حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 بنفیکا بنفیکا 11 10 0 1 25 4 21 30
2 پورتو پورتو 11 9 1 1 22 5 17 28
3 فامالیسائو فامالیسائو 11 7 3 1 23 16 7 24
4 اسپورتینگ اسپورتینگ 11 6 2 3 18 12 6 20
5 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش 11 4 4 3 19 14 5 16
6 بواویستا بواویستا 11 3 6 2 9 7 2 15
7 توندلا توندلا 11 4 3 4 11 11 0 15
8 براگا براگا 11 4 3 4 14 15 -1 15
9 ریوآوه ریوآوه 11 4 3 4 15 13 2 15
10 ژیل ویسنته ژیل ویسنته 11 3 4 4 9 12 -3 13
11 سانتا کلارا سانتا کلارا 11 3 4 4 7 10 -3 13
12 ستوبال ستوبال 11 2 6 3 3 7 -4 12
13 موریرنسی موریرنسی 11 2 5 4 13 15 -2 11
14 ماریتیمو ماریتیمو 11 2 5 4 12 17 -5 11
15 بلننسز بلننسز 11 3 2 6 8 18 -10 11
16 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا 11 2 2 7 7 17 -10 8
17 پورتیموننز پورتیموننز 11 1 5 5 8 16 -8 8
18 آوس آوس 11 1 0 10 12 26 -14 3
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

8 پیزی بنفیکا
6 زی لوئیس پورتو
اندرسون فامالیسائو
5 لیما ژیل ویسنته
مارتینز فامالیسائو
وینیکیوس بنفیکا
برونو فرناندس اسپورتینگ
4 پینهو ماریتیمو
مهدی طارمی ریوآوه
ماره گا پورتو

مسابقات

1398/05/18
پورتیموننزپورتیموننز 0 0 بلننسز بلننسز
1398/05/19
سانتا کلاراسانتا کلارا 0 2 فامالیسائو فامالیسائو
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 2 1 پورتو پورتو
1398/05/20
بنفیکابنفیکا 5 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
بواویستابواویستا 2 1 آوس آوس
ماریتیموماریتیمو 1 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
1398/05/21
براگابراگا 3 1 موریرنسی موریرنسی
ستوبالستوبال 0 0 توندلا توندلا
1398/05/26
فامالیسائوفامالیسائو 1 0 ریوآوه ریوآوه
موریرنسیموریرنسی 3 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
بلننسزبلننسز 0 2 بنفیکا بنفیکا
1398/05/27
پورتوپورتو 4 0 ستوبال ستوبال
آوسآوس 3 1 ماریتیمو ماریتیمو
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 1 بواویستا بواویستا
1398/05/28
اسپورتینگاسپورتینگ 2 1 براگا براگا
توندلاتوندلا 1 2 پورتیموننز پورتیموننز
1398/06/01
ستوبالستوبال 0 0 موریرنسی موریرنسی
1398/06/02
ریوآوهریوآوه 5 1 آوس آوس
بنفیکابنفیکا 0 2 پورتو پورتو
1398/06/03
بواویستابواویستا 1 1 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
ماریتیموماریتیمو 2 3 توندلا توندلا
سانتا کلاراسانتا کلارا 0 0 بلننسز بلننسز
پورتیموننزپورتیموننز 1 3 اسپورتینگ اسپورتینگ
1398/06/04
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 1 براگا براگا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 1 فامالیسائو فامالیسائو
1398/06/08
موریرنسیموریرنسی 1 0 پورتیموننز پورتیموننز
1398/06/09
بلننسزبلننسز 0 1 بواویستا بواویستا
آوسآوس 2 3 فامالیسائو فامالیسائو
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 1 ماریتیمو ماریتیمو
اسپورتینگاسپورتینگ 2 3 ریوآوه ریوآوه
1398/06/10
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 0 0 ستوبال ستوبال
توندلاتوندلا 0 0 سانتا کلارا سانتا کلارا
پورتوپورتو 3 0 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1398/06/11
براگابراگا 0 4 بنفیکا بنفیکا
1398/06/17
ریوآوهریوآوه 1 1 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1398/06/23
ستوبالستوبال 1 0 براگا براگا
فامالیسائوفامالیسائو 4 2 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
بنفیکابنفیکا 2 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1398/06/24
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 5 1 آوس آوس
ریوآوهریوآوه 2 4 توندلا توندلا
سانتا کلاراسانتا کلارا 2 0 موریرنسی موریرنسی
ماریتیموماریتیمو 1 3 بلننسز بلننسز
پورتیموننزپورتیموننز 2 3 پورتو پورتو
بواویستابواویستا 1 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
1398/06/30
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 2 1 آوس آوس
بلننسزبلننسز 0 2 ریوآوه ریوآوه
موریرنسیموریرنسی 1 2 بنفیکا بنفیکا
1398/06/31
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 0 0 بواویستا بواویستا
ستوبالستوبال 0 0 پورتیموننز پورتیموننز
توندلاتوندلا 1 3 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
پورتوپورتو 2 0 سانتا کلارا سانتا کلارا
1398/07/01
براگابراگا 2 2 ماریتیمو ماریتیمو
اسپورتینگاسپورتینگ 1 2 فامالیسائو فامالیسائو
1398/07/05
بواویستابواویستا 0 0 توندلا توندلا
1398/07/06
ماریتیموماریتیمو 2 1 موریرنسی موریرنسی
بنفیکابنفیکا 1 0 ستوبال ستوبال
1398/07/07
فامالیسائوفامالیسائو 3 1 بلننسز بلننسز
سانتا کلاراسانتا کلارا 1 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
پورتیموننزپورتیموننز 0 1 براگا براگا
ریوآوهریوآوه 0 1 پورتو پورتو
1398/07/08
آوسآوس 0 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
1398/07/13
آوسآوس 0 1 توندلا توندلا
1398/08/03
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 0 ریوآوه ریوآوه
1398/08/04
بلننسزبلننسز 3 2 آوس آوس
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 1 پورتیموننز پورتیموننز
ستوبالستوبال 0 0 ماریتیمو ماریتیمو
موریرنسیموریرنسی 1 1 بواویستا بواویستا
1398/08/05
توندلاتوندلا 0 1 بنفیکا بنفیکا
پورتوپورتو 3 0 فامالیسائو فامالیسائو
اسپورتینگاسپورتینگ 3 1 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1398/08/06
براگابراگا 2 0 سانتا کلارا سانتا کلارا
1398/08/08
ریوآوهریوآوه 1 1 موریرنسی موریرنسی
ماریتیموماریتیمو 1 1 پورتو پورتو
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 5 0 بلننسز بلننسز
بنفیکابنفیکا 4 0 پورتیموننز پورتیموننز
1398/08/09
فامالیسائوفامالیسائو 2 1 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 1 2 اسپورتینگ اسپورتینگ
بواویستابواویستا 2 0 براگا براگا
سانتا کلاراسانتا کلارا 1 1 ستوبال ستوبال
1398/08/11
بنفیکابنفیکا 2 0 ریوآوه ریوآوه
1398/08/12
موریرنسیموریرنسی 1 1 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 2 0 ماریتیمو ماریتیمو
توندلاتوندلا 1 0 اسپورتینگ اسپورتینگ
پورتوپورتو 1 0 آوس آوس
براگابراگا 2 2 فامالیسائو فامالیسائو
1398/08/13
بلننسزبلننسز 1 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1398/08/14
پورتیموننزپورتیموننز 1 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
ستوبالستوبال 1 0 بواویستا بواویستا
1398/08/18
آوسآوس 1 2 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
ریوآوهریوآوه 1 0 ستوبال ستوبال
سانتا کلاراسانتا کلارا 1 2 بنفیکا بنفیکا
1398/08/19
فامالیسائوفامالیسائو 3 3 موریرنسی موریرنسی
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 1 0 توندلا توندلا
ماریتیموماریتیمو 1 1 پورتیموننز پورتیموننز
اسپورتینگاسپورتینگ 2 0 بلننسز بلننسز
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 0 2 براگا براگا
1398/08/20
بواویستابواویستا 0 1 پورتو پورتو