حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 اسپارتاک اسپارتاک 11 7 3 1 19 11 8 24
2 زنیت زنیت 11 7 3 1 24 7 17 24
3 زسکامسکو زسکامسکو 11 7 1 3 19 9 10 22
4 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو 11 6 3 2 12 7 5 21
5 سوچی سوچی 11 5 4 2 18 15 3 19
6 دینامو مسکو دینامو مسکو 11 5 2 4 10 8 2 17
7 روستوف روستوف 10 5 2 3 12 11 1 17
8 کراسنودار کراسنودار 10 4 3 3 18 10 8 15
9 روبین کازان روبین کازان 11 4 3 4 16 16 0 15
10 احمد گروژنی احمد گروژنی 11 4 2 5 11 15 -4 14
11 آرسنال تولا آرسنال تولا 11 3 3 5 14 17 -3 12
12 تامبوف تامبوف 11 3 2 6 10 14 -4 11
13 اورال اورال 11 2 4 5 7 12 -5 10
14 خیمکی خیمکی 11 1 3 7 11 23 -12 6
15 اوفا اوفا 11 1 3 7 5 21 -16 6
16 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد 8 0 3 5 4 12 -8 3
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

7 کریستین نوبوا سوچی
6 آرتم زیوبا زنیت
سردار آزمون زنیت
5 ازکوئل پونسه اسپارتاک
لارسون اسپارتاک
مارکوس برگ کراسنودار
کنتو هاشیموتو روستوف
4 ماکاروف روبین کازان
یوردی دسپوتوویچ روبین کازان
رمی کابه لا کراسنودار

مسابقات

1399/05/19
اوفااوفا 0 3 کراسنودار کراسنودار
آرسنال تولاآرسنال تولا 0 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
اسپارتاکاسپارتاک 2 2 سوچی سوچی
1399/05/20
اورالاورال 0 2 دینامو مسکو دینامو مسکو
1399/05/21
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 2 زنیت زنیت
روبین کازانروبین کازان 0 2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1399/05/24
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 3 اوفا اوفا
سوچیسوچی 1 1 خیمکی خیمکی
اسپارتاکاسپارتاک 2 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1399/05/25
دینامو مسکودینامو مسکو 0 0 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
روبین کازانروبین کازان 1 1 اورال اورال
زسکامسکوزسکامسکو 2 1 تامبوف تامبوف
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 0 کراسنودار کراسنودار
روستوفروستوف 0 2 زنیت زنیت
1399/05/28
سوچیسوچی 3 2 روبین کازان روبین کازان
تامبوفتامبوف 1 0 خیمکی خیمکی
کراسنودارکراسنودار 2 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
1399/05/29
اورالاورال 1 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
اوفااوفا 1 1 اسپارتاک اسپارتاک
احمد گروژنیاحمد گروژنی 3 1 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
دینامو مسکودینامو مسکو 2 0 روستوف روستوف
زنیتزنیت 2 1 زسکامسکو زسکامسکو
1399/06/01
اورالاورال 1 0 کراسنودار کراسنودار
خیمکیخیمکی 1 2 احمد گروژنی احمد گروژنی
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
زنیتزنیت 4 1 تامبوف تامبوف
زسکامسکوزسکامسکو 1 2 روبین کازان روبین کازان
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 1 2 سوچی سوچی
1399/06/02
اوفااوفا 0 1 روستوف روستوف
اسپارتاکاسپارتاک 2 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1399/06/04
تامبوفتامبوف 0 1 سوچی سوچی
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 1 خیمکی خیمکی
1399/06/05
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 1 اسپارتاک اسپارتاک
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 2 3 احمد گروژنی احمد گروژنی
روبین کازانروبین کازان 3 0 اوفا اوفا
کراسنودارکراسنودار 1 1 زسکامسکو زسکامسکو
روستوفروستوف 1 0 اورال اورال
دینامو مسکودینامو مسکو 1 0 زنیت زنیت
1399/06/08
اسپارتاکاسپارتاک 2 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
خیمکیخیمکی 1 1 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
1399/06/09
اوفااوفا 1 1 دینامو مسکو دینامو مسکو
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 0 0 زنیت زنیت
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 3 زسکامسکو زسکامسکو
روبین کازانروبین کازان 2 2 تامبوف تامبوف
کراسنودارکراسنودار 1 1 روستوف روستوف
سوچیسوچی 0 0 اورال اورال
1399/06/22
تامبوفتامبوف 2 0 اوفا اوفا
اورالاورال 3 1 خیمکی خیمکی
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 1 سوچی سوچی
1399/06/23
دینامو مسکودینامو مسکو 0 1 روبین کازان روبین کازان
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 20:30 کراسنودار کراسنودار
زسکامسکوزسکامسکو 3 1 اسپارتاک اسپارتاک
1399/06/24
زنیتزنیت 3 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
روستوفروستوف 0 0 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1399/06/28
کراسنودارکراسنودار 7 2 خیمکی خیمکی
1399/06/29
اورالاورال 1 1 زنیت زنیت
روستوفروستوف 20:30 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
1399/06/30
آرسنال تولاآرسنال تولا 3 2 سوچی سوچی
اوفااوفا 0 1 زسکامسکو زسکامسکو
روبین کازانروبین کازان 0 2 اسپارتاک اسپارتاک
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 0 تامبوف تامبوف
1399/06/31
دینامو مسکودینامو مسکو 1 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1399/07/05
تامبوفتامبوف 0 2 اسپارتاک اسپارتاک
زنیتزنیت 6 0 اوفا اوفا
سوچیسوچی 1 1 کراسنودار کراسنودار
1399/07/06
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 3 روستوف روستوف
احمد گروژنیاحمد گروژنی 2 0 اورال اورال
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 1 3 روبین کازان روبین کازان
زسکامسکوزسکامسکو 0 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1399/07/07
خیمکیخیمکی 1 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
1399/07/12
اوفااوفا 0 0 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
تامبوفتامبوف 1 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
اورالاورال 0 2 زسکامسکو زسکامسکو
اسپارتاکاسپارتاک 1 1 زنیت زنیت
1399/07/13
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 2 1 خیمکی خیمکی
سوچیسوچی 4 2 روستوف روستوف
روبین کازانروبین کازان 1 1 احمد گروژنی احمد گروژنی
دینامو مسکودینامو مسکو 2 0 کراسنودار کراسنودار
1399/07/26
زنیتزنیت 3 1 سوچی سوچی
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 0 اوفا اوفا
کراسنودارکراسنودار 3 1 روبین کازان روبین کازان
خیمکیخیمکی 2 3 اسپارتاک اسپارتاک
1399/07/27
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 2 تامبوف تامبوف
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 0 اورال اورال
زسکامسکوزسکامسکو 3 1 دینامو مسکو دینامو مسکو
روستوفروستوف 3 0 احمد گروژنی احمد گروژنی