حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 پورتو پورتو 34 26 4 4 74 22 52 82
2 بنفیکا بنفیکا 34 24 5 5 72 26 46 77
3 براگا براگا 34 18 6 10 61 40 21 60
4 اسپورتینگ اسپورتینگ 33 18 5 10 49 34 15 59
5 ریوآوه ریوآوه 34 15 10 9 48 36 12 55
6 فامالیسائو فامالیسائو 34 14 12 8 53 51 2 54
7 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش 34 13 11 10 53 38 15 50
8 موریرنسی موریرنسی 34 10 13 11 42 44 -2 43
9 ژیل ویسنته ژیل ویسنته 34 11 10 13 40 44 -4 43
10 سانتا کلارا سانتا کلارا 34 11 10 13 36 41 -5 43
11 ماریتیمو ماریتیمو 34 9 12 13 34 42 -8 39
12 بواویستا بواویستا 34 10 9 15 28 39 -11 39
13 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا 34 11 6 17 36 52 -16 39
14 توندلا توندلا 34 9 9 16 30 44 -14 36
15 بلننسز بلننسز 33 9 8 16 27 52 -25 35
16 پورتیموننز پورتیموننز 34 7 12 15 30 45 -15 33
17 ستوبال ستوبال 32 6 12 14 25 43 -18 30
18 آوس آوس 34 5 2 27 24 69 -45 17
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

18 مهدی طارمی ریوآوه
پیزی بنفیکا
15 پاولینهو براگا
13 آبرئو موریرنسی
12 مارتینز فامالیسائو
ماره گا پورتو
ریکاردو هورتا براگا
11 الکس ته یس پورتو
10 لیما ژیل ویسنته
تانکوئه پاسوس ده فریرا

مسابقات

1398/05/18
پورتیموننزپورتیموننز 0 0 بلننسز بلننسز
1398/05/19
سانتا کلاراسانتا کلارا 0 2 فامالیسائو فامالیسائو
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 2 1 پورتو پورتو
1398/05/20
بنفیکابنفیکا 5 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
بواویستابواویستا 2 1 آوس آوس
ماریتیموماریتیمو 1 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
1398/05/21
براگابراگا 3 1 موریرنسی موریرنسی
ستوبالستوبال 0 0 توندلا توندلا
1398/05/26
فامالیسائوفامالیسائو 1 0 ریوآوه ریوآوه
موریرنسیموریرنسی 3 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
بلننسزبلننسز 0 2 بنفیکا بنفیکا
1398/05/27
پورتوپورتو 4 0 ستوبال ستوبال
آوسآوس 3 1 ماریتیمو ماریتیمو
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 1 بواویستا بواویستا
1398/05/28
اسپورتینگاسپورتینگ 2 1 براگا براگا
توندلاتوندلا 1 2 پورتیموننز پورتیموننز
1398/06/01
ستوبالستوبال 0 0 موریرنسی موریرنسی
1398/06/02
ریوآوهریوآوه 5 1 آوس آوس
بنفیکابنفیکا 0 2 پورتو پورتو
1398/06/03
بواویستابواویستا 1 1 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
ماریتیموماریتیمو 2 3 توندلا توندلا
سانتا کلاراسانتا کلارا 0 0 بلننسز بلننسز
پورتیموننزپورتیموننز 1 3 اسپورتینگ اسپورتینگ
1398/06/04
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 1 براگا براگا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 1 فامالیسائو فامالیسائو
1398/06/08
موریرنسیموریرنسی 1 0 پورتیموننز پورتیموننز
1398/06/09
بلننسزبلننسز 0 1 بواویستا بواویستا
آوسآوس 2 3 فامالیسائو فامالیسائو
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 1 ماریتیمو ماریتیمو
اسپورتینگاسپورتینگ 2 3 ریوآوه ریوآوه
1398/06/10
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 0 0 ستوبال ستوبال
توندلاتوندلا 0 0 سانتا کلارا سانتا کلارا
پورتوپورتو 3 0 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1398/06/11
براگابراگا 0 4 بنفیکا بنفیکا
1398/06/17
ریوآوهریوآوه 1 1 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1398/06/23
ستوبالستوبال 1 0 براگا براگا
فامالیسائوفامالیسائو 4 2 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
بنفیکابنفیکا 2 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1398/06/24
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 5 1 آوس آوس
ریوآوهریوآوه 2 4 توندلا توندلا
سانتا کلاراسانتا کلارا 2 0 موریرنسی موریرنسی
ماریتیموماریتیمو 1 3 بلننسز بلننسز
پورتیموننزپورتیموننز 2 3 پورتو پورتو
بواویستابواویستا 1 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
1398/06/30
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 2 1 آوس آوس
بلننسزبلننسز 0 2 ریوآوه ریوآوه
موریرنسیموریرنسی 1 2 بنفیکا بنفیکا
1398/06/31
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 0 0 بواویستا بواویستا
ستوبالستوبال 0 0 پورتیموننز پورتیموننز
توندلاتوندلا 1 3 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
پورتوپورتو 2 0 سانتا کلارا سانتا کلارا
1398/07/01
براگابراگا 2 2 ماریتیمو ماریتیمو
اسپورتینگاسپورتینگ 1 2 فامالیسائو فامالیسائو
1398/07/05
بواویستابواویستا 0 0 توندلا توندلا
1398/07/06
ماریتیموماریتیمو 2 1 موریرنسی موریرنسی
بنفیکابنفیکا 1 0 ستوبال ستوبال
1398/07/07
فامالیسائوفامالیسائو 3 1 بلننسز بلننسز
سانتا کلاراسانتا کلارا 1 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
پورتیموننزپورتیموننز 0 1 براگا براگا
ریوآوهریوآوه 0 1 پورتو پورتو
1398/07/08
آوسآوس 0 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
1398/07/13
آوسآوس 0 1 توندلا توندلا
1398/08/03
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 0 ریوآوه ریوآوه
1398/08/04
بلننسزبلننسز 3 2 آوس آوس
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 1 پورتیموننز پورتیموننز
ستوبالستوبال 0 0 ماریتیمو ماریتیمو
موریرنسیموریرنسی 1 1 بواویستا بواویستا
1398/08/05
توندلاتوندلا 0 1 بنفیکا بنفیکا
پورتوپورتو 3 0 فامالیسائو فامالیسائو
اسپورتینگاسپورتینگ 3 1 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1398/08/06
براگابراگا 2 0 سانتا کلارا سانتا کلارا
1398/08/08
ریوآوهریوآوه 1 1 موریرنسی موریرنسی
ماریتیموماریتیمو 1 1 پورتو پورتو
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 5 0 بلننسز بلننسز
بنفیکابنفیکا 4 0 پورتیموننز پورتیموننز
1398/08/09
فامالیسائوفامالیسائو 2 1 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 1 2 اسپورتینگ اسپورتینگ
بواویستابواویستا 2 0 براگا براگا
سانتا کلاراسانتا کلارا 1 1 ستوبال ستوبال
1398/08/11
بنفیکابنفیکا 2 0 ریوآوه ریوآوه
1398/08/12
موریرنسیموریرنسی 1 1 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 2 0 ماریتیمو ماریتیمو
توندلاتوندلا 1 0 اسپورتینگ اسپورتینگ
پورتوپورتو 1 0 آوس آوس
براگابراگا 2 2 فامالیسائو فامالیسائو
1398/08/13
بلننسزبلننسز 1 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1398/08/14
پورتیموننزپورتیموننز 1 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
ستوبالستوبال 1 0 بواویستا بواویستا
1398/08/18
آوسآوس 1 2 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
ریوآوهریوآوه 1 0 ستوبال ستوبال
سانتا کلاراسانتا کلارا 1 2 بنفیکا بنفیکا
1398/08/19
فامالیسائوفامالیسائو 3 3 موریرنسی موریرنسی
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 1 0 توندلا توندلا
ماریتیموماریتیمو 1 1 پورتیموننز پورتیموننز
اسپورتینگاسپورتینگ 2 0 بلننسز بلننسز
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 0 2 براگا براگا
1398/08/20
بواویستابواویستا 0 1 پورتو پورتو
1398/09/09
سانتا کلاراسانتا کلارا 1 2 بواویستا بواویستا
موریرنسیموریرنسی 3 2 آوس آوس
بنفیکابنفیکا 4 0 ماریتیمو ماریتیمو
1398/09/10
پورتیموننزپورتیموننز 2 1 فامالیسائو فامالیسائو
توندلاتوندلا 0 1 بلننسز بلننسز
ستوبالستوبال 1 1 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 3 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
1398/09/11
براگابراگا 2 0 ریوآوه ریوآوه
1398/09/12
پورتوپورتو 2 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1398/09/16
بواویستابواویستا 1 4 بنفیکا بنفیکا
ماریتیموماریتیمو 2 2 سانتا کلارا سانتا کلارا
فامالیسائوفامالیسائو 2 3 توندلا توندلا
1398/09/17
آوسآوس 1 0 براگا براگا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 2 0 پورتیموننز پورتیموننز
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 2 3 ستوبال ستوبال
اسپورتینگاسپورتینگ 1 0 موریرنسی موریرنسی
بلننسزبلننسز 1 1 پورتو پورتو
1398/09/18
ریوآوهریوآوه 1 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1398/09/23
پورتیموننزپورتیموننز 1 1 ریوآوه ریوآوه
ماریتیموماریتیمو 1 0 بواویستا بواویستا
بنفیکابنفیکا 4 0 فامالیسائو فامالیسائو
1398/09/24
ستوبالستوبال 1 0 آوس آوس
موریرنسیموریرنسی 2 1 بلننسز بلننسز
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 2 2 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
براگابراگا 0 1 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1398/09/25
سانتا کلاراسانتا کلارا 0 4 اسپورتینگ اسپورتینگ
پورتوپورتو 3 0 توندلا توندلا
1398/10/14
بواویستابواویستا 1 1 پورتیموننز پورتیموننز
آوسآوس 0 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
بلننسزبلننسز 1 7 براگا براگا
1398/10/15
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 0 1 بنفیکا بنفیکا
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 1 0 موریرنسی موریرنسی
توندلاتوندلا 1 1 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
ریوآوهریوآوه 0 1 ماریتیمو ماریتیمو
اسپورتینگاسپورتینگ 1 2 پورتو پورتو
فامالیسائوفامالیسائو 3 0 ستوبال ستوبال
1398/10/20
بنفیکابنفیکا 2 1 آوس آوس
سانتا کلاراسانتا کلارا 0 1 ریوآوه ریوآوه
1398/10/21
موریرنسیموریرنسی 2 4 پورتو پورتو
پورتیموننزپورتیموننز 0 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
بواویستابواویستا 0 1 فامالیسائو فامالیسائو
1398/10/22
ستوبالستوبال 1 3 اسپورتینگ اسپورتینگ
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 2 0 بلننسز بلننسز
ماریتیموماریتیمو 0 0 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
براگابراگا 2 1 توندلا توندلا
1398/10/27
پورتوپورتو 1 2 براگا براگا
1398/10/28
اسپورتینگاسپورتینگ 0 2 بنفیکا بنفیکا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 0 سانتا کلارا سانتا کلارا
آوسآوس 3 0 پورتیموننز پورتیموننز
توندلاتوندلا 1 1 موریرنسی موریرنسی
1398/10/29
بلننسزبلننسز 0 1 ستوبال ستوبال
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
فامالیسائوفامالیسائو 1 1 ماریتیمو ماریتیمو
ریوآوهریوآوه 2 0 بواویستا بواویستا
1398/11/06
توندلاتوندلا 0 3 ستوبال ستوبال
بلننسزبلننسز 2 1 پورتیموننز پورتیموننز
فامالیسائوفامالیسائو 0 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 2 بنفیکا بنفیکا
آوسآوس 0 1 بواویستا بواویستا
1398/11/07
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 2 ریوآوه ریوآوه
1398/11/08
اسپورتینگاسپورتینگ 1 0 ماریتیمو ماریتیمو
پورتوپورتو 2 1 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1398/11/09
موریرنسیموریرنسی 1 2 براگا براگا
1398/11/11
بنفیکابنفیکا 3 2 بلننسز بلننسز
1398/11/12
ریوآوهریوآوه 2 2 فامالیسائو فامالیسائو
پورتیموننزپورتیموننز 0 1 توندلا توندلا
ستوبالستوبال 0 4 پورتو پورتو
1398/11/13
ماریتیموماریتیمو 1 2 آوس آوس
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 5 موریرنسی موریرنسی
براگابراگا 1 0 اسپورتینگ اسپورتینگ
سانتا کلاراسانتا کلارا 2 1 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
بواویستابواویستا 2 0 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1398/11/19
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 1 بواویستا بواویستا
فامالیسائوفامالیسائو 0 7 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
بلننسزبلننسز 0 2 سانتا کلارا سانتا کلارا
براگابراگا 2 2 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1398/11/20
پورتوپورتو 3 2 بنفیکا بنفیکا
موریرنسیموریرنسی 1 1 ستوبال ستوبال
توندلاتوندلا 0 0 ماریتیمو ماریتیمو
اسپورتینگاسپورتینگ 2 1 پورتیموننز پورتیموننز
آوسآوس 0 4 ریوآوه ریوآوه
1398/11/26
ستوبالستوبال 1 2 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
سانتا کلاراسانتا کلارا 1 0 توندلا توندلا
پورتیموننزپورتیموننز 1 1 موریرنسی موریرنسی
بنفیکابنفیکا 0 1 براگا براگا
1398/11/27
ریوآوهریوآوه 1 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
ماریتیموماریتیمو 3 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
بواویستابواویستا 1 2 بلننسز بلننسز
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 2 پورتو پورتو
فامالیسائوفامالیسائو 1 1 آوس آوس
1398/12/03
آوسآوس 0 2 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
توندلاتوندلا 1 2 ریوآوه ریوآوه
1398/12/04
بلننسزبلننسز 1 0 ماریتیمو ماریتیمو
موریرنسیموریرنسی 2 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 2 1 فامالیسائو فامالیسائو
اسپورتینگاسپورتینگ 2 0 بواویستا بواویستا
براگابراگا 3 1 ستوبال ستوبال
1398/12/05
پورتوپورتو 1 0 پورتیموننز پورتیموننز
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 0 1 بنفیکا بنفیکا
1398/12/10
پورتیموننزپورتیموننز 0 0 ستوبال ستوبال
ریوآوهریوآوه 0 0 بلننسز بلننسز
1398/12/11
بواویستابواویستا 0 1 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
آوسآوس 1 3 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
ماریتیموماریتیمو 1 2 براگا براگا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 2 0 توندلا توندلا
1398/12/12
سانتا کلاراسانتا کلارا 0 2 پورتو پورتو
1398/12/13
بنفیکابنفیکا 1 1 موریرنسی موریرنسی
فامالیسائوفامالیسائو 3 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
1398/12/17
براگابراگا 3 1 پورتیموننز پورتیموننز
توندلاتوندلا 1 1 بواویستا بواویستا
ستوبالستوبال 1 1 بنفیکا بنفیکا
1398/12/18
پورتوپورتو 1 1 ریوآوه ریوآوه
بلننسزبلننسز 0 0 فامالیسائو فامالیسائو
موریرنسیموریرنسی 2 0 ماریتیمو ماریتیمو
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
اسپورتینگاسپورتینگ 2 0 آوس آوس
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 1 2 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1398/12/24
ریوآوهریوآوه 00:00 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
پورتیموننزپورتیموننز 19:00 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
ماریتیموماریتیمو 19:00 ستوبال ستوبال
بنفیکابنفیکا 21:30 توندلا توندلا
1398/12/25
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 00:00 اسپورتینگ اسپورتینگ
سانتا کلاراسانتا کلارا 18:30 براگا براگا
آوسآوس 18:30 بلننسز بلننسز
بواویستابواویستا 21:00 موریرنسی موریرنسی
فامالیسائوفامالیسائو 23:30 پورتو پورتو
1399/03/14
پورتیموننزپورتیموننز 1 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1399/03/15
فامالیسائوفامالیسائو 2 1 پورتو پورتو
ماریتیموماریتیمو 1 1 ستوبال ستوبال
بنفیکابنفیکا 0 0 توندلا توندلا
1399/03/16
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 2 2 اسپورتینگ اسپورتینگ
سانتا کلاراسانتا کلارا 3 2 براگا براگا
1399/03/17
آوسآوس 0 2 بلننسز بلننسز
1399/03/18
بواویستابواویستا 0 1 موریرنسی موریرنسی
1399/03/19
ریوآوهریوآوه 2 3 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1399/03/21
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 3 فامالیسائو فامالیسائو
ستوبالستوبال 2 2 سانتا کلارا سانتا کلارا
پورتیموننزپورتیموننز 2 2 بنفیکا بنفیکا
1399/03/22
پورتوپورتو 1 0 ماریتیمو ماریتیمو
بلننسزبلننسز 1 1 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1399/03/23
توندلاتوندلا 2 0 آوس آوس
موریرنسیموریرنسی 0 1 ریوآوه ریوآوه
1399/03/24
اسپورتینگاسپورتینگ 1 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1399/03/25
براگابراگا 0 1 بواویستا بواویستا
1399/03/26
ماریتیموماریتیمو 2 1 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1399/03/27
سانتا کلاراسانتا کلارا 1 1 پورتیموننز پورتیموننز
1399/03/28
آوسآوس 0 0 پورتو پورتو
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 2 1 بلننسز بلننسز
1399/03/29
ریوآوهریوآوه 1 2 بنفیکا بنفیکا
بواویستابواویستا 3 1 ستوبال ستوبال
1399/03/30
اسپورتینگاسپورتینگ 2 0 توندلا توندلا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 1 موریرنسی موریرنسی
1399/03/31
فامالیسائوفامالیسائو 0 0 براگا براگا
1399/04/02
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 3 0 آوس آوس
1399/04/03
پورتیموننزپورتیموننز 3 2 ماریتیمو ماریتیمو
ستوبالستوبال 1 2 ریوآوه ریوآوه
بنفیکابنفیکا 3 4 سانتا کلارا سانتا کلارا
1399/04/04
پورتوپورتو 4 0 بواویستا بواویستا
توندلاتوندلا 1 3 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1399/04/05
موریرنسیموریرنسی 1 1 فامالیسائو فامالیسائو
1399/04/06
براگابراگا 3 2 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
بلننسزبلننسز 1 3 اسپورتینگ اسپورتینگ
1399/04/09
بواویستابواویستا 1 0 سانتا کلارا سانتا کلارا
آوسآوس 0 1 موریرنسی موریرنسی
ماریتیموماریتیمو 2 0 بنفیکا بنفیکا
1399/04/10
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 1 پورتو پورتو
فامالیسائوفامالیسائو 0 1 پورتیموننز پورتیموننز
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 2 0 ستوبال ستوبال
1399/04/11
ریوآوهریوآوه 4 3 براگا براگا
بلننسزبلننسز 1 1 توندلا توندلا
1399/04/12
اسپورتینگاسپورتینگ 2 1 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1399/04/13
سانتا کلاراسانتا کلارا 0 1 ماریتیمو ماریتیمو
1399/04/15
بنفیکابنفیکا 3 1 بواویستا بواویستا
براگابراگا 4 0 آوس آوس
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 0 ریوآوه ریوآوه
توندلاتوندلا 0 1 فامالیسائو فامالیسائو
1399/04/16
پورتوپورتو 5 0 بلننسز بلننسز
1399/04/17
موریرنسیموریرنسی 0 0 اسپورتینگ اسپورتینگ
1399/04/18
بواویستابواویستا 0 1 ماریتیمو ماریتیمو
1399/04/19
ریوآوهریوآوه 2 1 پورتیموننز پورتیموننز
توندلاتوندلا 1 3 پورتو پورتو
1399/04/20
فامالیسائوفامالیسائو 1 1 بنفیکا بنفیکا
اسپورتینگاسپورتینگ 1 0 سانتا کلارا سانتا کلارا
1399/04/21
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 1 5 براگا براگا
بلننسزبلننسز 0 1 موریرنسی موریرنسی
1399/04/23
ماریتیموماریتیمو 0 0 ریوآوه ریوآوه
1399/04/24
سانتا کلاراسانتا کلارا 3 0 آوس آوس
پورتیموننزپورتیموننز 2 1 بواویستا بواویستا
1399/04/25
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 3 2 توندلا توندلا
بنفیکابنفیکا 2 0 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
موریرنسیموریرنسی 1 1 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
براگابراگا 1 1 بلننسز بلننسز
1399/04/26
پورتوپورتو 2 0 اسپورتینگ اسپورتینگ
1399/04/28
ریوآوهریوآوه 2 2 سانتا کلارا سانتا کلارا
1399/04/29
فامالیسائوفامالیسائو 2 2 بواویستا بواویستا
بلننسزبلننسز 1 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1399/04/30
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 0 ماریتیمو ماریتیمو
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 2 1 پورتیموننز پورتیموننز
توندلاتوندلا 1 0 براگا براگا
1399/04/31
پورتوپورتو 6 1 موریرنسی موریرنسی
1399/05/01
آوسآوس 0 5 بنفیکا بنفیکا
1399/05/03
سانتا کلاراسانتا کلارا 2 2 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1399/05/04
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 3 3 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
ماریتیموماریتیمو 3 3 فامالیسائو فامالیسائو
بواویستابواویستا 0 2 ریوآوه ریوآوه
1399/05/05
براگابراگا 2 1 پورتو پورتو
بنفیکابنفیکا 2 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
پورتیموننزپورتیموننز 2 0 آوس آوس
موریرنسیموریرنسی 1 2 توندلا توندلا