حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد 28 17 7 4 49 20 29 58
2 نوریچ نوریچ 28 16 10 2 61 36 25 58
3 لیدز لیدز 28 16 2 10 42 33 9 50
4 استون ویلا استون ویلا 28 13 10 5 51 36 15 49
5 وست برومویچ وست برومویچ 28 14 7 7 48 36 12 49
6 بریستول سیتی بریستول سیتی 28 13 9 6 39 32 7 48
7 هال سیتی هال سیتی 28 13 7 8 50 42 8 46
8 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی 28 11 11 6 38 30 8 44
9 دربی کانتی دربی کانتی 28 11 10 7 42 33 9 43
10 برنت‌فورد برنت‌فورد 27 11 7 9 44 34 10 40
11 پرستون پرستون 28 11 7 10 37 36 1 40
12 سوانسی سوانسی 28 11 6 11 45 45 0 39
13 میدلزبورو میدلزبورو 28 11 6 11 28 32 -4 39
14 بیرمنگام بیرمنگام 28 9 10 9 39 34 5 37
15 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست 28 10 6 12 36 38 -2 36
16 بلکبرن بلکبرن 28 10 4 14 43 44 -1 34
17 استوک‌سیتی استوک‌سیتی 28 6 14 8 24 30 -6 32
18 ویگان ویگان 28 7 10 11 32 38 -6 31
19 ردینگ ردینگ 28 6 12 10 25 37 -12 30
20 میلوال میلوال 28 6 9 13 25 34 -9 27
21 کوئینز پارک کوئینز پارک 28 6 6 16 33 47 -14 24
22 رودرهام رودرهام 28 4 9 15 36 58 -22 21
23 ایپسویچ ایپسویچ 28 4 8 16 21 47 -26 20
24 بولتون بولتون 27 4 3 20 17 53 -36 15
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

20 آبراهام استون ویلا
19 تیمو پوكی نوریچ
18 باون وستهام
16 اولیور مک برونی شفیلد یونایتد
15 دیت گایل وست برومویچ
13 مایوپی برایتون
شارپ شفیلد یونایتد
خوان رودریگز وست برومویچ
12 ویلسون دربی کانتی
11 دنی گراهام بلکبرن

مسابقات

1397/09/06
هال سیتیهال سیتی 0 0 نوریچ نوریچ
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 0 بولتون بولتون
برنت‌فوردبرنت‌فورد 2 3 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
پرستونپرستون 1 1 میدلزبورو میدلزبورو
لیدزلیدز 1 0 ردینگ ردینگ
رودرهامرودرهام 2 2 کوئینز پارک کوئینز پارک
1397/09/07
استون ویلااستون ویلا 5 5 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
ایپسویچایپسویچ 2 3 بریستول سیتی بریستول سیتی
ویگانویگان 3 1 بلکبرن بلکبرن
میلوالمیلوال 0 2 بیرمنگام بیرمنگام
سوانسیسوانسی 1 2 وست برومویچ وست برومویچ
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 1 دربی کانتی دربی کانتی
1397/09/10
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 0 1 لیدز لیدز
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 2 0 ایپسویچ ایپسویچ
ردینگردینگ 2 2 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
نوریچنوریچ 3 1 رودرهام رودرهام
بلکبرنبلکبرن 4 2 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
بیرمنگامبیرمنگام 3 0 پرستون پرستون
کوئینز پارککوئینز پارک 2 3 هال سیتی هال سیتی
بولتونبولتون 1 1 ویگان ویگان
دربی کانتیدربی کانتی 2 1 سوانسی سوانسی
میدلزبورومیدلزبورو 0 3 استون ویلا استون ویلا
1397/09/11
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 1 میلوال میلوال
1397/09/12
وست برومویچوست برومویچ 1 1 برنت‌فورد برنت‌فورد
1397/09/16
وست برومویچوست برومویچ 2 2 استون ویلا استون ویلا
1397/09/17
ویگانویگان 0 1 دربی کانتی دربی کانتی
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 0 ایپسویچ ایپسویچ
بیرمنگامبیرمنگام 0 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 2 2 رودرهام رودرهام
برنت‌فوردبرنت‌فورد 2 3 سوانسی سوانسی
میدلزبورومیدلزبورو 1 1 بلکبرن بلکبرن
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 0 1 پرستون پرستون
میلوالمیلوال 2 2 هال سیتی هال سیتی
لیدزلیدز 2 1 کوئینز پارک کوئینز پارک
نوریچنوریچ 3 2 بولتون بولتون
ردینگردینگ 0 2 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
1397/09/23
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 1 2 وست برومویچ وست برومویچ
1397/09/24
بولتونبولتون 0 1 لیدز لیدز
سوانسیسوانسی 2 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
رودرهامرودرهام 1 1 ردینگ ردینگ
کوئینز پارککوئینز پارک 2 1 میدلزبورو میدلزبورو
هال سیتیهال سیتی 2 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
پرستونپرستون 3 2 میلوال میلوال
بلکبرنبلکبرن 2 2 بیرمنگام بیرمنگام
استون ویلااستون ویلا 2 2 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
ایپسویچایپسویچ 1 0 ویگان ویگان
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 2 نوریچ نوریچ
1397/09/26
دربی کانتیدربی کانتی 0 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
1397/10/01
ویگانویگان 0 3 بیرمنگام بیرمنگام
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 1 0 میلوال میلوال
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 0 پرستون پرستون
رودرهامرودرهام 0 4 وست برومویچ وست برومویچ
ردینگردینگ 0 1 میدلزبورو میدلزبورو
بلکبرنبلکبرن 0 1 نوریچ نوریچ
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 0 1 کوئینز پارک کوئینز پارک
دربی کانتیدربی کانتی 1 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
برنت‌فوردبرنت‌فورد 1 0 بولتون بولتون
ایپسویچایپسویچ 1 1 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
هال سیتیهال سیتی 3 2 سوانسی سوانسی
1397/10/02
استون ویلااستون ویلا 2 3 لیدز لیدز
1397/10/05
بیرمنگامبیرمنگام 2 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
بولتونبولتون 2 1 رودرهام رودرهام
پرستونپرستون 1 2 هال سیتی هال سیتی
کوئینز پارککوئینز پارک 3 0 ایپسویچ ایپسویچ
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 3 1 دربی کانتی دربی کانتی
وست برومویچوست برومویچ 2 0 ویگان ویگان
سوانسیسوانسی 0 1 استون ویلا استون ویلا
لیدزلیدز 3 2 بلکبرن بلکبرن
میلوالمیلوال 1 0 ردینگ ردینگ
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 1 برنت‌فورد برنت‌فورد
میدلزبورومیدلزبورو 0 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
نوریچنوریچ 3 3 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
1397/10/08
وست برومویچوست برومویچ 1 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
بولتونبولتون 0 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
بیرمنگامبیرمنگام 0 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
سوانسیسوانسی 2 2 ویگان ویگان
میلوالمیلوال 1 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
لیدزلیدز 0 2 هال سیتی هال سیتی
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 0 رودرهام رودرهام
میدلزبورومیدلزبورو 2 0 ایپسویچ ایپسویچ
نوریچنوریچ 3 4 دربی کانتی دربی کانتی
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 3 0 بلکبرن بلکبرن
کوئینز پارککوئینز پارک 0 0 ردینگ ردینگ
پرستونپرستون 1 1 استون ویلا استون ویلا
1397/10/11
ویگانویگان 0 3 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
بلکبرنبلکبرن 2 1 وست برومویچ وست برومویچ
استون ویلااستون ویلا 2 2 کوئینز پارک کوئینز پارک
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 0 2 بریستول سیتی بریستول سیتی
برنت‌فوردبرنت‌فورد 1 1 نوریچ نوریچ
دربی کانتیدربی کانتی 1 1 میدلزبورو میدلزبورو
ایپسویچایپسویچ 2 3 میلوال میلوال
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 4 2 لیدز لیدز
هال سیتیهال سیتی 6 0 بولتون بولتون
ردینگردینگ 1 4 سوانسی سوانسی
رودرهامرودرهام 2 1 پرستون پرستون
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 1 بیرمنگام بیرمنگام
1397/10/21
لیدزلیدز 2 0 دربی کانتی دربی کانتی
1397/10/22
ویگانویگان 3 0 استون ویلا استون ویلا
وست برومویچوست برومویچ 1 1 نوریچ نوریچ
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 1 0 کوئینز پارک کوئینز پارک
ردینگردینگ 2 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
پرستونپرستون 1 1 سوانسی سوانسی
ایپسویچایپسویچ 1 0 رودرهام رودرهام
هال سیتیهال سیتی 3 0 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 1 بولتون بولتون
برنت‌فوردبرنت‌فورد 3 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
بیرمنگامبیرمنگام 1 2 میدلزبورو میدلزبورو
میلوالمیلوال 0 2 بلکبرن بلکبرن
1397/10/28
نوریچنوریچ 3 1 بیرمنگام بیرمنگام
1397/10/29
بلکبرنبلکبرن 2 0 ایپسویچ ایپسویچ
دربی کانتیدربی کانتی 2 1 ردینگ ردینگ
رودرهامرودرهام 2 4 برنت‌فورد برنت‌فورد
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 0 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 0 ویگان ویگان
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 1 لیدز لیدز
استون ویلااستون ویلا 2 2 هال سیتی هال سیتی
میدلزبورومیدلزبورو 1 1 میلوال میلوال
کوئینز پارککوئینز پارک 1 4 پرستون پرستون
سوانسیسوانسی 1 0 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
1397/11/01
بولتونبولتون 0 2 وست برومویچ وست برومویچ
1397/11/06
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 0 2 پرستون پرستون
رودرهامرودرهام 1 2 لیدز لیدز
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 3 1 ویگان ویگان
نوریچنوریچ 2 2 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
استون ویلااستون ویلا 2 1 ایپسویچ ایپسویچ
بلکبرنبلکبرن 3 0 هال سیتی هال سیتی
میدلزبورومیدلزبورو 18:30 بریستول سیتی بریستول سیتی
1397/11/09
سوانسیسوانسی 3 3 بیرمنگام بیرمنگام
بولتونبولتون 1 1 ردینگ ردینگ
1397/11/12
پرستونپرستون 0 0 دربی کانتی دربی کانتی
1397/11/13
ویگانویگان 2 1 کوئینز پارک کوئینز پارک
بیرمنگامبیرمنگام 2 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
وست برومویچوست برومویچ 2 3 میدلزبورو میدلزبورو
هال سیتیهال سیتی 2 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
برنت‌فوردبرنت‌فورد 5 2 بلکبرن بلکبرن
ردینگردینگ 0 0 استون ویلا استون ویلا
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 0 سوانسی سوانسی
ایپسویچایپسویچ 0 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
میلوالمیلوال 0 0 رودرهام رودرهام
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 2 0 بولتون بولتون
لیدزلیدز 1 3 نوریچ نوریچ
1397/11/19
استون ویلااستون ویلا 3 3 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
1397/11/20
میدلزبورومیدلزبورو 1 1 لیدز لیدز
بولتونبولتون 1 2 پرستون پرستون
بلکبرنبلکبرن 0 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
دربی کانتیدربی کانتی 2 0 هال سیتی هال سیتی
کوئینز پارککوئینز پارک 3 4 بیرمنگام بیرمنگام
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 2 1 برنت‌فورد برنت‌فورد
رودرهامرودرهام 1 1 ویگان ویگان
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 0 0 ردینگ ردینگ
سوانسیسوانسی 1 0 میلوال میلوال
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 0 1 وست برومویچ وست برومویچ
1397/11/21
نوریچنوریچ 3 0 ایپسویچ ایپسویچ
1397/11/23
میلوالمیلوال 0 0 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
هال سیتیهال سیتی 2 2 رودرهام رودرهام
بیرمنگامبیرمنگام 0 1 بولتون بولتون
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 1 کوئینز پارک کوئینز پارک
وست برومویچوست برومویچ 2 2 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
1397/11/24
برنت‌فوردبرنت‌فورد 1 0 استون ویلا استون ویلا
لیدزلیدز 2 1 سوانسی سوانسی
ویگانویگان 0 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
ایپسویچایپسویچ 1 1 دربی کانتی دربی کانتی
پرستونپرستون 3 1 نوریچ نوریچ
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 1 0 میدلزبورو میدلزبورو
ردینگردینگ 2 1 بلکبرن بلکبرن
1397/11/27
رودرهامرودرهام 2 2 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 4 0 ردینگ ردینگ
پرستونپرستون 0 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
ایپسویچایپسویچ 1 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
بولتونبولتون 0 4 نوریچ نوریچ
استون ویلااستون ویلا 0 2 وست برومویچ وست برومویچ
1397/11/28
بلکبرنبلکبرن 0 1 میدلزبورو میدلزبورو
1397/11/30
کوئینز پارککوئینز پارک 2 3 وست برومویچ وست برومویچ
1397/12/01
دربی کانتیدربی کانتی 0 1 میلوال میلوال
1397/12/04
برنت‌فوردبرنت‌فورد 5 1 هال سیتی هال سیتی
میلوالمیلوال 1 3 پرستون پرستون
نوریچنوریچ 3 2 بریستول سیتی بریستول سیتی
میدلزبورومیدلزبورو 2 0 کوئینز پارک کوئینز پارک
ردینگردینگ 1 1 رودرهام رودرهام
بیرمنگامبیرمنگام 2 2 بلکبرن بلکبرن
لیدزلیدز 2 1 بولتون بولتون
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 3 1 سوانسی سوانسی
ویگانویگان 1 1 ایپسویچ ایپسویچ
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 1 1 استون ویلا استون ویلا
وست برومویچوست برومویچ 0 1 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
1397/12/06
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 0 دربی کانتی دربی کانتی
1397/12/07
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 2 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
هال سیتیهال سیتی 2 1 میلوال میلوال
کوئینز پارککوئینز پارک 1 0 لیدز لیدز
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 2 بیرمنگام بیرمنگام
1397/12/10
لیدزلیدز 4 0 وست برومویچ وست برومویچ
1397/12/11
ویگانویگان 0 0 میدلزبورو میدلزبورو
برنت‌فوردبرنت‌فورد 3 0 کوئینز پارک کوئینز پارک
هال سیتیهال سیتی 2 0 بیرمنگام بیرمنگام
رودرهامرودرهام 3 2 بلکبرن بلکبرن
پرستونپرستون 1 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
میلوالمیلوال 1 3 نوریچ نوریچ
ایپسویچایپسویچ 1 2 ردینگ ردینگ
استون ویلااستون ویلا 4 0 دربی کانتی دربی کانتی
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
سوانسیسوانسی 2 0 بولتون بولتون
1397/12/13
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 0 0 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
1397/12/14
دربی کانتیدربی کانتی 2 1 ویگان ویگان
1397/12/17
نوریچنوریچ 1 0 سوانسی سوانسی
1397/12/18
بلکبرنبلکبرن 0 1 پرستون پرستون
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 2 0 رودرهام رودرهام
بولتونبولتون 2 1 میلوال میلوال
دربی کانتیدربی کانتی 1 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
میدلزبورومیدلزبورو 1 2 برنت‌فورد برنت‌فورد
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 3 0 هال سیتی هال سیتی
بریستول سیتیبریستول سیتی 0 1 لیدز لیدز
کوئینز پارککوئینز پارک 0 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
وست برومویچوست برومویچ 1 1 ایپسویچ ایپسویچ
ردینگردینگ 3 2 ویگان ویگان
1397/12/19
بیرمنگامبیرمنگام 0 1 استون ویلا استون ویلا
1397/12/21
بلکبرنبلکبرن 3 0 ویگان ویگان
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 1 ایپسویچ ایپسویچ
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 2 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
بولتونبولتون 0 2 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
ردینگردینگ 0 3 لیدز لیدز
1397/12/22
بیرمنگامبیرمنگام 0 2 میلوال میلوال
کوئینز پارککوئینز پارک 1 2 رودرهام رودرهام
نوریچنوریچ 3 2 هال سیتی هال سیتی
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 3 استون ویلا استون ویلا
میدلزبورومیدلزبورو 1 2 پرستون پرستون
دربی کانتیدربی کانتی 0 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
وست برومویچوست برومویچ 3 0 سوانسی سوانسی
1397/12/25
لیدزلیدز 0 1 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
هال سیتیهال سیتی 2 2 کوئینز پارک کوئینز پارک
برنت‌فوردبرنت‌فورد 0 1 وست برومویچ وست برومویچ
ویگانویگان 5 2 بولتون بولتون
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 0 0 ردینگ ردینگ
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 4 2 بلکبرن بلکبرن
رودرهامرودرهام 1 2 نوریچ نوریچ
پرستونپرستون 1 0 بیرمنگام بیرمنگام
ایپسویچایپسویچ 1 1 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
استون ویلااستون ویلا 3 0 میدلزبورو میدلزبورو
1398/01/10
وست برومویچوست برومویچ 3 2 بیرمنگام بیرمنگام
ویگانویگان 0 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
دربی کانتیدربی کانتی 6 1 رودرهام رودرهام
استون ویلااستون ویلا 2 1 بلکبرن بلکبرن
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 0 0 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
ایپسویچایپسویچ 0 2 هال سیتی هال سیتی
لیدزلیدز 3 2 میلوال میلوال
کوئینز پارککوئینز پارک 1 2 بولتون بولتون
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 2 3 بریستول سیتی بریستول سیتی
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 2 1 سوانسی سوانسی
ردینگردینگ 2 1 پرستون پرستون
میدلزبورومیدلزبورو 0 1 نوریچ نوریچ
1398/01/13
سوانسیسوانسی 3 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
میدلزبورومیدلزبورو 0 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
1398/01/17
نوریچنوریچ 4 0 کوئینز پارک کوئینز پارک
بیرمنگامبیرمنگام 1 0 لیدز لیدز
سوانسیسوانسی 3 1 میدلزبورو میدلزبورو
بلکبرنبلکبرن 0 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
برنت‌فوردبرنت‌فورد 3 3 دربی کانتی دربی کانتی
بولتونبولتون 1 2 ایپسویچ ایپسویچ
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 2 ویگان ویگان
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 3 استون ویلا استون ویلا
میلوالمیلوال 2 0 وست برومویچ وست برومویچ
پرستونپرستون 0 1 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
رودرهامرودرهام 2 1 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
هال سیتیهال سیتی 3 1 ردینگ ردینگ
1398/01/20
بلکبرنبلکبرن 2 0 دربی کانتی دربی کانتی
سوانسیسوانسی 3 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 3 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
بریستول سیتیبریستول سیتی 3 2 وست برومویچ وست برومویچ
پرستونپرستون 0 2 لیدز لیدز
بولتونبولتون 0 2 میدلزبورو میدلزبورو
1398/01/21
رودرهامرودرهام 1 2 استون ویلا استون ویلا
نوریچنوریچ 2 2 ردینگ ردینگ
میلوالمیلوال 0 0 کوئینز پارک کوئینز پارک
بیرمنگامبیرمنگام 1 1 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
برنت‌فوردبرنت‌فورد 2 0 ایپسویچ ایپسویچ
هال سیتیهال سیتی 2 1 ویگان ویگان
1398/01/24
وست برومویچوست برومویچ 4 1 پرستون پرستون
استون ویلااستون ویلا 2 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
ایپسویچایپسویچ 1 1 بیرمنگام بیرمنگام
میدلزبورومیدلزبورو 1 0 هال سیتی هال سیتی
دربی کانتیدربی کانتی 4 0 بولتون بولتون
ردینگردینگ 2 1 برنت‌فورد برنت‌فورد
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 2 بلکبرن بلکبرن
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 2 رودرهام رودرهام
کوئینز پارککوئینز پارک 4 0 سوانسی سوانسی
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 1 1 میلوال میلوال
لیدزلیدز 1 0 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
1398/01/25
ویگانویگان 1 1 نوریچ نوریچ
1398/01/30
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 1 ردینگ ردینگ
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 2 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
میلوالمیلوال 1 1 برنت‌فورد برنت‌فورد
بیرمنگامبیرمنگام 2 2 دربی کانتی دربی کانتی
کوئینز پارککوئینز پارک 1 2 بلکبرن بلکبرن
میدلزبورومیدلزبورو 1 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
لیدزلیدز 1 2 ویگان ویگان
پرستونپرستون 4 0 ایپسویچ ایپسویچ
بولتونبولتون 0 2 استون ویلا استون ویلا
سوانسیسوانسی 4 3 رودرهام رودرهام
وست برومویچوست برومویچ 3 2 هال سیتی هال سیتی
نوریچنوریچ 2 2 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
1398/02/02
استون ویلااستون ویلا 1 0 میلوال میلوال
دربی کانتیدربی کانتی 2 0 کوئینز پارک کوئینز پارک
ایپسویچایپسویچ 0 1 سوانسی سوانسی
هال سیتیهال سیتی 0 3 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
ویگانویگان 2 0 پرستون پرستون
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 3 0 میدلزبورو میدلزبورو
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 2 نوریچ نوریچ
رودرهامرودرهام 1 3 بیرمنگام بیرمنگام
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 2 0 بریستول سیتی بریستول سیتی
ردینگردینگ 0 0 وست برومویچ وست برومویچ
بلکبرنبلکبرن 2 0 بولتون بولتون
برنت‌فوردبرنت‌فورد 2 0 لیدز لیدز
1398/02/07
میلوالمیلوال 0 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
بولتونبولتون 18:30 برنت‌فورد برنت‌فورد
بریستول سیتیبریستول سیتی 0 2 دربی کانتی دربی کانتی
پرستونپرستون 3 3 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
میدلزبورومیدلزبورو 2 1 ردینگ ردینگ
کوئینز پارککوئینز پارک 0 1 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
وست برومویچوست برومویچ 2 1 رودرهام رودرهام
بیرمنگامبیرمنگام 1 1 ویگان ویگان
سوانسیسوانسی 2 2 هال سیتی هال سیتی
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 2 0 ایپسویچ ایپسویچ
نوریچنوریچ 2 1 بلکبرن بلکبرن
1398/02/08
لیدزلیدز 1 1 استون ویلا استون ویلا
1398/02/10
میلوالمیلوال 1 2 بریستول سیتی بریستول سیتی
1398/02/11
سوانسیسوانسی 1 1 دربی کانتی دربی کانتی
1398/02/15
استون ویلااستون ویلا 1 2 نوریچ نوریچ
برنت‌فوردبرنت‌فورد 3 0 پرستون پرستون
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 0 بولتون بولتون
بلکبرنبلکبرن 2 2 سوانسی سوانسی
رودرهامرودرهام 1 2 میدلزبورو میدلزبورو
ویگانویگان 1 0 میلوال میلوال
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 2 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
هال سیتیهال سیتی 1 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 2 کوئینز پارک کوئینز پارک
ردینگردینگ 0 0 بیرمنگام بیرمنگام
دربی کانتیدربی کانتی 3 1 وست برومویچ وست برومویچ
ایپسویچایپسویچ 3 2 لیدز لیدز