حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 فامالیسائو فامالیسائو 7 6 1 0 16 7 9 19
2 بنفیکا بنفیکا 7 6 0 1 16 3 13 18
3 پورتو پورتو 7 6 0 1 16 4 12 18
4 توندلا توندلا 8 3 3 2 10 9 1 12
5 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش 7 3 3 1 12 8 4 12
6 اسپورتینگ اسپورتینگ 7 3 2 2 11 9 2 11
7 بواویستا بواویستا 7 2 5 0 6 4 2 11
8 سانتا کلارا سانتا کلارا 7 3 2 2 4 4 0 11
9 ریوآوه ریوآوه 7 3 1 3 13 10 3 10
10 ماریتیمو ماریتیمو 7 2 2 3 10 13 -3 8
11 براگا براگا 7 2 2 3 8 11 -3 8
12 موریرنسی موریرنسی 7 2 1 4 7 9 -2 7
13 ستوبال ستوبال 7 1 4 2 1 5 -4 7
14 ژیل ویسنته ژیل ویسنته 7 1 3 3 3 8 -5 6
15 پورتیموننز پورتیموننز 7 1 2 4 5 9 -4 5
16 بلننسز بلننسز 7 1 2 4 4 9 -5 5
17 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا 7 1 1 5 5 14 -9 4
18 آوس آوس 8 1 0 7 9 20 -11 3
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

6 پیزی بنفیکا
زی لوئیس پورتو
4 مارتینز فامالیسائو
اندرسون فامالیسائو
برونو فرناندس اسپورتینگ
پینهو ماریتیمو
ماره گا پورتو
3 مهرداد محمدی آوس
مهدی طارمی ریوآوه
آگوستو ریوآوه

مسابقات

1398/05/18
پورتیموننزپورتیموننز 0 0 بلننسز بلننسز
1398/05/19
سانتا کلاراسانتا کلارا 0 2 فامالیسائو فامالیسائو
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 2 1 پورتو پورتو
1398/05/20
بنفیکابنفیکا 5 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
بواویستابواویستا 2 1 آوس آوس
ماریتیموماریتیمو 1 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
1398/05/21
براگابراگا 3 1 موریرنسی موریرنسی
ستوبالستوبال 0 0 توندلا توندلا
1398/05/26
فامالیسائوفامالیسائو 1 0 ریوآوه ریوآوه
موریرنسیموریرنسی 3 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
بلننسزبلننسز 0 2 بنفیکا بنفیکا
1398/05/27
پورتوپورتو 4 0 ستوبال ستوبال
آوسآوس 3 1 ماریتیمو ماریتیمو
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 1 بواویستا بواویستا
1398/05/28
اسپورتینگاسپورتینگ 2 1 براگا براگا
توندلاتوندلا 1 2 پورتیموننز پورتیموننز
1398/06/01
ستوبالستوبال 0 0 موریرنسی موریرنسی
1398/06/02
ریوآوهریوآوه 5 1 آوس آوس
بنفیکابنفیکا 0 2 پورتو پورتو
1398/06/03
بواویستابواویستا 1 1 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
ماریتیموماریتیمو 2 3 توندلا توندلا
سانتا کلاراسانتا کلارا 0 0 بلننسز بلننسز
پورتیموننزپورتیموننز 1 3 اسپورتینگ اسپورتینگ
1398/06/04
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 1 براگا براگا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 1 فامالیسائو فامالیسائو
1398/06/08
موریرنسیموریرنسی 1 0 پورتیموننز پورتیموننز
1398/06/09
بلننسزبلننسز 0 1 بواویستا بواویستا
آوسآوس 2 3 فامالیسائو فامالیسائو
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 1 ماریتیمو ماریتیمو
اسپورتینگاسپورتینگ 2 3 ریوآوه ریوآوه
1398/06/10
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 0 0 ستوبال ستوبال
توندلاتوندلا 0 0 سانتا کلارا سانتا کلارا
پورتوپورتو 3 0 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1398/06/11
براگابراگا 0 4 بنفیکا بنفیکا
1398/06/17
ریوآوهریوآوه 1 1 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1398/06/23
ستوبالستوبال 1 0 براگا براگا
فامالیسائوفامالیسائو 4 2 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
بنفیکابنفیکا 2 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1398/06/24
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 5 1 آوس آوس
ریوآوهریوآوه 2 4 توندلا توندلا
سانتا کلاراسانتا کلارا 2 0 موریرنسی موریرنسی
ماریتیموماریتیمو 1 3 بلننسز بلننسز
پورتیموننزپورتیموننز 2 3 پورتو پورتو
بواویستابواویستا 1 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
1398/06/30
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 2 1 آوس آوس
بلننسزبلننسز 0 2 ریوآوه ریوآوه
موریرنسیموریرنسی 1 2 بنفیکا بنفیکا
1398/06/31
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 0 0 بواویستا بواویستا
ستوبالستوبال 0 0 پورتیموننز پورتیموننز
توندلاتوندلا 1 3 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
پورتوپورتو 2 0 سانتا کلارا سانتا کلارا
1398/07/01
براگابراگا 2 2 ماریتیمو ماریتیمو
اسپورتینگاسپورتینگ 1 2 فامالیسائو فامالیسائو
1398/07/05
بواویستابواویستا 0 0 توندلا توندلا
1398/07/06
ماریتیموماریتیمو 2 1 موریرنسی موریرنسی
بنفیکابنفیکا 1 0 ستوبال ستوبال
1398/07/07
فامالیسائوفامالیسائو 3 1 بلننسز بلننسز
سانتا کلاراسانتا کلارا 1 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
پورتیموننزپورتیموننز 0 1 براگا براگا
ریوآوهریوآوه 0 1 پورتو پورتو
1398/07/08
آوسآوس 0 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
1398/07/13
آوسآوس 0 1 توندلا توندلا