جدول های رده بندی

گلزنان برتر

1 پیر امریك اوبامیانگ آرسنال
تاکومی مینامینو لیورپول
رحیم استرلینگ منچسترسیتی
ژوئل ماتیپ لیورپول