حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 وست برومویچ وست برومویچ 16 9 6 1 29 17 12 33
2 پرستون پرستون 16 9 4 3 31 17 14 31
3 لیدز لیدز 16 9 4 3 21 9 12 31
4 سوانسی سوانسی 16 8 5 3 22 16 6 29
5 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست 15 8 4 3 20 13 7 28
6 بریستول سیتی بریستول سیتی 16 7 7 2 25 21 4 28
7 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی 16 7 5 4 21 13 8 26
8 فولام فولام 16 7 5 4 24 17 7 26
9 برنت‌فورد برنت‌فورد 16 7 3 6 21 13 8 24
10 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک 16 6 4 6 22 19 3 22
11 هال سیتی هال سیتی 16 6 4 6 23 21 2 22
12 بیرمنگام بیرمنگام 16 7 1 8 16 21 -5 22
13 کوئینز پارک کوئینز پارک 16 6 4 6 23 29 -6 22
14 دربی کانتی دربی کانتی 16 5 6 5 18 21 -3 21
15 کاردیف کاردیف 16 4 7 5 22 23 -1 19
16 میلوال میلوال 16 4 7 5 18 22 -4 19
17 ردینگ ردینگ 15 5 3 7 19 20 -1 18
18 بلکبرن بلکبرن 16 5 3 8 20 24 -4 18
19 هادرسفیلد هادرسفیلد 16 4 4 8 18 24 -6 16
20 ویگان ویگان 16 4 4 8 12 21 -9 16
21 لوتون لوتون 16 4 3 9 22 29 -7 15
22 میدلزبورو میدلزبورو 16 2 7 7 13 21 -8 13
23 استوک‌سیتی استوک‌سیتی 16 3 2 11 17 29 -12 11
24 بارنزلی بارنزلی 16 1 6 9 16 33 -17 9
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

12 الکساندر میتروویچ فولام
10 واتکینز برنت‌فورد
9 باون هال سیتی
گرانت هادرسفیلد
8 دنیل جانسون پرستون
7 لوئیز گرابان ناتینگهام فارست
نهکی ولز کوئینز پارک
6 مت فلیپس وست برومویچ
جردن هوگیل کوئینز پارک
آندریاس ویمان بریستول سیتی

مسابقات

1398/05/11
لوتونلوتون 3 3 میدلزبورو میدلزبورو
1398/05/12
ردینگردینگ 1 3 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
سوانسیسوانسی 2 1 هال سیتی هال سیتی
بارنزلیبارنزلی 1 0 فولام فولام
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 1 2 کوئینز پارک کوئینز پارک
بلکبرنبلکبرن 1 2 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
برنت‌فوردبرنت‌فورد 0 1 بیرمنگام بیرمنگام
ویگانویگان 3 2 کاردیف کاردیف
میلوالمیلوال 1 0 پرستون پرستون
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 2 وست برومویچ وست برومویچ
1398/05/13
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 3 لیدز لیدز
1398/05/14
هادرسفیلدهادرسفیلد 1 2 دربی کانتی دربی کانتی
1398/05/19
لیدزلیدز 1 1 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
کاردیفکاردیف 1 1 لوتون لوتون
دربی کانتیدربی کانتی 0 0 سوانسی سوانسی
فولامفولام 2 0 بلکبرن بلکبرن
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 3 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
هال سیتیهال سیتی 2 1 ردینگ ردینگ
کوئینز پارککوئینز پارک 1 1 هادرسفیلد هادرسفیلد
میدلزبورومیدلزبورو 0 1 برنت‌فورد برنت‌فورد
وست برومویچوست برومویچ 1 1 میلوال میلوال
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 2 0 بارنزلی بارنزلی
پرستونپرستون 3 0 ویگان ویگان
بیرمنگامبیرمنگام 1 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
1398/05/25
هادرسفیلدهادرسفیلد 1 2 فولام فولام
1398/05/26
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 0 کوئینز پارک کوئینز پارک
بارنزلیبارنزلی 2 2 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
ویگانویگان 0 2 لیدز لیدز
بلکبرنبلکبرن 1 0 میدلزبورو میدلزبورو
برنت‌فوردبرنت‌فورد 1 1 هال سیتی هال سیتی
سوانسیسوانسی 3 2 پرستون پرستون
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 3 0 بیرمنگام بیرمنگام
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 2 دربی کانتی دربی کانتی
لوتونلوتون 1 2 وست برومویچ وست برومویچ
میلوالمیلوال 1 0 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
1398/05/27
ردینگردینگ 3 0 کاردیف کاردیف
1398/05/29
بیرمنگامبیرمنگام 2 0 بارنزلی بارنزلی
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 0 لوتون لوتون
دربی کانتیدربی کانتی 1 2 بریستول سیتی بریستول سیتی
هال سیتیهال سیتی 0 1 بلکبرن بلکبرن
میدلزبورومیدلزبورو 1 0 ویگان ویگان
1398/05/30
کاردیفکاردیف 2 1 هادرسفیلد هادرسفیلد
کوئینز پارککوئینز پارک 1 3 سوانسی سوانسی
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 1 1 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
فولامفولام 4 0 میلوال میلوال
لیدزلیدز 1 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
پرستونپرستون 3 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
وست برومویچوست برومویچ 1 1 ردینگ ردینگ
1398/06/02
دربی کانتیدربی کانتی 1 1 وست برومویچ وست برومویچ
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 1 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
پرستونپرستون 2 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
بارنزلیبارنزلی 1 3 لوتون لوتون
میدلزبورومیدلزبورو 1 1 میلوال میلوال
کوئینز پارککوئینز پارک 0 0 ویگان ویگان
فولامفولام 1 2 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
هادرسفیلدهادرسفیلد 0 2 ردینگ ردینگ
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 0 3 لیدز لیدز
هال سیتیهال سیتی 1 3 بریستول سیتی بریستول سیتی
بلکبرنبلکبرن 0 0 کاردیف کاردیف
1398/06/03
سوانسیسوانسی 3 0 بیرمنگام بیرمنگام
1398/06/08
کاردیفکاردیف 1 1 فولام فولام
1398/06/09
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 2 میدلزبورو میدلزبورو
میلوالمیلوال 1 1 هال سیتی هال سیتی
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 1 پرستون پرستون
ویگانویگان 0 0 بارنزلی بارنزلی
وست برومویچوست برومویچ 3 2 بلکبرن بلکبرن
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 2 کوئینز پارک کوئینز پارک
ردینگردینگ 0 2 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
بیرمنگامبیرمنگام 2 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
برنت‌فوردبرنت‌فورد 3 0 دربی کانتی دربی کانتی
لوتونلوتون 2 1 هادرسفیلد هادرسفیلد
لیدزلیدز 0 1 سوانسی سوانسی
1398/06/22
دربی کانتیدربی کانتی 1 1 کاردیف کاردیف
1398/06/23
فولامفولام 1 1 وست برومویچ وست برومویچ
سوانسیسوانسی 0 1 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
هال سیتیهال سیتی 2 2 ویگان ویگان
میدلزبورومیدلزبورو 1 0 ردینگ ردینگ
بلکبرنبلکبرن 2 0 میلوال میلوال
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 0 1 بیرمنگام بیرمنگام
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 1 2 بریستول سیتی بریستول سیتی
پرستونپرستون 2 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
کوئینز پارککوئینز پارک 3 2 لوتون لوتون
1398/06/24
هادرسفیلدهادرسفیلد 0 2 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
بارنزلیبارنزلی 0 2 لیدز لیدز
1398/06/30
لیدزلیدز 1 1 دربی کانتی دربی کانتی
ویگانویگان 2 0 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 0 بارنزلی بارنزلی
ردینگردینگ 1 2 بلکبرن بلکبرن
میلوالمیلوال 1 2 کوئینز پارک کوئینز پارک
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 1 فولام فولام
کاردیفکاردیف 1 0 میدلزبورو میدلزبورو
برنت‌فوردبرنت‌فورد 0 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
بریستول سیتیبریستول سیتی 0 0 سوانسی سوانسی
لوتونلوتون 0 3 هال سیتی هال سیتی
بیرمنگامبیرمنگام 0 1 پرستون پرستون
1398/06/31
وست برومویچوست برومویچ 4 2 هادرسفیلد هادرسفیلد
1398/07/05
فولامفولام 2 0 ویگان ویگان
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 3 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
1398/07/06
کوئینز پارککوئینز پارک 0 2 وست برومویچ وست برومویچ
سوانسیسوانسی 1 1 ردینگ ردینگ
پرستونپرستون 3 3 بریستول سیتی بریستول سیتی
میدلزبورومیدلزبورو 1 4 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
هال سیتیهال سیتی 2 2 کاردیف کاردیف
هادرسفیلدهادرسفیلد 1 1 میلوال میلوال
دربی کانتیدربی کانتی 3 2 بیرمنگام بیرمنگام
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 1 0 لیدز لیدز
بلکبرنبلکبرن 1 2 لوتون لوتون
1398/07/07
بارنزلیبارنزلی 1 3 برنت‌فورد برنت‌فورد
1398/07/09
هال سیتیهال سیتی 1 0 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
لیدزلیدز 1 0 وست برومویچ وست برومویچ
بلکبرنبلکبرن 1 1 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
ویگانویگان 1 0 بیرمنگام بیرمنگام
میدلزبورومیدلزبورو 1 1 پرستون پرستون
ردینگردینگ 1 4 فولام فولام
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 0 1 هادرسفیلد هادرسفیلد
1398/07/10
بارنزلیبارنزلی 2 2 دربی کانتی دربی کانتی
لوتونلوتون 1 1 میلوال میلوال
برنت‌فوردبرنت‌فورد 1 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 1 2 سوانسی سوانسی
کاردیفکاردیف 3 0 کوئینز پارک کوئینز پارک
1398/07/12
بیرمنگامبیرمنگام 2 1 میدلزبورو میدلزبورو
1398/07/13
فولامفولام 2 2 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
کوئینز پارککوئینز پارک 4 2 بلکبرن بلکبرن
دربی کانتیدربی کانتی 2 0 لوتون لوتون
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 0 ردینگ ردینگ
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
پرستونپرستون 5 1 بارنزلی بارنزلی
میلوالمیلوال 2 1 لیدز لیدز
هادرسفیلدهادرسفیلد 3 0 هال سیتی هال سیتی
وست برومویچوست برومویچ 4 2 کاردیف کاردیف
سوانسیسوانسی 1 2 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 0 ویگان ویگان
1398/07/26
کاردیفکاردیف 1 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
1398/07/27
بلکبرنبلکبرن 2 2 هادرسفیلد هادرسفیلد
برنت‌فوردبرنت‌فورد 3 2 میلوال میلوال
ردینگردینگ 1 0 پرستون پرستون
بارنزلیبارنزلی 1 1 سوانسی سوانسی
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 3 0 دربی کانتی دربی کانتی
لیدزلیدز 1 0 بیرمنگام بیرمنگام
هال سیتیهال سیتی 2 3 کوئینز پارک کوئینز پارک
لوتونلوتون 3 0 بریستول سیتی بریستول سیتی
میدلزبورومیدلزبورو 0 1 وست برومویچ وست برومویچ
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 0 فولام فولام
1398/07/28
ویگانویگان 1 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
1398/07/30
سوانسیسوانسی 0 3 برنت‌فورد برنت‌فورد
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
پرستونپرستون 1 1 لیدز لیدز
میلوالمیلوال 2 2 کاردیف کاردیف
بیرمنگامبیرمنگام 1 0 بلکبرن بلکبرن
کوئینز پارککوئینز پارک 2 2 ردینگ ردینگ
وست برومویچوست برومویچ 2 2 بارنزلی بارنزلی
1398/08/01
دربی کانتیدربی کانتی 1 0 ویگان ویگان
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 1 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 2 هال سیتی هال سیتی
فولامفولام 3 2 لوتون لوتون
هادرسفیلدهادرسفیلد 0 0 میدلزبورو میدلزبورو
1398/08/04
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 0 0 لیدز لیدز
بیرمنگامبیرمنگام 2 1 لوتون لوتون
میدلزبورومیدلزبورو 0 0 فولام فولام
هادرسفیلدهادرسفیلد 2 1 بارنزلی بارنزلی
وست برومویچوست برومویچ 2 2 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
میلوالمیلوال 2 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
پرستونپرستون 3 2 بلکبرن بلکبرن
هال سیتیهال سیتی 2 0 دربی کانتی دربی کانتی
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 17:30 ردینگ ردینگ
1398/08/05
سوانسیسوانسی 1 0 کاردیف کاردیف
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 2 ویگان ویگان
1398/08/06
کوئینز پارککوئینز پارک 1 3 برنت‌فورد برنت‌فورد
1398/08/10
بارنزلیبارنزلی 2 2 بریستول سیتی بریستول سیتی
1398/08/11
ویگانویگان 1 2 سوانسی سوانسی
بلکبرنبلکبرن 2 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
ردینگردینگ 2 1 میلوال میلوال
لوتونلوتون 1 2 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
لیدزلیدز 2 0 کوئینز پارک کوئینز پارک
فولامفولام 0 3 هال سیتی هال سیتی
دربی کانتیدربی کانتی 2 0 میدلزبورو میدلزبورو
کاردیفکاردیف 4 2 بیرمنگام بیرمنگام
برنت‌فوردبرنت‌فورد 0 1 هادرسفیلد هادرسفیلد
1398/08/12
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 0 1 پرستون پرستون
1398/08/13
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 0 2 وست برومویچ وست برومویچ
1398/08/18
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 0 دربی کانتی دربی کانتی
بیرمنگامبیرمنگام 0 1 فولام فولام
میلوالمیلوال 2 1 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
هال سیتیهال سیتی 0 1 وست برومویچ وست برومویچ
ردینگردینگ 3 0 لوتون لوتون
پرستونپرستون 3 1 هادرسفیلد هادرسفیلد
لیدزلیدز 2 1 بلکبرن بلکبرن
کوئینز پارککوئینز پارک 2 2 میدلزبورو میدلزبورو
ویگانویگان 0 3 برنت‌فورد برنت‌فورد
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 2 2 سوانسی سوانسی
بارنزلیبارنزلی 2 4 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
1398/08/19
کاردیفکاردیف 0 1 بریستول سیتی بریستول سیتی