نمودار حذفی

یک شانزدهم نهایی
ماشین‌سازی‌تبریز
0
پرسپولیس
1
قشقایی شیراز
1
صنعت نفت آبادان
2
استقلال ماهشهر
2
مس نوین کرمان
1
سردار بوکان
1
شهرداری ماهشهر
2
خیبر خرم‌آباد
0
سپاهان
3
پیکان
4
شهدای رزکان کرج
0
فجر سپاسی
2(3)
فولاد
2(2)
گل ریحان البرز
1
استقلال
3
یک هشتم نهایی
پرسپولیس
1
صنعت نفت آبادان
0
شهرداری ماهشهر
2
استقلال ماهشهر
1
سپاهان
2
پیکان
1
استقلال
3
فجر سپاسی
0
یک چهارم نهایی
شهرداری ماهشهر
0
پرسپولیس
2
استقلال
2
سپاهان
0
نیمه نهایی
پرسپولیس
2(1)
استقلال
2(4)
نهایی
استقلال
2
تراکتور
3
نیمه نهایی
تراکتور
1
نفت‌ مسجدسلیمان
0
یک چهارم نهایی
نفت‌ مسجدسلیمان
3
شاهین شهرداری‌بوشهر
2
تراکتور
4
مس کرمان
1
یک هشتم نهایی
شهر خودرو
0
نفت‌ مسجدسلیمان
1
شاهین شهرداری‌بوشهر
2
سایپا
0
نود ارومیه
1(6)
تراکتور
1(7)
ذوب آهن
2
مس کرمان
4
یک شانزدهم نهایی
نساجی مازندران
0
شهر خودرو
1
گل گهرسیرجان
0
نفت‌ مسجدسلیمان
1
خوشه طلایی ساوه
3(1)
شاهین شهرداری‌بوشهر
3(3)
سایپا
2
داماش گیلان
1
پاس
1
تراکتور
2
نیروی زمینی
0
نود ارومیه
2
پارس جنوبی جم
1
ذوب آهن
2
مس کرمان
1(4)
بادران تهران
1(2)

گلزنان برتر

4 بهمن سالاری ماشین‌سازی‌تبریز
3 علی علیپور ماریتیمو
احمد الجبوری شهر خودرو
اشکان دژاگه تراکتور
2 شروین بزرگ فولاد
سجاد آقایی نساجی مازندران
سعید مهری استقلال
محمدرضا خانزاده تراکتور
عیسی موسوی استقلال ماهشهر
دانیال مومنی ذوب آهن

مسابقات

1398/07/06
مس کرمانمس کرمان 1 1 بادران تهران بادران تهران
1398/07/07
قشقایی شیرازقشقایی شیراز 1 2 صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
نیروی زمینینیروی زمینی 0 2 نود ارومیه نود ارومیه
پاسپاس 1 2 تراکتور تراکتور
نساجی مازندراننساجی مازندران 0 1 شهر خودرو شهر خودرو
گل گهرسیرجانگل گهرسیرجان 0 1 نفت‌ مسجدسلیمان نفت‌ مسجدسلیمان
سایپاسایپا 2 1 داماش گیلان داماش گیلان
1398/07/08
فجر سپاسیفجر سپاسی 2 2 فولاد فولاد
ماشین‌سازی‌تبریزماشین‌سازی‌تبریز 0 1 پرسپولیس پرسپولیس
استقلال ماهشهراستقلال ماهشهر 2 1 مس نوین کرمان مس نوین کرمان
خیبر خرم‌آبادخیبر خرم‌آباد 0 3 سپاهان سپاهان
پیکانپیکان 4 0 شهدای رزکان کرج شهدای رزکان کرج
خوشه طلایی ساوهخوشه طلایی ساوه 3 3 شاهین شهرداری‌بوشهر شاهین شهرداری‌بوشهر
گل ریحان البرزگل ریحان البرز 1 3 استقلال استقلال
پارس جنوبی جمپارس جنوبی جم 1 2 ذوب آهن ذوب آهن
1398/07/09
سردار بوکانسردار بوکان 1 2 شهرداری ماهشهر شهرداری ماهشهر