حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 پورتو پورتو 24 19 3 2 50 16 34 60
2 بنفیکا بنفیکا 24 19 2 3 52 14 38 59
3 براگا براگا 24 14 4 6 41 26 15 46
4 اسپورتینگ اسپورتینگ 24 13 3 8 37 26 11 42
5 ریوآوه ریوآوه 24 10 8 6 32 23 9 38
6 فامالیسائو فامالیسائو 24 10 7 7 38 40 -2 37
7 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش 24 10 7 7 40 25 15 37
8 موریرنسی موریرنسی 24 7 9 8 34 32 2 30
9 ژیل ویسنته ژیل ویسنته 24 7 9 8 25 29 -4 30
10 سانتا کلارا سانتا کلارا 24 8 6 10 19 26 -7 30
11 بواویستا بواویستا 24 7 8 9 19 23 -4 29
12 ستوبال ستوبال 24 6 10 8 17 27 -10 28
13 بلننسز بلننسز 24 7 5 12 19 38 -19 26
14 توندلا توندلا 24 6 7 11 20 30 -10 25
15 ماریتیمو ماریتیمو 24 5 9 10 22 32 -10 24
16 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا 24 6 4 14 18 34 -16 22
17 پورتیموننز پورتیموننز 24 2 10 12 16 34 -18 16
18 آوس آوس 24 4 1 19 23 47 -24 13
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

14 پیزی بنفیکا
10 لیما ژیل ویسنته
آبرئو موریرنسی
8 پاولینهو براگا
وینیکیوس بنفیکا
مهدی طارمی ریوآوه
الکس ته یس پورتو
برونو فرناندس اسپورتینگ
مارتینز تونی فامالیسائو
7 مارتینز فامالیسائو

مسابقات

1398/05/18
پورتیموننزپورتیموننز 0 0 بلننسز بلننسز
1398/05/19
سانتا کلاراسانتا کلارا 0 2 فامالیسائو فامالیسائو
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 2 1 پورتو پورتو
1398/05/20
بنفیکابنفیکا 5 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
بواویستابواویستا 2 1 آوس آوس
ماریتیموماریتیمو 1 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
1398/05/21
براگابراگا 3 1 موریرنسی موریرنسی
ستوبالستوبال 0 0 توندلا توندلا
1398/05/26
فامالیسائوفامالیسائو 1 0 ریوآوه ریوآوه
موریرنسیموریرنسی 3 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
بلننسزبلننسز 0 2 بنفیکا بنفیکا
1398/05/27
پورتوپورتو 4 0 ستوبال ستوبال
آوسآوس 3 1 ماریتیمو ماریتیمو
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 1 بواویستا بواویستا
1398/05/28
اسپورتینگاسپورتینگ 2 1 براگا براگا
توندلاتوندلا 1 2 پورتیموننز پورتیموننز
1398/06/01
ستوبالستوبال 0 0 موریرنسی موریرنسی
1398/06/02
ریوآوهریوآوه 5 1 آوس آوس
بنفیکابنفیکا 0 2 پورتو پورتو
1398/06/03
بواویستابواویستا 1 1 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
ماریتیموماریتیمو 2 3 توندلا توندلا
سانتا کلاراسانتا کلارا 0 0 بلننسز بلننسز
پورتیموننزپورتیموننز 1 3 اسپورتینگ اسپورتینگ
1398/06/04
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 1 براگا براگا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 1 فامالیسائو فامالیسائو
1398/06/08
موریرنسیموریرنسی 1 0 پورتیموننز پورتیموننز
1398/06/09
بلننسزبلننسز 0 1 بواویستا بواویستا
آوسآوس 2 3 فامالیسائو فامالیسائو
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 1 ماریتیمو ماریتیمو
اسپورتینگاسپورتینگ 2 3 ریوآوه ریوآوه
1398/06/10
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 0 0 ستوبال ستوبال
توندلاتوندلا 0 0 سانتا کلارا سانتا کلارا
پورتوپورتو 3 0 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1398/06/11
براگابراگا 0 4 بنفیکا بنفیکا
1398/06/17
ریوآوهریوآوه 1 1 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1398/06/23
ستوبالستوبال 1 0 براگا براگا
فامالیسائوفامالیسائو 4 2 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
بنفیکابنفیکا 2 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1398/06/24
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 5 1 آوس آوس
ریوآوهریوآوه 2 4 توندلا توندلا
سانتا کلاراسانتا کلارا 2 0 موریرنسی موریرنسی
ماریتیموماریتیمو 1 3 بلننسز بلننسز
پورتیموننزپورتیموننز 2 3 پورتو پورتو
بواویستابواویستا 1 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
1398/06/30
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 2 1 آوس آوس
بلننسزبلننسز 0 2 ریوآوه ریوآوه
موریرنسیموریرنسی 1 2 بنفیکا بنفیکا
1398/06/31
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 0 0 بواویستا بواویستا
ستوبالستوبال 0 0 پورتیموننز پورتیموننز
توندلاتوندلا 1 3 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
پورتوپورتو 2 0 سانتا کلارا سانتا کلارا
1398/07/01
براگابراگا 2 2 ماریتیمو ماریتیمو
اسپورتینگاسپورتینگ 1 2 فامالیسائو فامالیسائو
1398/07/05
بواویستابواویستا 0 0 توندلا توندلا
1398/07/06
ماریتیموماریتیمو 2 1 موریرنسی موریرنسی
بنفیکابنفیکا 1 0 ستوبال ستوبال
1398/07/07
فامالیسائوفامالیسائو 3 1 بلننسز بلننسز
سانتا کلاراسانتا کلارا 1 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
پورتیموننزپورتیموننز 0 1 براگا براگا
ریوآوهریوآوه 0 1 پورتو پورتو
1398/07/08
آوسآوس 0 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
1398/07/13
آوسآوس 0 1 توندلا توندلا
1398/08/03
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 0 ریوآوه ریوآوه
1398/08/04
بلننسزبلننسز 3 2 آوس آوس
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 1 پورتیموننز پورتیموننز
ستوبالستوبال 0 0 ماریتیمو ماریتیمو
موریرنسیموریرنسی 1 1 بواویستا بواویستا
1398/08/05
توندلاتوندلا 0 1 بنفیکا بنفیکا
پورتوپورتو 3 0 فامالیسائو فامالیسائو
اسپورتینگاسپورتینگ 3 1 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1398/08/06
براگابراگا 2 0 سانتا کلارا سانتا کلارا
1398/08/08
ریوآوهریوآوه 1 1 موریرنسی موریرنسی
ماریتیموماریتیمو 1 1 پورتو پورتو
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 5 0 بلننسز بلننسز
بنفیکابنفیکا 4 0 پورتیموننز پورتیموننز
1398/08/09
فامالیسائوفامالیسائو 2 1 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 1 2 اسپورتینگ اسپورتینگ
بواویستابواویستا 2 0 براگا براگا
سانتا کلاراسانتا کلارا 1 1 ستوبال ستوبال
1398/08/11
بنفیکابنفیکا 2 0 ریوآوه ریوآوه
1398/08/12
موریرنسیموریرنسی 1 1 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 2 0 ماریتیمو ماریتیمو
توندلاتوندلا 1 0 اسپورتینگ اسپورتینگ
پورتوپورتو 1 0 آوس آوس
براگابراگا 2 2 فامالیسائو فامالیسائو
1398/08/13
بلننسزبلننسز 1 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1398/08/14
پورتیموننزپورتیموننز 1 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
ستوبالستوبال 1 0 بواویستا بواویستا
1398/08/18
آوسآوس 1 2 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
ریوآوهریوآوه 1 0 ستوبال ستوبال
سانتا کلاراسانتا کلارا 1 2 بنفیکا بنفیکا
1398/08/19
فامالیسائوفامالیسائو 3 3 موریرنسی موریرنسی
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 1 0 توندلا توندلا
ماریتیموماریتیمو 1 1 پورتیموننز پورتیموننز
اسپورتینگاسپورتینگ 2 0 بلننسز بلننسز
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 0 2 براگا براگا
1398/08/20
بواویستابواویستا 0 1 پورتو پورتو
1398/09/09
سانتا کلاراسانتا کلارا 1 2 بواویستا بواویستا
موریرنسیموریرنسی 3 2 آوس آوس
بنفیکابنفیکا 4 0 ماریتیمو ماریتیمو
1398/09/10
پورتیموننزپورتیموننز 2 1 فامالیسائو فامالیسائو
توندلاتوندلا 0 1 بلننسز بلننسز
ستوبالستوبال 1 1 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 3 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
1398/09/11
براگابراگا 2 0 ریوآوه ریوآوه
1398/09/12
پورتوپورتو 2 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1398/09/16
بواویستابواویستا 1 4 بنفیکا بنفیکا
ماریتیموماریتیمو 2 2 سانتا کلارا سانتا کلارا
فامالیسائوفامالیسائو 2 3 توندلا توندلا
1398/09/17
آوسآوس 1 0 براگا براگا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 2 0 پورتیموننز پورتیموننز
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 2 3 ستوبال ستوبال
اسپورتینگاسپورتینگ 1 0 موریرنسی موریرنسی
بلننسزبلننسز 1 1 پورتو پورتو
1398/09/18
ریوآوهریوآوه 1 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1398/09/23
پورتیموننزپورتیموننز 1 1 ریوآوه ریوآوه
ماریتیموماریتیمو 1 0 بواویستا بواویستا
بنفیکابنفیکا 4 0 فامالیسائو فامالیسائو
1398/09/24
ستوبالستوبال 1 0 آوس آوس
موریرنسیموریرنسی 2 1 بلننسز بلننسز
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 2 2 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
براگابراگا 0 1 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1398/09/25
سانتا کلاراسانتا کلارا 0 4 اسپورتینگ اسپورتینگ
پورتوپورتو 3 0 توندلا توندلا
1398/10/14
بواویستابواویستا 1 1 پورتیموننز پورتیموننز
آوسآوس 0 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
بلننسزبلننسز 1 7 براگا براگا
1398/10/15
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 0 1 بنفیکا بنفیکا
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 1 0 موریرنسی موریرنسی
توندلاتوندلا 1 1 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
ریوآوهریوآوه 0 1 ماریتیمو ماریتیمو
اسپورتینگاسپورتینگ 1 2 پورتو پورتو
فامالیسائوفامالیسائو 3 0 ستوبال ستوبال
1398/10/20
بنفیکابنفیکا 2 1 آوس آوس
سانتا کلاراسانتا کلارا 0 1 ریوآوه ریوآوه
1398/10/21
موریرنسیموریرنسی 2 4 پورتو پورتو
پورتیموننزپورتیموننز 0 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
بواویستابواویستا 0 1 فامالیسائو فامالیسائو
1398/10/22
ستوبالستوبال 1 3 اسپورتینگ اسپورتینگ
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 2 0 بلننسز بلننسز
ماریتیموماریتیمو 0 0 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
براگابراگا 2 1 توندلا توندلا
1398/10/27
پورتوپورتو 1 2 براگا براگا
1398/10/28
اسپورتینگاسپورتینگ 0 2 بنفیکا بنفیکا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 0 سانتا کلارا سانتا کلارا
آوسآوس 3 0 پورتیموننز پورتیموننز
توندلاتوندلا 1 1 موریرنسی موریرنسی
1398/10/29
بلننسزبلننسز 0 1 ستوبال ستوبال
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
فامالیسائوفامالیسائو 1 1 ماریتیمو ماریتیمو
ریوآوهریوآوه 2 0 بواویستا بواویستا
1398/11/06
توندلاتوندلا 0 3 ستوبال ستوبال
بلننسزبلننسز 2 1 پورتیموننز پورتیموننز
فامالیسائوفامالیسائو 0 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 2 بنفیکا بنفیکا
آوسآوس 0 1 بواویستا بواویستا
1398/11/07
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 2 ریوآوه ریوآوه
1398/11/08
اسپورتینگاسپورتینگ 1 0 ماریتیمو ماریتیمو
پورتوپورتو 2 1 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1398/11/09
موریرنسیموریرنسی 1 2 براگا براگا
1398/11/11
بنفیکابنفیکا 3 2 بلننسز بلننسز
1398/11/12
ریوآوهریوآوه 2 2 فامالیسائو فامالیسائو
پورتیموننزپورتیموننز 0 1 توندلا توندلا
ستوبالستوبال 0 4 پورتو پورتو
1398/11/13
ماریتیموماریتیمو 1 2 آوس آوس
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 5 موریرنسی موریرنسی
براگابراگا 1 0 اسپورتینگ اسپورتینگ
سانتا کلاراسانتا کلارا 2 1 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
بواویستابواویستا 2 0 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1398/11/19
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 1 بواویستا بواویستا
فامالیسائوفامالیسائو 0 7 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
بلننسزبلننسز 0 2 سانتا کلارا سانتا کلارا
براگابراگا 2 2 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1398/11/20
پورتوپورتو 3 2 بنفیکا بنفیکا
موریرنسیموریرنسی 1 1 ستوبال ستوبال
توندلاتوندلا 0 0 ماریتیمو ماریتیمو
اسپورتینگاسپورتینگ 2 1 پورتیموننز پورتیموننز
آوسآوس 0 4 ریوآوه ریوآوه
1398/11/26
ستوبالستوبال 1 2 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
سانتا کلاراسانتا کلارا 1 0 توندلا توندلا
پورتیموننزپورتیموننز 1 1 موریرنسی موریرنسی
بنفیکابنفیکا 0 1 براگا براگا
1398/11/27
ریوآوهریوآوه 1 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
ماریتیموماریتیمو 3 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
بواویستابواویستا 1 2 بلننسز بلننسز
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 2 پورتو پورتو
فامالیسائوفامالیسائو 1 1 آوس آوس
1398/12/03
آوسآوس 0 2 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
توندلاتوندلا 1 2 ریوآوه ریوآوه
1398/12/04
بلننسزبلننسز 1 0 ماریتیمو ماریتیمو
موریرنسیموریرنسی 2 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 2 1 فامالیسائو فامالیسائو
اسپورتینگاسپورتینگ 2 0 بواویستا بواویستا
براگابراگا 3 1 ستوبال ستوبال
1398/12/05
پورتوپورتو 1 0 پورتیموننز پورتیموننز
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 0 1 بنفیکا بنفیکا
1398/12/10
پورتیموننزپورتیموننز 0 0 ستوبال ستوبال
ریوآوهریوآوه 0 0 بلننسز بلننسز
1398/12/11
بواویستابواویستا 0 1 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
آوسآوس 1 3 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
ماریتیموماریتیمو 1 2 براگا براگا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 2 0 توندلا توندلا
1398/12/12
سانتا کلاراسانتا کلارا 0 2 پورتو پورتو
1398/12/13
بنفیکابنفیکا 1 1 موریرنسی موریرنسی
فامالیسائوفامالیسائو 3 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
1398/12/17
براگابراگا 3 1 پورتیموننز پورتیموننز
توندلاتوندلا 1 1 بواویستا بواویستا
ستوبالستوبال 1 1 بنفیکا بنفیکا
1398/12/18
پورتوپورتو 1 1 ریوآوه ریوآوه
بلننسزبلننسز 0 0 فامالیسائو فامالیسائو
موریرنسیموریرنسی 2 0 ماریتیمو ماریتیمو
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
اسپورتینگاسپورتینگ 2 0 آوس آوس
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 1 2 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1398/12/24
ریوآوهریوآوه 00:00 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
پورتیموننزپورتیموننز 19:00 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
ماریتیموماریتیمو 19:00 ستوبال ستوبال
بنفیکابنفیکا 21:30 توندلا توندلا
1398/12/25
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 00:00 اسپورتینگ اسپورتینگ
سانتا کلاراسانتا کلارا 18:30 براگا براگا
آوسآوس 18:30 بلننسز بلننسز
بواویستابواویستا 21:00 موریرنسی موریرنسی
فامالیسائوفامالیسائو 23:30 پورتو پورتو