حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 لیدز لیدز 46 28 9 9 77 35 42 93
2 وست برومویچ وست برومویچ 46 22 17 7 77 45 32 83
3 برنت‌فورد برنت‌فورد 46 24 9 13 80 38 42 81
4 فولام فولام 46 23 12 11 64 48 16 81
5 کاردیف کاردیف 46 19 16 11 68 58 10 73
6 سوانسی سوانسی 46 18 16 12 62 53 9 70
7 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست 46 18 16 12 58 50 8 70
8 میلوال میلوال 46 17 17 12 57 51 6 68
9 پرستون پرستون 46 18 12 16 59 54 5 66
10 دربی کانتی دربی کانتی 46 17 13 16 62 64 -2 64
11 بلکبرن بلکبرن 46 17 12 17 66 63 3 63
12 بریستول سیتی بریستول سیتی 46 17 12 17 60 65 -5 63
13 ویگان ویگان 46 15 14 17 57 56 1 59
14 کوئینز پارک کوئینز پارک 46 19 10 20 67 76 -9 58
15 ردینگ ردینگ 46 15 11 20 59 58 1 56
16 استوک‌سیتی استوک‌سیتی 46 16 8 22 62 68 -6 56
17 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی 46 15 11 20 58 66 -8 56
18 میدلزبورو میدلزبورو 46 13 14 19 48 61 -13 53
19 هادرسفیلد هادرسفیلد 46 13 12 21 52 70 -18 51
20 لوتون لوتون 46 14 9 23 54 82 -28 51
21 بیرمنگام بیرمنگام 46 12 14 20 54 75 -21 50
22 بارنزلی بارنزلی 46 12 13 21 49 69 -20 49
23 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک 46 12 12 22 50 65 -15 48
24 هال سیتی هال سیتی 46 12 9 25 57 87 -30 45
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

26 الکساندر میتروویچ فولام
25 واتکینز برنت‌فورد
20 لوئیز گرابان ناتینگهام فارست
18 گرانت هادرسفیلد
17 بن رحما برنت‌فورد
باون وستهام
16 آرمسترانگ بلکبرن
پاتریک بامفورد لیدز
15 آندره آیو سوانسی
14 امبئومو برنت‌فورد

مسابقات

1398/05/11
لوتونلوتون 3 3 میدلزبورو میدلزبورو
1398/05/12
ردینگردینگ 1 3 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
سوانسیسوانسی 2 1 هال سیتی هال سیتی
بارنزلیبارنزلی 1 0 فولام فولام
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 1 2 کوئینز پارک کوئینز پارک
بلکبرنبلکبرن 1 2 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
برنت‌فوردبرنت‌فورد 0 1 بیرمنگام بیرمنگام
ویگانویگان 3 2 کاردیف کاردیف
میلوالمیلوال 1 0 پرستون پرستون
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 2 وست برومویچ وست برومویچ
1398/05/13
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 3 لیدز لیدز
1398/05/14
هادرسفیلدهادرسفیلد 1 2 دربی کانتی دربی کانتی
1398/05/19
لیدزلیدز 1 1 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
کاردیفکاردیف 1 1 لوتون لوتون
دربی کانتیدربی کانتی 0 0 سوانسی سوانسی
فولامفولام 2 0 بلکبرن بلکبرن
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 3 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
هال سیتیهال سیتی 2 1 ردینگ ردینگ
کوئینز پارککوئینز پارک 1 1 هادرسفیلد هادرسفیلد
میدلزبورومیدلزبورو 0 1 برنت‌فورد برنت‌فورد
وست برومویچوست برومویچ 1 1 میلوال میلوال
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 2 0 بارنزلی بارنزلی
پرستونپرستون 3 0 ویگان ویگان
بیرمنگامبیرمنگام 1 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
1398/05/25
هادرسفیلدهادرسفیلد 1 2 فولام فولام
1398/05/26
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 0 کوئینز پارک کوئینز پارک
بارنزلیبارنزلی 2 2 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
ویگانویگان 0 2 لیدز لیدز
بلکبرنبلکبرن 1 0 میدلزبورو میدلزبورو
برنت‌فوردبرنت‌فورد 1 1 هال سیتی هال سیتی
سوانسیسوانسی 3 2 پرستون پرستون
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 3 0 بیرمنگام بیرمنگام
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 2 دربی کانتی دربی کانتی
لوتونلوتون 1 2 وست برومویچ وست برومویچ
میلوالمیلوال 1 0 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
1398/05/27
ردینگردینگ 3 0 کاردیف کاردیف
1398/05/29
بیرمنگامبیرمنگام 2 0 بارنزلی بارنزلی
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 0 لوتون لوتون
دربی کانتیدربی کانتی 1 2 بریستول سیتی بریستول سیتی
هال سیتیهال سیتی 0 1 بلکبرن بلکبرن
میدلزبورومیدلزبورو 1 0 ویگان ویگان
1398/05/30
کاردیفکاردیف 2 1 هادرسفیلد هادرسفیلد
کوئینز پارککوئینز پارک 1 3 سوانسی سوانسی
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 1 1 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
فولامفولام 4 0 میلوال میلوال
لیدزلیدز 1 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
پرستونپرستون 3 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
وست برومویچوست برومویچ 1 1 ردینگ ردینگ
1398/06/02
دربی کانتیدربی کانتی 1 1 وست برومویچ وست برومویچ
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 1 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
پرستونپرستون 2 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
بارنزلیبارنزلی 1 3 لوتون لوتون
میدلزبورومیدلزبورو 1 1 میلوال میلوال
کوئینز پارککوئینز پارک 0 0 ویگان ویگان
فولامفولام 1 2 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
هادرسفیلدهادرسفیلد 0 2 ردینگ ردینگ
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 0 3 لیدز لیدز
هال سیتیهال سیتی 1 3 بریستول سیتی بریستول سیتی
بلکبرنبلکبرن 0 0 کاردیف کاردیف
1398/06/03
سوانسیسوانسی 3 0 بیرمنگام بیرمنگام
1398/06/08
کاردیفکاردیف 1 1 فولام فولام
1398/06/09
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 2 میدلزبورو میدلزبورو
میلوالمیلوال 1 1 هال سیتی هال سیتی
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 1 پرستون پرستون
ویگانویگان 0 0 بارنزلی بارنزلی
وست برومویچوست برومویچ 3 2 بلکبرن بلکبرن
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 2 کوئینز پارک کوئینز پارک
ردینگردینگ 0 2 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
بیرمنگامبیرمنگام 2 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
برنت‌فوردبرنت‌فورد 3 0 دربی کانتی دربی کانتی
لوتونلوتون 2 1 هادرسفیلد هادرسفیلد
لیدزلیدز 0 1 سوانسی سوانسی
1398/06/22
دربی کانتیدربی کانتی 1 1 کاردیف کاردیف
1398/06/23
فولامفولام 1 1 وست برومویچ وست برومویچ
سوانسیسوانسی 0 1 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
هال سیتیهال سیتی 2 2 ویگان ویگان
میدلزبورومیدلزبورو 1 0 ردینگ ردینگ
بلکبرنبلکبرن 2 0 میلوال میلوال
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 0 1 بیرمنگام بیرمنگام
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 1 2 بریستول سیتی بریستول سیتی
پرستونپرستون 2 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
کوئینز پارککوئینز پارک 3 2 لوتون لوتون
1398/06/24
هادرسفیلدهادرسفیلد 0 2 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
بارنزلیبارنزلی 0 2 لیدز لیدز
1398/06/30
لیدزلیدز 1 1 دربی کانتی دربی کانتی
ویگانویگان 2 0 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 0 بارنزلی بارنزلی
ردینگردینگ 1 2 بلکبرن بلکبرن
میلوالمیلوال 1 2 کوئینز پارک کوئینز پارک
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 1 فولام فولام
کاردیفکاردیف 1 0 میدلزبورو میدلزبورو
برنت‌فوردبرنت‌فورد 0 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
بریستول سیتیبریستول سیتی 0 0 سوانسی سوانسی
لوتونلوتون 0 3 هال سیتی هال سیتی
بیرمنگامبیرمنگام 0 1 پرستون پرستون
1398/06/31
وست برومویچوست برومویچ 4 2 هادرسفیلد هادرسفیلد
1398/07/05
فولامفولام 2 0 ویگان ویگان
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 3 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
1398/07/06
کوئینز پارککوئینز پارک 0 2 وست برومویچ وست برومویچ
سوانسیسوانسی 1 1 ردینگ ردینگ
پرستونپرستون 3 3 بریستول سیتی بریستول سیتی
میدلزبورومیدلزبورو 1 4 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
هال سیتیهال سیتی 2 2 کاردیف کاردیف
هادرسفیلدهادرسفیلد 1 1 میلوال میلوال
دربی کانتیدربی کانتی 3 2 بیرمنگام بیرمنگام
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 1 0 لیدز لیدز
بلکبرنبلکبرن 1 2 لوتون لوتون
1398/07/07
بارنزلیبارنزلی 1 3 برنت‌فورد برنت‌فورد
1398/07/09
هال سیتیهال سیتی 1 0 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
لیدزلیدز 1 0 وست برومویچ وست برومویچ
بلکبرنبلکبرن 1 1 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
ویگانویگان 1 0 بیرمنگام بیرمنگام
میدلزبورومیدلزبورو 1 1 پرستون پرستون
ردینگردینگ 1 4 فولام فولام
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 0 1 هادرسفیلد هادرسفیلد
1398/07/10
بارنزلیبارنزلی 2 2 دربی کانتی دربی کانتی
لوتونلوتون 1 1 میلوال میلوال
برنت‌فوردبرنت‌فورد 1 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 1 2 سوانسی سوانسی
کاردیفکاردیف 3 0 کوئینز پارک کوئینز پارک
1398/07/12
بیرمنگامبیرمنگام 2 1 میدلزبورو میدلزبورو
1398/07/13
فولامفولام 2 2 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
کوئینز پارککوئینز پارک 4 2 بلکبرن بلکبرن
دربی کانتیدربی کانتی 2 0 لوتون لوتون
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 0 ردینگ ردینگ
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
پرستونپرستون 5 1 بارنزلی بارنزلی
میلوالمیلوال 2 1 لیدز لیدز
هادرسفیلدهادرسفیلد 3 0 هال سیتی هال سیتی
وست برومویچوست برومویچ 4 2 کاردیف کاردیف
سوانسیسوانسی 1 2 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 0 ویگان ویگان
1398/07/26
کاردیفکاردیف 1 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
1398/07/27
بلکبرنبلکبرن 2 2 هادرسفیلد هادرسفیلد
برنت‌فوردبرنت‌فورد 3 2 میلوال میلوال
ردینگردینگ 1 0 پرستون پرستون
بارنزلیبارنزلی 1 1 سوانسی سوانسی
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 3 0 دربی کانتی دربی کانتی
لیدزلیدز 1 0 بیرمنگام بیرمنگام
هال سیتیهال سیتی 2 3 کوئینز پارک کوئینز پارک
لوتونلوتون 3 0 بریستول سیتی بریستول سیتی
میدلزبورومیدلزبورو 0 1 وست برومویچ وست برومویچ
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 0 فولام فولام
1398/07/28
ویگانویگان 1 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
1398/07/30
سوانسیسوانسی 0 3 برنت‌فورد برنت‌فورد
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
پرستونپرستون 1 1 لیدز لیدز
میلوالمیلوال 2 2 کاردیف کاردیف
بیرمنگامبیرمنگام 1 0 بلکبرن بلکبرن
کوئینز پارککوئینز پارک 2 2 ردینگ ردینگ
وست برومویچوست برومویچ 2 2 بارنزلی بارنزلی
1398/08/01
دربی کانتیدربی کانتی 1 0 ویگان ویگان
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 1 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 2 هال سیتی هال سیتی
فولامفولام 3 2 لوتون لوتون
هادرسفیلدهادرسفیلد 0 0 میدلزبورو میدلزبورو
1398/08/04
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 0 0 لیدز لیدز
بیرمنگامبیرمنگام 2 1 لوتون لوتون
میدلزبورومیدلزبورو 0 0 فولام فولام
هادرسفیلدهادرسفیلد 2 1 بارنزلی بارنزلی
وست برومویچوست برومویچ 2 2 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
میلوالمیلوال 2 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
پرستونپرستون 3 2 بلکبرن بلکبرن
هال سیتیهال سیتی 2 0 دربی کانتی دربی کانتی
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 17:30 ردینگ ردینگ
1398/08/05
سوانسیسوانسی 1 0 کاردیف کاردیف
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 2 ویگان ویگان
1398/08/06
کوئینز پارککوئینز پارک 1 3 برنت‌فورد برنت‌فورد
1398/08/10
بارنزلیبارنزلی 2 2 بریستول سیتی بریستول سیتی
1398/08/11
ویگانویگان 1 2 سوانسی سوانسی
بلکبرنبلکبرن 2 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
ردینگردینگ 2 1 میلوال میلوال
لوتونلوتون 1 2 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
لیدزلیدز 2 0 کوئینز پارک کوئینز پارک
فولامفولام 0 3 هال سیتی هال سیتی
دربی کانتیدربی کانتی 2 0 میدلزبورو میدلزبورو
کاردیفکاردیف 4 2 بیرمنگام بیرمنگام
برنت‌فوردبرنت‌فورد 0 1 هادرسفیلد هادرسفیلد
1398/08/12
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 0 1 پرستون پرستون
1398/08/13
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 0 2 وست برومویچ وست برومویچ
1398/08/18
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 0 دربی کانتی دربی کانتی
بیرمنگامبیرمنگام 0 1 فولام فولام
میلوالمیلوال 2 1 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
هال سیتیهال سیتی 0 1 وست برومویچ وست برومویچ
ردینگردینگ 3 0 لوتون لوتون
پرستونپرستون 3 1 هادرسفیلد هادرسفیلد
لیدزلیدز 2 1 بلکبرن بلکبرن
کوئینز پارککوئینز پارک 2 2 میدلزبورو میدلزبورو
ویگانویگان 0 3 برنت‌فورد برنت‌فورد
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 2 2 سوانسی سوانسی
بارنزلیبارنزلی 2 4 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
1398/08/19
کاردیفکاردیف 0 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
1398/09/01
فولامفولام 2 1 کوئینز پارک کوئینز پارک
1398/09/02
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 2 2 کاردیف کاردیف
بریستول سیتیبریستول سیتی 0 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
بلکبرنبلکبرن 3 2 بارنزلی بارنزلی
برنت‌فوردبرنت‌فورد 1 0 ردینگ ردینگ
هادرسفیلدهادرسفیلد 1 1 بیرمنگام بیرمنگام
وست برومویچوست برومویچ 2 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
سوانسیسوانسی 0 1 میلوال میلوال
لوتونلوتون 1 2 لیدز لیدز
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 1 ویگان ویگان
دربی کانتیدربی کانتی 1 0 پرستون پرستون
1398/09/03
میدلزبورومیدلزبورو 2 2 هال سیتی هال سیتی
1398/09/05
کاردیفکاردیف 1 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
فولامفولام 3 0 دربی کانتی دربی کانتی
هادرسفیلدهادرسفیلد 1 1 سوانسی سوانسی
لوتونلوتون 2 1 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
میلوالمیلوال 2 2 ویگان ویگان
ردینگردینگ 0 1 لیدز لیدز
1398/09/06
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 1 بیرمنگام بیرمنگام
کوئینز پارککوئینز پارک 0 4 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
میدلزبورومیدلزبورو 1 0 بارنزلی بارنزلی
هال سیتیهال سیتی 4 0 پرستون پرستون
بلکبرنبلکبرن 1 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
وست برومویچوست برومویچ 4 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
1398/09/08
سوانسیسوانسی 1 2 فولام فولام
1398/09/09
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 1 3 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
برنت‌فوردبرنت‌فورد 7 0 لوتون لوتون
بریستول سیتیبریستول سیتی 5 2 هادرسفیلد هادرسفیلد
بارنزلیبارنزلی 3 1 هال سیتی هال سیتی
لیدزلیدز 4 0 میدلزبورو میدلزبورو
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 0 1 کاردیف کاردیف
دربی کانتیدربی کانتی 1 1 کوئینز پارک کوئینز پارک
بیرمنگامبیرمنگام 1 1 میلوال میلوال
ویگانویگان 1 3 ردینگ ردینگ
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 1 2 بلکبرن بلکبرن
1398/09/11
پرستونپرستون 0 1 وست برومویچ وست برومویچ
1398/09/15
میلوالمیلوال 2 2 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
1398/09/16
هادرسفیلدهادرسفیلد 0 2 لیدز لیدز
کوئینز پارککوئینز پارک 2 0 پرستون پرستون
بلکبرنبلکبرن 1 0 دربی کانتی دربی کانتی
کاردیفکاردیف 3 2 بارنزلی بارنزلی
میدلزبورومیدلزبورو 1 0 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
هال سیتیهال سیتی 2 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
لوتونلوتون 2 1 ویگان ویگان
فولامفولام 1 2 بریستول سیتی بریستول سیتی
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 2 1 برنت‌فورد برنت‌فورد
ردینگردینگ 2 3 بیرمنگام بیرمنگام
1398/09/17
وست برومویچوست برومویچ 5 1 سوانسی سوانسی
1398/09/19
پرستونپرستون 2 1 فولام فولام
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 1 میدلزبورو میدلزبورو
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 2 میلوال میلوال
لیدزلیدز 2 0 هال سیتی هال سیتی
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 0 1 هادرسفیلد هادرسفیلد
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 3 0 لوتون لوتون
1398/09/20
ویگانویگان 1 1 وست برومویچ وست برومویچ
سوانسیسوانسی 1 1 بلکبرن بلکبرن
دربی کانتیدربی کانتی 1 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
بارنزلیبارنزلی 1 1 ردینگ ردینگ
برنت‌فوردبرنت‌فورد 2 1 کاردیف کاردیف
بیرمنگامبیرمنگام 0 2 کوئینز پارک کوئینز پارک
1398/09/22
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 2 2 هال سیتی هال سیتی
1398/09/23
بیرمنگامبیرمنگام 2 3 وست برومویچ وست برومویچ
بارنزلیبارنزلی 5 3 کوئینز پارک کوئینز پارک
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 0 0 ردینگ ردینگ
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 0 4 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
دربی کانتیدربی کانتی 0 1 میلوال میلوال
لیدزلیدز 3 3 کاردیف کاردیف
پرستونپرستون 2 1 لوتون لوتون
ویگانویگان 1 1 هادرسفیلد هادرسفیلد
بریستول سیتیبریستول سیتی 0 2 بلکبرن بلکبرن
برنت‌فوردبرنت‌فورد 1 0 فولام فولام
سوانسیسوانسی 3 1 میدلزبورو میدلزبورو
1398/09/29
میدلزبورومیدلزبورو 2 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
1398/09/30
کاردیفکاردیف 0 0 پرستون پرستون
فولامفولام 2 1 لیدز لیدز
هادرسفیلدهادرسفیلد 2 1 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
هال سیتیهال سیتی 3 0 بیرمنگام بیرمنگام
وست برومویچوست برومویچ 1 1 برنت‌فورد برنت‌فورد
ردینگردینگ 3 0 دربی کانتی دربی کانتی
کوئینز پارککوئینز پارک 2 2 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
میلوالمیلوال 1 2 بارنزلی بارنزلی
لوتونلوتون 0 1 سوانسی سوانسی
1398/10/01
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 0 بریستول سیتی بریستول سیتی
1398/10/02
بلکبرنبلکبرن 0 0 ویگان ویگان
1398/10/05
ویگانویگان 1 1 دربی کانتی دربی کانتی
بارنزلیبارنزلی 1 1 وست برومویچ وست برومویچ
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 3 2 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
بلکبرنبلکبرن 1 1 بیرمنگام بیرمنگام
برنت‌فوردبرنت‌فورد 3 1 سوانسی سوانسی
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 3 2 بریستول سیتی بریستول سیتی
کاردیفکاردیف 1 1 میلوال میلوال
هال سیتیهال سیتی 0 2 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
لوتونلوتون 3 3 فولام فولام
میدلزبورومیدلزبورو 1 0 هادرسفیلد هادرسفیلد
لیدزلیدز 1 1 پرستون پرستون
ردینگردینگ 1 0 کوئینز پارک کوئینز پارک
1398/10/08
وست برومویچوست برومویچ 0 2 میدلزبورو میدلزبورو
هادرسفیلدهادرسفیلد 2 1 بلکبرن بلکبرن
بیرمنگامبیرمنگام 4 5 لیدز لیدز
میلوالمیلوال 1 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
کوئینز پارککوئینز پارک 1 2 هال سیتی هال سیتی
بریستول سیتیبریستول سیتی 3 0 لوتون لوتون
سوانسیسوانسی 0 0 بارنزلی بارنزلی
فولامفولام 1 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
پرستونپرستون 0 2 ردینگ ردینگ
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 0 ویگان ویگان
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 2 کاردیف کاردیف
1398/10/09
دربی کانتیدربی کانتی 2 1 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
1398/10/11
میلوالمیلوال 3 1 لوتون لوتون
فولامفولام 1 2 ردینگ ردینگ
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 0 1 هال سیتی هال سیتی
هادرسفیلدهادرسفیلد 2 5 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
کوئینز پارککوئینز پارک 6 1 کاردیف کاردیف
پرستونپرستون 0 2 میدلزبورو میدلزبورو
بریستول سیتیبریستول سیتی 0 4 برنت‌فورد برنت‌فورد
بیرمنگامبیرمنگام 2 3 ویگان ویگان
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 3 2 بلکبرن بلکبرن
وست برومویچوست برومویچ 1 1 لیدز لیدز
1398/10/12
سوانسیسوانسی 1 0 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
دربی کانتیدربی کانتی 2 1 بارنزلی بارنزلی
1398/10/21
برنت‌فوردبرنت‌فورد 3 1 کوئینز پارک کوئینز پارک
لیدزلیدز 0 2 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
بارنزلیبارنزلی 2 1 هادرسفیلد هادرسفیلد
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 0 0 میلوال میلوال
هال سیتیهال سیتی 0 1 فولام فولام
میدلزبورومیدلزبورو 2 2 دربی کانتی دربی کانتی
لوتونلوتون 1 2 بیرمنگام بیرمنگام
ردینگردینگ 1 1 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
ویگانویگان 0 2 بریستول سیتی بریستول سیتی
بلکبرنبلکبرن 1 1 پرستون پرستون
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 2 2 وست برومویچ وست برومویچ
1398/10/22
کاردیفکاردیف 0 0 سوانسی سوانسی
1398/10/27
فولامفولام 1 0 میدلزبورو میدلزبورو
1398/10/28
کوئینز پارککوئینز پارک 1 0 لیدز لیدز
میلوالمیلوال 2 0 ردینگ ردینگ
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 0 5 بلکبرن بلکبرن
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 0 بارنزلی بارنزلی
دربی کانتیدربی کانتی 1 0 هال سیتی هال سیتی
هادرسفیلدهادرسفیلد 0 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
پرستونپرستون 2 1 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
بیرمنگامبیرمنگام 1 1 کاردیف کاردیف
سوانسیسوانسی 2 1 ویگان ویگان
1398/10/29
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 3 1 لوتون لوتون
1398/10/30
وست برومویچوست برومویچ 0 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
1398/11/01
میدلزبورومیدلزبورو 1 1 بیرمنگام بیرمنگام
بارنزلیبارنزلی 0 3 پرستون پرستون
1398/11/02
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 1 ردینگ ردینگ
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 0 0 فولام فولام
1398/11/05
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 0 سوانسی سوانسی
1398/11/08
برنت‌فوردبرنت‌فورد 0 1 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
کاردیفکاردیف 2 1 وست برومویچ وست برومویچ
ویگانویگان 2 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
بلکبرنبلکبرن 2 1 کوئینز پارک کوئینز پارک
هال سیتیهال سیتی 1 2 هادرسفیلد هادرسفیلد
لیدزلیدز 3 2 میلوال میلوال
لوتونلوتون 3 2 دربی کانتی دربی کانتی
ردینگردینگ 0 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
1398/11/11
دربی کانتیدربی کانتی 4 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
کاردیفکاردیف 1 1 ردینگ ردینگ
1398/11/12
هال سیتیهال سیتی 1 5 برنت‌فورد برنت‌فورد
پرستونپرستون 1 1 سوانسی سوانسی
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 2 1 بارنزلی بارنزلی
بیرمنگامبیرمنگام 2 1 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
میدلزبورومیدلزبورو 1 1 بلکبرن بلکبرن
فولامفولام 3 2 هادرسفیلد هادرسفیلد
لیدزلیدز 0 1 ویگان ویگان
وست برومویچوست برومویچ 2 0 لوتون لوتون
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 0 0 میلوال میلوال
کوئینز پارککوئینز پارک 0 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
1398/11/18
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 3 بیرمنگام بیرمنگام
1398/11/19
ویگانویگان 1 2 پرستون پرستون
بارنزلیبارنزلی 1 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
ردینگردینگ 1 1 هال سیتی هال سیتی
لوتونلوتون 0 1 کاردیف کاردیف
هادرسفیلدهادرسفیلد 2 0 کوئینز پارک کوئینز پارک
برنت‌فوردبرنت‌فورد 3 2 میدلزبورو میدلزبورو
بلکبرنبلکبرن 0 1 فولام فولام
سوانسیسوانسی 2 3 دربی کانتی دربی کانتی
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 3 1 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 2 0 لیدز لیدز
1398/11/20
میلوالمیلوال 0 2 وست برومویچ وست برومویچ
1398/11/22
ویگانویگان 2 2 میدلزبورو میدلزبورو
سوانسیسوانسی 0 0 کوئینز پارک کوئینز پارک
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 0 1 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
برنت‌فوردبرنت‌فورد 1 1 لیدز لیدز
بلکبرنبلکبرن 3 0 هال سیتی هال سیتی
بارنزلیبارنزلی 0 1 بیرمنگام بیرمنگام
1398/11/23
میلوالمیلوال 1 1 فولام فولام
لوتونلوتون 1 0 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
بریستول سیتیبریستول سیتی 3 2 دربی کانتی دربی کانتی
هادرسفیلدهادرسفیلد 0 3 کاردیف کاردیف
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 0 2 پرستون پرستون
ردینگردینگ 1 2 وست برومویچ وست برومویچ
1398/11/25
هال سیتیهال سیتی 4 4 سوانسی سوانسی
1398/11/26
وست برومویچوست برومویچ 2 2 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
دربی کانتیدربی کانتی 1 1 هادرسفیلد هادرسفیلد
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 0 3 ردینگ ردینگ
کوئینز پارککوئینز پارک 4 2 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
پرستونپرستون 0 1 میلوال میلوال
میدلزبورومیدلزبورو 0 1 لوتون لوتون
بیرمنگامبیرمنگام 1 1 برنت‌فورد برنت‌فورد
لیدزلیدز 1 0 بریستول سیتی بریستول سیتی
فولامفولام 0 3 بارنزلی بارنزلی
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 0 2 بلکبرن بلکبرن
کاردیفکاردیف 2 2 ویگان ویگان
1398/12/02
دربی کانتیدربی کانتی 1 1 فولام فولام
1398/12/03
برنت‌فوردبرنت‌فورد 2 2 بلکبرن بلکبرن
بریستول سیتیبریستول سیتی 0 3 وست برومویچ وست برومویچ
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 0 0 کوئینز پارک کوئینز پارک
پرستونپرستون 2 1 هال سیتی هال سیتی
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 3 1 لوتون لوتون
سوانسیسوانسی 3 1 هادرسفیلد هادرسفیلد
لیدزلیدز 1 0 ردینگ ردینگ
بیرمنگامبیرمنگام 3 3 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 0 کاردیف کاردیف
ویگانویگان 1 0 میلوال میلوال
بارنزلیبارنزلی 1 0 میدلزبورو میدلزبورو
1398/12/06
هادرسفیلدهادرسفیلد 2 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
کوئینز پارککوئینز پارک 2 1 دربی کانتی دربی کانتی
لوتونلوتون 2 1 برنت‌فورد برنت‌فورد
کاردیفکاردیف 0 1 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
وست برومویچوست برومویچ 2 0 پرستون پرستون
1398/12/07
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 0 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
فولامفولام 1 0 سوانسی سوانسی
بلکبرنبلکبرن 0 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
میلوالمیلوال 0 0 بیرمنگام بیرمنگام
میدلزبورومیدلزبورو 0 1 لیدز لیدز
هال سیتیهال سیتی 0 1 بارنزلی بارنزلی
ردینگردینگ 0 3 ویگان ویگان
1398/12/10
هال سیتیهال سیتی 0 4 لیدز لیدز
کوئینز پارککوئینز پارک 2 2 بیرمنگام بیرمنگام
لوتونلوتون 1 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
فولامفولام 2 0 پرستون پرستون
ردینگردینگ 2 0 بارنزلی بارنزلی
بلکبرنبلکبرن 2 2 سوانسی سوانسی
کاردیفکاردیف 2 2 برنت‌فورد برنت‌فورد
میلوالمیلوال 1 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 3 دربی کانتی دربی کانتی
هادرسفیلدهادرسفیلد 4 0 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
وست برومویچوست برومویچ 0 1 ویگان ویگان
1398/12/12
میدلزبورومیدلزبورو 2 2 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
1398/12/16
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 0 3 میلوال میلوال
1398/12/17
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 1 فولام فولام
بارنزلیبارنزلی 0 2 کاردیف کاردیف
بیرمنگامبیرمنگام 1 3 ردینگ ردینگ
ویگانویگان 0 0 لوتون لوتون
برنت‌فوردبرنت‌فورد 5 0 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 0 1 میدلزبورو میدلزبورو
پرستونپرستون 1 3 کوئینز پارک کوئینز پارک
لیدزلیدز 2 0 هادرسفیلد هادرسفیلد
سوانسیسوانسی 0 0 وست برومویچ وست برومویچ
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 5 1 هال سیتی هال سیتی
1398/12/18
دربی کانتیدربی کانتی 3 0 بلکبرن بلکبرن
1398/12/23
فولامفولام 23:15 برنت‌فورد برنت‌فورد
1398/12/24
وست برومویچوست برومویچ 16:00 بیرمنگام بیرمنگام
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 18:30 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
بلکبرنبلکبرن 18:30 بریستول سیتی بریستول سیتی
هال سیتیهال سیتی 18:30 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
میلوالمیلوال 18:30 دربی کانتی دربی کانتی
هادرسفیلدهادرسفیلد 18:30 ویگان ویگان
کوئینز پارککوئینز پارک 18:30 بارنزلی بارنزلی
ردینگردینگ 18:30 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
لوتونلوتون 18:30 پرستون پرستون
میدلزبورومیدلزبورو 18:30 سوانسی سوانسی
1398/12/25
کاردیفکاردیف 16:30 لیدز لیدز
1398/12/27
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 23:15 کوئینز پارک کوئینز پارک
دربی کانتیدربی کانتی 23:15 ردینگ ردینگ
بریستول سیتیبریستول سیتی 23:15 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
برنت‌فوردبرنت‌فورد 23:15 وست برومویچ وست برومویچ
بارنزلیبارنزلی 23:15 میلوال میلوال
1398/12/28
لیدزلیدز 23:15 فولام فولام
سوانسیسوانسی 23:15 لوتون لوتون
ویگانویگان 23:15 بلکبرن بلکبرن
بیرمنگامبیرمنگام 23:15 هال سیتی هال سیتی
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 23:15 هادرسفیلد هادرسفیلد
پرستونپرستون 23:15 کاردیف کاردیف
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 23:30 میدلزبورو میدلزبورو
1399/03/31
میدلزبورومیدلزبورو 0 3 سوانسی سوانسی
فولامفولام 0 2 برنت‌فورد برنت‌فورد
میلوالمیلوال 2 3 دربی کانتی دربی کانتی
ردینگردینگ 1 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
کوئینز پارککوئینز پارک 0 1 بارنزلی بارنزلی
لوتونلوتون 1 1 پرستون پرستون
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 1 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
هال سیتیهال سیتی 0 1 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
بلکبرنبلکبرن 3 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
هادرسفیلدهادرسفیلد 0 2 ویگان ویگان
وست برومویچوست برومویچ 0 0 بیرمنگام بیرمنگام
1399/04/01
کاردیفکاردیف 2 0 لیدز لیدز
1399/04/06
برنت‌فوردبرنت‌فورد 1 0 وست برومویچ وست برومویچ
1399/04/07
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 1 0 کوئینز پارک کوئینز پارک
سوانسیسوانسی 0 1 لوتون لوتون
پرستونپرستون 1 3 کاردیف کاردیف
دربی کانتیدربی کانتی 2 1 ردینگ ردینگ
بارنزلیبارنزلی 0 0 میلوال میلوال
بیرمنگامبیرمنگام 3 3 هال سیتی هال سیتی
ویگانویگان 2 0 بلکبرن بلکبرن
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 0 2 میدلزبورو میدلزبورو
لیدزلیدز 3 0 فولام فولام
1399/04/08
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 2 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 3 1 هادرسفیلد هادرسفیلد
1399/04/10
میلوالمیلوال 1 1 سوانسی سوانسی
بارنزلیبارنزلی 2 0 بلکبرن بلکبرن
کاردیفکاردیف 0 0 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
ردینگردینگ 0 3 برنت‌فورد برنت‌فورد
کوئینز پارککوئینز پارک 1 2 فولام فولام
ویگانویگان 3 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
لیدزلیدز 1 1 لوتون لوتون
1399/04/11
پرستونپرستون 0 1 دربی کانتی دربی کانتی
بیرمنگامبیرمنگام 0 3 هادرسفیلد هادرسفیلد
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 0 بریستول سیتی بریستول سیتی
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 0 3 وست برومویچ وست برومویچ
1399/04/12
هال سیتیهال سیتی 2 1 میدلزبورو میدلزبورو
1399/04/13
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 0 1 میلوال میلوال
1399/04/14
دربی کانتیدربی کانتی 1 1 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
فولامفولام 1 0 بیرمنگام بیرمنگام
بلکبرنبلکبرن 1 3 لیدز لیدز
برنت‌فوردبرنت‌فورد 3 0 ویگان ویگان
بریستول سیتیبریستول سیتی 0 1 کاردیف کاردیف
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 4 0 بارنزلی بارنزلی
لوتونلوتون 0 5 ردینگ ردینگ
هادرسفیلدهادرسفیلد 0 0 پرستون پرستون
1399/04/15
سوانسیسوانسی 2 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
میدلزبورومیدلزبورو 0 1 کوئینز پارک کوئینز پارک
وست برومویچوست برومویچ 4 2 هال سیتی هال سیتی
1399/04/17
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 0 1 فولام فولام
لوتونلوتون 1 1 بارنزلی بارنزلی
ردینگردینگ 0 0 هادرسفیلد هادرسفیلد
برنت‌فوردبرنت‌فورد 2 1 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
کاردیفکاردیف 2 3 بلکبرن بلکبرن
1399/04/18
میلوالمیلوال 0 2 میدلزبورو میدلزبورو
وست برومویچوست برومویچ 2 0 دربی کانتی دربی کانتی
ویگانویگان 1 0 کوئینز پارک کوئینز پارک
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 1 هال سیتی هال سیتی
بیرمنگامبیرمنگام 1 3 سوانسی سوانسی
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 3 پرستون پرستون
1399/04/19
لیدزلیدز 5 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
1399/04/20
هادرسفیلدهادرسفیلد 0 2 لوتون لوتون
فولامفولام 2 0 کاردیف کاردیف
1399/04/21
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 0 1 ردینگ ردینگ
دربی کانتیدربی کانتی 1 3 برنت‌فورد برنت‌فورد
کوئینز پارککوئینز پارک 0 3 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
پرستونپرستون 1 1 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
بلکبرنبلکبرن 1 1 وست برومویچ وست برومویچ
هال سیتیهال سیتی 0 1 میلوال میلوال
میدلزبورومیدلزبورو 1 3 بریستول سیتی بریستول سیتی
بارنزلیبارنزلی 0 0 ویگان ویگان
1399/04/22
سوانسیسوانسی 0 1 لیدز لیدز
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 0 بیرمنگام بیرمنگام
1399/04/24
وست برومویچوست برومویچ 0 0 فولام فولام
ردینگردینگ 1 2 میدلزبورو میدلزبورو
ویگانویگان 8 0 هال سیتی هال سیتی
میلوالمیلوال 1 0 بلکبرن بلکبرن
کاردیفکاردیف 2 1 دربی کانتی دربی کانتی
لوتونلوتون 1 1 کوئینز پارک کوئینز پارک
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 0 0 هادرسفیلد هادرسفیلد
1399/04/25
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
برنت‌فوردبرنت‌فورد 1 0 پرستون پرستون
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 2 2 سوانسی سوانسی
بیرمنگامبیرمنگام 1 1 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
1399/04/26
لیدزلیدز 1 0 بارنزلی بارنزلی
1399/04/27
هادرسفیلدهادرسفیلد 2 1 وست برومویچ وست برومویچ
1399/04/28
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 2 2 ویگان ویگان
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 1 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
پرستونپرستون 2 0 بیرمنگام بیرمنگام
میدلزبورومیدلزبورو 1 3 کاردیف کاردیف
کوئینز پارککوئینز پارک 4 3 میلوال میلوال
هال سیتیهال سیتی 0 1 لوتون لوتون
فولامفولام 5 3 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
بلکبرنبلکبرن 4 3 ردینگ ردینگ
سوانسیسوانسی 1 0 بریستول سیتی بریستول سیتی
1399/04/29
دربی کانتیدربی کانتی 1 3 لیدز لیدز
بارنزلیبارنزلی 1 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
1399/05/01
ویگانویگان 1 1 فولام فولام
کاردیفکاردیف 3 0 هال سیتی هال سیتی
وست برومویچوست برومویچ 2 2 کوئینز پارک کوئینز پارک
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 2 میدلزبورو میدلزبورو
بیرمنگامبیرمنگام 1 3 دربی کانتی دربی کانتی
لوتونلوتون 3 2 بلکبرن بلکبرن
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 1 پرستون پرستون
لیدزلیدز 4 0 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
ردینگردینگ 1 4 سوانسی سوانسی
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 1 4 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
میلوالمیلوال 4 1 هادرسفیلد هادرسفیلد
برنت‌فوردبرنت‌فورد 1 2 بارنزلی بارنزلی