جدول های رده بندی

گلزنان برتر

1 مائورو ایکاردی پاری سن ژرمن
دمیتری پایت مارسی
نیمار پاری سن ژرمن