جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 اسپورتینگ اسپورتینگ 34 26 7 1 65 20 45 85
2 پورتو پورتو 34 24 8 2 74 29 45 80
3 بنفیکا بنفیکا 34 23 7 4 69 27 42 76
4 براگا براگا 34 19 7 8 53 33 20 64
5 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا 34 15 8 11 40 41 -1 53
6 سانتا کلارا سانتا کلارا 33 13 6 14 44 36 8 45
7 موریرنسی موریرنسی 34 10 13 11 37 43 -6 43
8 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش 34 12 7 15 37 44 -7 43
9 فامالیسائو فامالیسائو 34 10 10 14 40 48 -8 40
10 بلننسز بلننسز 34 9 13 12 25 35 -10 40
11 ژیل ویسنته ژیل ویسنته 34 11 6 17 33 42 -9 39
12 بواویستا بواویستا 34 8 12 14 39 49 -10 36
13 توندلا توندلا 34 10 6 18 36 57 -21 36
14 پورتیموننز پورتیموننز 34 9 8 17 34 41 -7 35
15 ماریتیمو ماریتیمو 34 10 5 19 27 47 -20 35
16 ریوآوه ریوآوه 34 7 13 14 25 40 -15 34
17 فارنسی فارنسی 34 7 10 17 31 48 -17 31
18 ناسیونال ناسیونال 34 6 7 21 30 59 -29 25
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

23 پدرو گونکالوس اسپورتینگ
22 هریس سفروویچ بنفیکا
16 مهدی طارمی پورتو
14 کاروالهو سانتا کلارا
13 سرجیو اولیویرا پورتو
مایکل گونزالز توندلا
12 بتو پورتیموننز
10 کاسیرا بلننسز
9 جوئل ماریتیمو
لینو ژیل ویسنته

مسابقات

1399/06/28
فامالیسائوفامالیسائو 1 5 بنفیکا بنفیکا
1399/06/29
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 0 1 بلننسز بلننسز
ناسیونالناسیونال 3 3 بواویستا بواویستا
اسپورتینگاسپورتینگ 22:00 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1399/06/30
پورتوپورتو 3 1 براگا براگا
سانتا کلاراسانتا کلارا 2 0 ماریتیمو ماریتیمو
موریرنسیموریرنسی 2 0 فارنسی فارنسی
توندلاتوندلا 1 1 ریوآوه ریوآوه
1399/06/31
پورتیموننزپورتیموننز 1 1 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1399/07/04
براگابراگا 0 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
1399/07/05
ماریتیموماریتیمو 2 1 توندلا توندلا
بنفیکابنفیکا 2 0 موریرنسی موریرنسی
بواویستابواویستا 0 5 پورتو پورتو
1399/07/06
فارنسیفارنسی 0 1 ناسیونال ناسیونال
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 0 پورتیموننز پورتیموننز
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 2 اسپورتینگ اسپورتینگ
ریوآوهریوآوه 0 0 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1399/07/07
بلننسزبلننسز 1 2 فامالیسائو فامالیسائو
1399/07/11
موریرنسیموریرنسی 1 1 بواویستا بواویستا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1399/07/12
سانتا کلاراسانتا کلارا 0 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
پورتوپورتو 2 3 ماریتیمو ماریتیمو
توندلاتوندلا 0 4 براگا براگا
1399/07/13
ناسیونالناسیونال 0 0 بلننسز بلننسز
فامالیسائوفامالیسائو 1 1 ریوآوه ریوآوه
بنفیکابنفیکا 3 2 فارنسی فارنسی
پورتیموننزپورتیموننز 0 2 اسپورتینگ اسپورتینگ
1399/07/26
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 1 توندلا توندلا
ماریتیموماریتیمو 1 2 پورتیموننز پورتیموننز
براگابراگا 2 1 ناسیونال ناسیونال
اسپورتینگاسپورتینگ 2 2 پورتو پورتو
1399/07/27
بلننسزبلننسز 0 0 موریرنسی موریرنسی
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 2 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
فارنسیفارنسی 3 3 فامالیسائو فامالیسائو
ریوآوهریوآوه 0 3 بنفیکا بنفیکا
1399/07/28
بواویستابواویستا 0 1 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1399/08/02
توندلاتوندلا 1 0 پورتیموننز پورتیموننز
1399/08/03
ناسیونالناسیونال 1 1 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
سانتا کلاراسانتا کلارا 1 2 اسپورتینگ اسپورتینگ
پورتوپورتو 1 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1399/08/04
فارنسیفارنسی 0 1 ریوآوه ریوآوه
موریرنسیموریرنسی 2 1 ماریتیمو ماریتیمو
فامالیسائوفامالیسائو 2 2 بواویستا بواویستا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 0 1 براگا براگا
1399/08/05
بنفیکابنفیکا 2 0 بلننسز بلننسز
1399/08/08
اسپورتینگاسپورتینگ 3 1 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1399/08/10
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 3 2 پورتو پورتو
بلننسزبلننسز 1 1 فارنسی فارنسی
ریوآوهریوآوه 2 0 موریرنسی موریرنسی
1399/08/11
ماریتیموماریتیمو 0 0 ناسیونال ناسیونال
پورتیموننزپورتیموننز 1 2 سانتا کلارا سانتا کلارا
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 2 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
اسپورتینگاسپورتینگ 4 0 توندلا توندلا
1399/08/12
براگابراگا 1 0 فامالیسائو فامالیسائو
1399/08/13
بواویستابواویستا 3 0 بنفیکا بنفیکا
1399/08/17
بلننسزبلننسز 0 0 ریوآوه ریوآوه
توندلاتوندلا 2 0 سانتا کلارا سانتا کلارا
فامالیسائوفامالیسائو 2 1 ماریتیمو ماریتیمو
1399/08/18
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 0 4 اسپورتینگ اسپورتینگ
ناسیونالناسیونال 2 1 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
فارنسیفارنسی 3 1 بواویستا بواویستا
پورتوپورتو 3 1 پورتیموننز پورتیموننز
بنفیکابنفیکا 2 3 براگا براگا
1399/09/07
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 2 0 فامالیسائو فامالیسائو
1399/09/08
توندلاتوندلا 0 2 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
سانتا کلاراسانتا کلارا 0 1 پورتو پورتو
1399/09/09
اسپورتینگاسپورتینگ 2 1 موریرنسی موریرنسی
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 2 0 ریوآوه ریوآوه
پورتیموننزپورتیموننز 1 0 ناسیونال ناسیونال
بواویستابواویستا 0 0 بلننسز بلننسز
براگابراگا 1 0 فارنسی فارنسی
1399/09/10
ماریتیموماریتیمو 1 2 بنفیکا بنفیکا
1399/09/12
موریرنسیموریرنسی 0 1 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1399/09/15
موریرنسیموریرنسی 1 1 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 0 پورتیموننز پورتیموننز
فامالیسائوفامالیسائو 2 2 اسپورتینگ اسپورتینگ
1399/09/16
پورتوپورتو 4 3 توندلا توندلا
ناسیونالناسیونال 1 3 سانتا کلارا سانتا کلارا
ریوآوهریوآوه 0 0 بواویستا بواویستا
بنفیکابنفیکا 2 1 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
بلننسزبلننسز 2 1 براگا براگا
1399/09/17
فارنسیفارنسی 2 1 ماریتیمو ماریتیمو
1399/09/29
پورتیموننزپورتیموننز 0 0 فامالیسائو فامالیسائو
ماریتیموماریتیمو 1 0 بلننسز بلننسز
توندلاتوندلا 0 0 موریرنسی موریرنسی
1399/09/30
اسپورتینگاسپورتینگ 1 0 فارنسی فارنسی
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 1 1 بواویستا بواویستا
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 0 2 بنفیکا بنفیکا
پورتوپورتو 2 0 ناسیونال ناسیونال
1399/10/01
سانتا کلاراسانتا کلارا 0 4 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1399/10/02
براگابراگا 3 0 ریوآوه ریوآوه
1399/10/07
فامالیسائوفامالیسائو 0 1 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
ناسیونالناسیونال 2 0 توندلا توندلا
فارنسیفارنسی 1 1 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
بلننسزبلننسز 1 2 اسپورتینگ اسپورتینگ
1399/10/08
ریوآوهریوآوه 1 3 ماریتیمو ماریتیمو
1399/10/09
بواویستابواویستا 1 4 براگا براگا
بنفیکابنفیکا 2 1 پورتیموننز پورتیموننز
موریرنسیموریرنسی 1 0 سانتا کلارا سانتا کلارا
1399/10/10
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 2 3 پورتو پورتو
1399/10/13
اسپورتینگاسپورتینگ 2 0 براگا براگا
1399/10/14
توندلاتوندلا 1 0 فامالیسائو فامالیسائو
ماریتیموماریتیمو 0 0 بواویستا بواویستا
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 2 0 ریوآوه ریوآوه
1399/10/15
پورتوپورتو 3 0 موریرنسی موریرنسی
سانتا کلاراسانتا کلارا 1 1 بنفیکا بنفیکا
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 0 0 بلننسز بلننسز
1399/10/16
پورتیموننزپورتیموننز 2 0 فارنسی فارنسی
1399/10/19
براگابراگا 2 1 ماریتیمو ماریتیمو
ناسیونالناسیونال 0 2 اسپورتینگ اسپورتینگ
ریوآوهریوآوه 3 0 پورتیموننز پورتیموننز
بنفیکابنفیکا 2 0 توندلا توندلا
1399/10/20
فامالیسائوفامالیسائو 1 4 پورتو پورتو
موریرنسیموریرنسی 2 2 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1399/10/21
بواویستابواویستا 1 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
فارنسیفارنسی 3 1 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
بلننسزبلننسز 0 2 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1399/10/26
اسپورتینگاسپورتینگ 1 1 ریوآوه ریوآوه
1399/10/27
پورتوپورتو 1 1 بنفیکا بنفیکا
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 2 0 براگا براگا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 21:30 فارنسی فارنسی
1399/10/28
توندلاتوندلا 3 1 بواویستا بواویستا
ناسیونالناسیونال 0 1 موریرنسی موریرنسی
سانتا کلاراسانتا کلارا 1 2 فامالیسائو فامالیسائو
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 21:30 فارنسی فارنسی
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 0 1 ماریتیمو ماریتیمو
1399/10/29
پورتیموننزپورتیموننز 1 0 بلننسز بلننسز
1399/11/02
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 3 1 ناسیونال ناسیونال
1399/11/05
ماریتیموماریتیمو 0 3 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
موریرنسیموریرنسی 2 2 پورتیموننز پورتیموننز
فامالیسائوفامالیسائو 0 1 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1399/11/06
بلننسزبلننسز 2 0 توندلا توندلا
ریوآوهریوآوه 1 2 سانتا کلارا سانتا کلارا
بنفیکابنفیکا 1 1 ناسیونال ناسیونال
فارنسیفارنسی 0 1 پورتو پورتو
1399/11/07
براگابراگا 1 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1399/11/08
بواویستابواویستا 0 2 اسپورتینگ اسپورتینگ
1399/11/11
ناسیونالناسیونال 2 1 فامالیسائو فامالیسائو
توندلاتوندلا 2 0 فارنسی فارنسی
1399/11/12
پورتیموننزپورتیموننز 1 2 بواویستا بواویستا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 0 ماریتیمو ماریتیمو
1399/11/13
سانتا کلاراسانتا کلارا 2 0 بلننسز بلننسز
پورتوپورتو 2 0 ریوآوه ریوآوه
موریرنسیموریرنسی 0 4 براگا براگا
1399/11/14
اسپورتینگاسپورتینگ 1 0 بنفیکا بنفیکا
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 2 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1399/11/16
فارنسیفارنسی 1 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
بلننسزبلننسز 0 0 پورتو پورتو
1399/11/17
براگابراگا 2 1 پورتیموننز پورتیموننز
فامالیسائوفامالیسائو 0 2 موریرنسی موریرنسی
ریوآوهریوآوه 0 0 ناسیونال ناسیونال
بنفیکابنفیکا 0 0 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
ماریتیموماریتیمو 0 2 اسپورتینگ اسپورتینگ
1399/11/18
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 2 1 توندلا توندلا
بواویستابواویستا 1 2 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1399/11/20
براگابراگا 2 2 پورتو پورتو
فارنسیفارنسی 1 2 موریرنسی موریرنسی
ماریتیموماریتیمو 1 2 سانتا کلارا سانتا کلارا
بنفیکابنفیکا 2 0 فامالیسائو فامالیسائو
1399/11/21
بلننسزبلننسز 1 1 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 0 پورتیموننز پورتیموننز
ریوآوهریوآوه 2 1 توندلا توندلا
بواویستابواویستا 0 1 ناسیونال ناسیونال
1399/11/22
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 2 اسپورتینگ اسپورتینگ
1399/11/25
فامالیسائوفامالیسائو 0 0 بلننسز بلننسز
ناسیونالناسیونال 2 3 فارنسی فارنسی
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 3 ریوآوه ریوآوه
1399/11/26
پورتوپورتو 2 2 بواویستا بواویستا
پورتیموننزپورتیموننز 4 1 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
سانتا کلاراسانتا کلارا 0 1 براگا براگا
موریرنسیموریرنسی 1 1 بنفیکا بنفیکا
1399/11/27
اسپورتینگاسپورتینگ 2 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1399/11/28
توندلاتوندلا 2 1 ماریتیمو ماریتیمو
1399/11/30
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 2 2 فارنسی فارنسی
1399/12/02
بواویستابواویستا 1 0 موریرنسی موریرنسی
بلننسزبلننسز 2 1 ناسیونال ناسیونال
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 0 سانتا کلارا سانتا کلارا
1399/12/03
اسپورتینگاسپورتینگ 2 0 پورتیموننز پورتیموننز
ریوآوهریوآوه 0 1 فامالیسائو فامالیسائو
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 2 1 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
براگابراگا 4 2 توندلا توندلا
فارنسیفارنسی 0 0 بنفیکا بنفیکا
1399/12/04
ماریتیموماریتیمو 1 2 پورتو پورتو
1399/12/09
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 2 1 بواویستا بواویستا
فامالیسائوفامالیسائو 0 0 فارنسی فارنسی
سانتا کلاراسانتا کلارا 3 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1399/12/10
پورتوپورتو 0 0 اسپورتینگ اسپورتینگ
پورتیموننزپورتیموننز 0 0 ماریتیمو ماریتیمو
توندلاتوندلا 1 0 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
ناسیونالناسیونال 1 2 براگا براگا
1399/12/11
بنفیکابنفیکا 2 0 ریوآوه ریوآوه
موریرنسیموریرنسی 2 2 بلننسز بلننسز
1399/12/15
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 2 1 ناسیونال ناسیونال
1399/12/16
اسپورتینگاسپورتینگ 2 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
پورتیموننزپورتیموننز 3 0 توندلا توندلا
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 0 2 پورتو پورتو
1399/12/17
بواویستابواویستا 3 0 فامالیسائو فامالیسائو
ماریتیموماریتیمو 0 2 موریرنسی موریرنسی
ریوآوهریوآوه 2 0 فارنسی فارنسی
1399/12/18
بلننسزبلننسز 0 3 بنفیکا بنفیکا
1399/12/20
براگابراگا 3 0 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1399/12/23
ناسیونالناسیونال 1 2 ماریتیمو ماریتیمو
فارنسیفارنسی 0 1 بلننسز بلننسز
سانتا کلاراسانتا کلارا 2 0 پورتیموننز پورتیموننز
بنفیکابنفیکا 2 0 بواویستا بواویستا
1399/12/24
توندلاتوندلا 0 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
موریرنسیموریرنسی 1 1 ریوآوه ریوآوه
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 2 4 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
پورتوپورتو 2 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1399/12/25
فامالیسائوفامالیسائو 2 2 براگا براگا
1399/12/30
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 2 0 ناسیونال ناسیونال
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 3 0 موریرنسی موریرنسی
سانتا کلاراسانتا کلارا 1 1 توندلا توندلا
پورتیموننزپورتیموننز 1 2 پورتو پورتو
1400/01/01
اسپورتینگاسپورتینگ 1 0 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
ریوآوهریوآوه 0 0 بلننسز بلننسز
بواویستابواویستا 0 1 فارنسی فارنسی
ماریتیموماریتیمو 0 4 فامالیسائو فامالیسائو
براگابراگا 0 2 بنفیکا بنفیکا
1400/01/14
ناسیونالناسیونال 1 5 پورتیموننز پورتیموننز
ریوآوهریوآوه 0 2 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1400/01/15
پورتوپورتو 2 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
بلننسزبلننسز 0 2 بواویستا بواویستا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 2 توندلا توندلا
فامالیسائوفامالیسائو 2 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1400/01/16
فارنسیفارنسی 1 2 براگا براگا
بنفیکابنفیکا 1 0 ماریتیمو ماریتیمو
1400/01/17
موریرنسیموریرنسی 1 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
1400/01/20
پورتیموننزپورتیموننز 3 0 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1400/01/21
ماریتیموماریتیمو 1 0 فارنسی فارنسی
بواویستابواویستا 3 3 ریوآوه ریوآوه
توندلاتوندلا 0 2 پورتو پورتو
1400/01/22
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 5 بنفیکا بنفیکا
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 2 موریرنسی موریرنسی
سانتا کلاراسانتا کلارا 5 1 ناسیونال ناسیونال
براگابراگا 1 1 بلننسز بلننسز
اسپورتینگاسپورتینگ 1 1 فامالیسائو فامالیسائو
1400/01/27
بواویستابواویستا 2 0 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1400/01/28
فارنسیفارنسی 0 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
موریرنسیموریرنسی 2 3 توندلا توندلا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 0 سانتا کلارا سانتا کلارا
بنفیکابنفیکا 1 2 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
بلننسزبلننسز 2 0 ماریتیمو ماریتیمو
1400/01/29
ریوآوهریوآوه 0 0 براگا براگا
فامالیسائوفامالیسائو 0 1 پورتیموننز پورتیموننز
ناسیونالناسیونال 0 1 پورتو پورتو
1400/01/31
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 2 فارنسی فارنسی
1400/02/01
سانتا کلاراسانتا کلارا 0 0 موریرنسی موریرنسی
ماریتیموماریتیمو 1 0 ریوآوه ریوآوه
براگابراگا 2 1 بواویستا بواویستا
1400/02/02
اسپورتینگاسپورتینگ 2 2 بلننسز بلننسز
توندلاتوندلا 2 1 ناسیونال ناسیونال
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 0 3 فامالیسائو فامالیسائو
پورتیموننزپورتیموننز 1 5 بنفیکا بنفیکا
1400/02/03
پورتوپورتو 1 0 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1400/02/05
بواویستابواویستا 0 1 ماریتیمو ماریتیمو
ریوآوهریوآوه 1 1 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
براگابراگا 0 1 اسپورتینگ اسپورتینگ
1400/02/06
بلننسزبلننسز 2 1 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
فامالیسائوفامالیسائو 2 2 توندلا توندلا
بنفیکابنفیکا 2 1 سانتا کلارا سانتا کلارا
ناسیونالناسیونال 1 0 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1400/02/07
موریرنسیموریرنسی 1 1 پورتو پورتو
1400/02/08
فارنسیفارنسی 1 1 پورتیموننز پورتیموننز
1400/02/10
ماریتیموماریتیمو 1 0 براگا براگا
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 1 0 بلننسز بلننسز
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 2 0 موریرنسی موریرنسی
توندلاتوندلا 0 2 بنفیکا بنفیکا
1400/02/11
پورتوپورتو 3 2 فامالیسائو فامالیسائو
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 0 0 فارنسی فارنسی
سانتا کلاراسانتا کلارا 3 3 بواویستا بواویستا
پورتیموننزپورتیموننز 0 0 ریوآوه ریوآوه
1400/02/12
اسپورتینگاسپورتینگ 2 0 ناسیونال ناسیونال
1400/02/15
براگابراگا 1 1 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
ماریتیموماریتیمو 0 1 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1400/02/16
ریوآوهریوآوه 0 2 اسپورتینگ اسپورتینگ
موریرنسیموریرنسی 2 2 ناسیونال ناسیونال
بلننسزبلننسز 1 0 پورتیموننز پورتیموننز
بنفیکابنفیکا 1 1 پورتو پورتو
1400/02/17
فارنسیفارنسی 2 2 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
فامالیسائوفامالیسائو 1 0 سانتا کلارا سانتا کلارا
1400/02/18
بواویستابواویستا 1 1 توندلا توندلا
1400/02/19
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 1 1 ماریتیمو ماریتیمو
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 1 براگا براگا
1400/02/20
پورتیموننزپورتیموننز 1 2 موریرنسی موریرنسی
پورتوپورتو 5 1 فارنسی فارنسی
1400/02/21
توندلاتوندلا 1 3 بلننسز بلننسز
سانتا کلاراسانتا کلارا 1 0 ریوآوه ریوآوه
ناسیونالناسیونال 1 3 بنفیکا بنفیکا
1400/02/22
اسپورتینگاسپورتینگ 1 0 بواویستا بواویستا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 2 فامالیسائو فامالیسائو
1400/02/24
پاسوس ده فریراپاسوس ده فریرا 0 2 ژیل ویسنته ژیل ویسنته
1400/02/25
براگابراگا 2 1 موریرنسی موریرنسی
فارنسیفارنسی 1 0 توندلا توندلا
بواویستابواویستا 1 0 پورتیموننز پورتیموننز
بنفیکابنفیکا 4 3 اسپورتینگ اسپورتینگ
1400/02/26
ریوآوهریوآوه 0 3 پورتو پورتو
فامالیسائوفامالیسائو 3 0 ناسیونال ناسیونال
بلننسزبلننسز 0 2 سانتا کلارا سانتا کلارا
ماریتیموماریتیمو 0 0 ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
1400/02/28
توندلاتوندلا 2 3 پاسوس ده فریرا پاسوس ده فریرا
1400/02/29
پورتوپورتو 4 0 بلننسز بلننسز
موریرنسیموریرنسی 3 0 فامالیسائو فامالیسائو
پورتیموننزپورتیموننز 0 0 براگا براگا
ویتوریا گیمارشویتوریا گیمارش 1 3 بنفیکا بنفیکا
ناسیونالناسیونال 1 2 ریوآوه ریوآوه
سانتا کلاراسانتا کلارا 4 0 فارنسی فارنسی
ژیل ویسنتهژیل ویسنته 1 2 بواویستا بواویستا
1400/02/30
اسپورتینگاسپورتینگ 5 1 ماریتیمو ماریتیمو