حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه 3 2 1 0 3 1 2 7
2 پالمیراس پالمیراس 2 2 0 0 4 2 2 6
3 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو 3 2 0 1 5 4 1 6
4 سیارا سیارا 3 1 2 0 3 2 1 5
5 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه 2 1 1 0 4 3 1 4
6 اینترناسیونال اینترناسیونال 3 1 1 1 4 3 1 4
7 باهیا باهیا 3 1 1 1 2 1 1 4
8 واسکو دوگاما واسکو دوگاما 3 1 1 1 2 1 1 4
9 گرمیو گرمیو 2 1 1 0 1 0 1 4
10 اسپورت رسیف اسپورت رسیف 3 1 1 1 3 3 0 4
11 فلامینگو فلامینگو 2 1 0 1 3 2 1 3
12 سانتوز سانتوز 2 1 0 1 4 4 0 3
13 بوتافوگو بوتافوگو 2 1 0 1 2 2 0 3
14 آمریکا MG آمریکا MG 2 1 0 1 1 1 0 3
15 فلومیننزه فلومیننزه 3 1 0 2 1 4 -3 3
16 ویتوریا ویتوریا 2 0 1 1 2 3 -1 1
17 کورينتياس کورينتياس 2 0 1 1 0 1 -1 1
18 پارانا پارانا 3 0 1 2 2 4 -2 1
19 کروزیرو کروزیرو 2 0 1 1 0 2 -2 1
20 سائوپائولو سائوپائولو 3 0 1 2 0 3 -3 1
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

2 لوپز اینترناسیونال
رودریگو سانتوز
اریک بوتافوگو
فرد کروزیرو
دیورسون سیلوا پالمیراس
پریرا لئوناردو چاپه کوئنزه
کازارس اتلتیکو مینیرو
اولیویرا اتلتیکو مینیرو
ریبه رو فلامینگو
1 دیه گو فلامینگو

مسابقات

1397/09/01
اینترناسیونالاینترناسیونال 1 2 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
سانتوزسانتوز 1 1 بوتافوگو بوتافوگو
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 0 کورينتياس کورينتياس
کروزیروکروزیرو 3 0 ویتوریا ویتوریا
فلامینگوفلامینگو 2 0 گرمیو گرمیو
پالمیراسپالمیراس 4 0 آمریکا MG آمریکا MG
1397/09/02
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 2 0 سائوپائولو سائوپائولو
باهیاباهیا 2 0 فلومیننزه فلومیننزه
سیاراسیارا 1 0 پارانا پارانا
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 2 1 اسپورت رسیف اسپورت رسیف
1397/09/04
سانتوزسانتوز 3 2 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 2 2 سیارا سیارا
ویتوریاویتوریا 0 0 گرمیو گرمیو
کروزیروکروزیرو 0 2 فلامینگو فلامینگو
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 0 1 پالمیراس پالمیراس
1397/09/05
اینترناسیونالاینترناسیونال 2 0 فلومیننزه فلومیننزه
کورينتياسکورينتياس 0 0 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
آمریکا MGآمریکا MG 1 0 باهیا باهیا
1397/09/06
سائوپائولوسائوپائولو 0 0 اسپورت رسیف اسپورت رسیف
بوتافوگوبوتافوگو 2 1 پارانا پارانا
1397/09/11
فلامینگوفلامینگو 1 2 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 1 0 بوتافوگو بوتافوگو
اسپورت رسیفاسپورت رسیف 2 1 سانتوز سانتوز
سیاراسیارا 0 0 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
باهیاباهیا 0 0 کروزیرو کروزیرو
پاراناپارانا 1 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
پالمیراسپالمیراس 3 2 ویتوریا ویتوریا
فلومیننزهفلومیننزه 1 0 آمریکا MG آمریکا MG
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 0 سائوپائولو سائوپائولو
گرمیوگرمیو 1 0 کورينتياس کورينتياس
1398/02/07
سائوپائولوسائوپائولو 23:30 بوتافوگو بوتافوگو
1398/02/08
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 02:30 اینترناسیونال اینترناسیونال