حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور 11 6 3 2 20 11 9 21
2 فنرباغچه فنرباغچه 11 6 2 3 21 12 9 20
3 ترابزون اسپور ترابزون اسپور 11 5 4 2 20 13 7 19
4 آلانیااسپور آلانیااسپور 11 5 4 2 19 12 7 19
5 باشاک شهیر باشاک شهیر 11 5 4 2 18 13 5 19
6 گالاتاسارای گالاتاسارای 11 5 4 2 13 9 4 19
7 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور 11 5 3 3 25 13 12 18
8 بشیکتاش بشیکتاش 11 5 3 3 14 13 1 18
9 گازیانتپ گازیانتپ 11 4 3 4 16 21 -5 15
10 ریزه اسپور ریزه اسپور 11 4 2 5 11 18 -7 14
11 گُزتپه گُزتپه 11 3 4 4 10 12 -2 13
12 قونیه اسپور قونیه اسپور 11 3 4 4 12 16 -4 13
13 کاسیم پاشا کاسیم پاشا 11 3 3 5 16 18 -2 12
14 آنتالیااسپور آنتالیااسپور 11 3 2 6 11 20 -9 11
15 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور 11 3 2 6 9 13 -4 11
16 گنچلربیرلی گنچلربیرلی 11 2 4 5 15 16 -1 10
17 آنکاراگوچو آنکاراگوچو 11 2 3 6 8 17 -9 9
18 کایسری اسپور کایسری اسپور 11 1 4 6 10 21 -11 7
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

9 جاهوویچ ینی مالاتیا اسپور
8 سیسه آلانیااسپور
7 انزو کریولی باشاک شهیر
موریگی فنرباغچه
5 بویان استانکو گنچلربیرلی
میا قونیه اسپور
پاتریک توماسی گازیانتپ
الکساندر سورلوس ترابزون اسپور
4 جونیور فرناندز آلانیااسپور
پارلاک آنکاراگوچو

مسابقات

1398/05/26
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 2 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 3 0 بشیکتاش بشیکتاش
کایسری اسپورکایسری اسپور 0 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
1398/05/27
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
گُزتپهگُزتپه 0 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 3 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
1398/05/28
فنرباغچهفنرباغچه 5 0 گازیانتپ گازیانتپ
1398/06/01
بشیکتاشبشیکتاش 3 0 گُزتپه گُزتپه
1398/06/02
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 2 فنرباغچه فنرباغچه
آلانیااسپورآلانیااسپور 4 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1398/06/03
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 2 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
1398/06/04
گازیانتپگازیانتپ 4 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1398/06/08
کایسری اسپورکایسری اسپور 2 3 گالاتاسارای گالاتاسارای
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 0 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/06/09
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 2 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
گُزتپهگُزتپه 0 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
1398/06/10
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 1 گازیانتپ گازیانتپ
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 2 3 آلانیااسپور آلانیااسپور
فنرباغچهفنرباغچه 1 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1398/06/22
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1398/06/23
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
گازیانتپگازیانتپ 3 2 بشیکتاش بشیکتاش
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 2 2 کایسری اسپور کایسری اسپور
1398/06/24
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 4 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 0 0 گُزتپه گُزتپه
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 2 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1398/06/25
آلانیااسپورآلانیااسپور 3 1 فنرباغچه فنرباغچه
1398/06/29
گُزتپهگُزتپه 1 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
1398/06/30
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 3 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 1 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 2 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/06/31
ریزه اسپورریزه اسپور 1 2 گازیانتپ گازیانتپ
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/07/01
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
1398/07/05
باشاک شهیرباشاک شهیر 5 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
1398/07/06
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 0 0 فنرباغچه فنرباغچه
1398/07/07
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 3 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 2 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
ترابزون اسپورترابزون اسپور 4 1 بشیکتاش بشیکتاش
1398/07/08
گازیانتپگازیانتپ 1 1 گُزتپه گُزتپه
1398/07/12
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 5 1 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 0 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1398/07/13
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 4 قونیه اسپور قونیه اسپور
گُزتپهگُزتپه 4 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/07/14
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 3 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
بشیکتاشبشیکتاش 2 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 1 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
گازیانتپگازیانتپ 1 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
1398/07/26
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
1398/07/27
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 6 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
ترابزون اسپورترابزون اسپور 4 1 گازیانتپ گازیانتپ
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 1 گُزتپه گُزتپه
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 0 بشیکتاش بشیکتاش
1398/07/28
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
آلانیااسپورآلانیااسپور 5 2 ریزه اسپور ریزه اسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 1 2 فنرباغچه فنرباغچه
1398/07/29
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 2 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1398/08/03
ریزه اسپورریزه اسپور 2 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/08/04
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
گازیانتپگازیانتپ 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
فنرباغچهفنرباغچه 5 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
1398/08/05
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 4 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
گُزتپهگُزتپه 1 4 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/08/06
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1398/08/10
گالاتاسارایگالاتاسارای 2 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
1398/08/11
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
ترابزون اسپورترابزون اسپور 0 1 گُزتپه گُزتپه
آلانیااسپورآلانیااسپور 0 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 2 بشیکتاش بشیکتاش
1398/08/12
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 2 2 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 0 فنرباغچه فنرباغچه
1398/08/13
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 2 گازیانتپ گازیانتپ
1398/08/17
فنرباغچهفنرباغچه 3 2 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1398/08/18
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 2 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 1 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
گازیانتپگازیانتپ 0 2 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/08/19
گُزتپهگُزتپه 1 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو