0
پرسپولیس
1
قشقایی شیراز
1
صنعت نفت آبادان
2
استقلال ماهشهر
2
مس نوین کرمان
1
سردار بوکان
1
شهرداری ماهشهر
2
پاس
1
تراکتور
2
نیروی زمینی
0
نود ارومیه
2
پارس جنوبی جم
1
ذوب آهن
2
مس کرمان
1(4)
بادران تهران
1(2)
یک هشتم نهایی
پرسپولیس
1
صنعت نفت آبادان
0
شهرداری ماهشهر
2
استقلال ماهشهر
1
نود ارومیه
1(6)
تراکتور
1(7)
ذوب آهن
2
مس کرمان
4
یک چهارم نهایی
شهرداری ماهشهر
0
پرسپولیس
2
تراکتور
4
مس کرمان
1
نیمه نهایی
نهایی
نیمه نهایی
یک چهارم نهایی
نفت‌ مسجدسلیمان
3
شاهین شهرداری‌بوشهر
2
استقلال
سپاهان
یک هشتم نهایی
شهر خودرو
0
نفت‌ مسجدسلیمان
1
شاهین شهرداری‌بوشهر
2
سایپا
0
سپاهان
2
پیکان
1
استقلال
3
فجر سپاسی
0
یک شانزدهم نهایی
نساجی مازندران
0
شهر خودرو
1
گل گهرسیرجان
0
نفت‌ مسجدسلیمان
1
خوشه طلایی ساوه
3(1)
شاهین شهرداری‌بوشهر
3(3)
سایپا
2
داماش گیلان
1
خیبر خرم‌آباد
0
سپاهان
3
پیکان
4
شهدای رزکان کرج
0
فجر سپاسی
2(3)
فولاد
2(2)
گل ریحان البرز
1
استقلال
3

گلزنان برتر

4 بهمن سالاری شاهین شهرداری‌بوشهر
3 احمد الجبوری نفت‌ مسجدسلیمان
2 علی چراغی شهرداری ماهشهر
محمد اهل شاخه صنعت نفت آبادان
علی علیپور پرسپولیس
اشکان دژاگه تراکتور
شروین بزرگ مس کرمان
سجاد آقایی ذوب آهن
دانیال مومنی شاهین شهرداری‌بوشهر
عیسی موسوی استقلال ماهشهر

مسابقات

1398/07/06
مس کرمانمس کرمان 1 1 بادران تهران بادران تهران
1398/07/07
قشقایی شیرازقشقایی شیراز 1 2 صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
نیروی زمینینیروی زمینی 0 2 نود ارومیه نود ارومیه
پاسپاس 1 2 تراکتور تراکتور
نساجی مازندراننساجی مازندران 0 1 شهر خودرو شهر خودرو
گل گهرسیرجانگل گهرسیرجان 0 1 نفت‌ مسجدسلیمان نفت‌ مسجدسلیمان
سایپاسایپا 2 1 داماش گیلان داماش گیلان
1398/07/08
فجر سپاسیفجر سپاسی 2 2 فولاد فولاد
ماشین‌سازی‌تبریزماشین‌سازی‌تبریز 0 1 پرسپولیس پرسپولیس
استقلال ماهشهراستقلال ماهشهر 2 1 مس نوین کرمان مس نوین کرمان
خیبر خرم‌آبادخیبر خرم‌آباد 0 3 سپاهان سپاهان
پیکانپیکان 4 0 شهدای رزکان کرج شهدای رزکان کرج
خوشه طلایی ساوهخوشه طلایی ساوه 3 3 شاهین شهرداری‌بوشهر شاهین شهرداری‌بوشهر
گل ریحان البرزگل ریحان البرز 1 3 استقلال استقلال
پارس جنوبی جمپارس جنوبی جم 1 2 ذوب آهن ذوب آهن
1398/07/09
سردار بوکانسردار بوکان 1 2 شهرداری ماهشهر شهرداری ماهشهر