حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

نمودار حذفی

یک شانزدهم نهایی
ماشین‌سازی‌تبریز
0
پرسپولیس
1
قشقایی شیراز
1
صنعت نفت آبادان
2
استقلال ماهشهر
2
مس نوین کرمان
1
سردار بوکان
1
شهرداری ماهشهر
2
پاس
1
تراکتور
2
نیروی زمینی
0
نود ارومیه
2
پیکان
4
شهدای رزکان کرج
0
خیبر خرم‌آباد
0
سپاهان
3
یک هشتم نهایی
پرسپولیس
صنعت نفت آبادان
شهرداری ماهشهر
2
استقلال ماهشهر
1
نود ارومیه
تراکتور
سپاهان
پیکان
یک چهارم نهایی
نیمه نهایی
نهایی
نیمه نهایی
یک چهارم نهایی
یک هشتم نهایی
ذوب آهن
2
مس کرمان
4
شاهین شهرداری‌بوشهر
2
سایپا
0
شهر خودرو
0
نفت‌ مسجدسلیمان
1
استقلال
3
فجر سپاسی
0
یک شانزدهم نهایی
مس کرمان
1(4)
بادران تهران
1(2)
پارس جنوبی جم
1
ذوب آهن
2
خوشه طلایی ساوه
3(1)
شاهین شهرداری‌بوشهر
3(3)
سایپا
2
داماش گیلان
1
نساجی مازندران
0
شهر خودرو
1
گل گهرسیرجان
0
نفت‌ مسجدسلیمان
1
فجر سپاسی
2(3)
فولاد
2(2)
گل ریحان البرز
1
استقلال
3

گلزنان برتر

3 بهمن سالاری شاهین شهرداری‌بوشهر
2 محمد اهل شاخه صنعت نفت آبادان
حسین شنانی مس کرمان
احمد الجبوری نفت‌ مسجدسلیمان
علی چراغی شهرداری ماهشهر
شروین بزرگ مس کرمان
دانیال مومنی شاهین شهرداری‌بوشهر
عیسی موسوی استقلال ماهشهر
سجاد آقایی استقلال
1 محمدرضا آزادی تراکتور

مسابقات

1398/07/06
مس کرمانمس کرمان 1 1 بادران تهران بادران تهران
1398/07/07
قشقایی شیرازقشقایی شیراز 1 2 صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
نیروی زمینینیروی زمینی 0 2 نود ارومیه نود ارومیه
پاسپاس 1 2 تراکتور تراکتور
نساجی مازندراننساجی مازندران 0 1 شهر خودرو شهر خودرو
گل گهرسیرجانگل گهرسیرجان 0 1 نفت‌ مسجدسلیمان نفت‌ مسجدسلیمان
سایپاسایپا 2 1 داماش گیلان داماش گیلان
1398/07/08
فجر سپاسیفجر سپاسی 2 2 فولاد فولاد
ماشین‌سازی‌تبریزماشین‌سازی‌تبریز 0 1 پرسپولیس پرسپولیس
استقلال ماهشهراستقلال ماهشهر 2 1 مس نوین کرمان مس نوین کرمان
خیبر خرم‌آبادخیبر خرم‌آباد 0 3 سپاهان سپاهان
پیکانپیکان 4 0 شهدای رزکان کرج شهدای رزکان کرج
خوشه طلایی ساوهخوشه طلایی ساوه 3 3 شاهین شهرداری‌بوشهر شاهین شهرداری‌بوشهر
گل ریحان البرزگل ریحان البرز 1 3 استقلال استقلال
پارس جنوبی جمپارس جنوبی جم 1 2 ذوب آهن ذوب آهن
1398/07/09
سردار بوکانسردار بوکان 1 2 شهرداری ماهشهر شهرداری ماهشهر