جدول های رده بندی

گروه A

امید استرالیا امید استرالیا 5
امید تایلند امید تایلند 4
امید عراق امید عراق 3
امید بحرین امید بحرین 2

گروه B

امید عربستان امید عربستان 7
امید سوریه امید سوریه 4
اميد قطر اميد قطر 3
امید ژاپن امید ژاپن 1

گروه C

امید کره جنوبی امید کره جنوبی 9
امید ازبکستان امید ازبکستان 4
امید ایران امید ایران 4
امید چین امید چین 0

گروه D

امید امارات امید امارات 5
امید اردن امید اردن 5
امید کره شمالی امید کره شمالی 3
امید ویتنام امید ویتنام 2

گلزنان برتر

3 کوبیلوف بنیادکار
دی آگوستینو بریزبن رور
العامری الجزیره امارات
وونگکورن امید تایلند
قاسم الشرطه عراق
2 توختاسینوف ازبکستان
باراکات امید سوریه
مارهون بحرین
الحمدان عربستان
لی دونگ گیونگ امید کره جنوبی

مسابقات

1398/10/18
امید عراقامید عراق 1 1 امید استرالیا امید استرالیا
امید تایلندامید تایلند 5 0 امید بحرین امید بحرین
1398/10/21
امید بحرینامید بحرین 2 2 امید عراق امید عراق
امید استرالیاامید استرالیا 2 1 امید تایلند امید تایلند
1398/10/24
امید تایلندامید تایلند 1 1 امید عراق امید عراق
امید استرالیاامید استرالیا 1 1 امید بحرین امید بحرین