جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 لیل لیل 38 24 11 3 64 23 41 83
2 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن 38 26 4 8 86 28 58 82
3 موناکو موناکو 38 24 6 8 76 42 34 78
4 لیون لیون 38 22 10 6 81 43 38 76
5 مارسی مارسی 38 16 11 11 53 47 6 59
6 رن رن 38 16 10 12 52 40 12 58
7 لانس لانس 38 15 12 11 55 54 1 57
8 مون پلیه مون پلیه 38 14 12 12 60 62 -2 54
9 نیس نیس 38 15 7 16 50 53 -3 52
10 متز متز 38 13 10 15 44 47 -3 49
11 سنت اتین سنت اتین 38 12 10 16 42 54 -12 46
12 بوردو بوردو 38 13 6 19 42 56 -14 45
13 آنژه آنژه 38 12 8 18 40 58 -18 44
14 رنس رنس 38 9 15 14 42 50 -8 42
15 استراسبورگ استراسبورگ 38 11 9 18 49 58 -9 42
16 لوریان لوریان 38 11 9 18 50 68 -18 42
17 برس برس 38 11 8 19 50 66 -16 41
18 نانت نانت 38 9 13 16 47 55 -8 40
19 نیم المپیک نیم المپیک 38 9 8 21 40 71 -31 35
20 دیژون دیژون 38 4 9 25 25 73 -48 21
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

27 کیلیان ام باپه پاری سن ژرمن
20 وسام بن یدر موناکو
ممفیس دپای لیون
16 بوراک ایلماز لیل
کوین وولاند موناکو
آخورکه استراسبورگ
لابرد مون پلیه
15 اندی دلورت مون پلیه
14 دیا رنس
اکامبی لیون

مسابقات

1400/03/02
آنژهآنژه 1 2 لیل لیل
برسبرس 0 2 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن
لانسلانس 0 0 موناکو موناکو
لیونلیون 2 3 نیس نیس
متزمتز 1 1 مارسی مارسی
نانتنانت 1 2 مون پلیه مون پلیه
رنسرنس 1 2 بوردو بوردو
رنرن 2 0 نیم المپیک نیم المپیک
سنت اتینسنت اتین 0 1 دیژون دیژون
استراسبورگاستراسبورگ 1 1 لوریان لوریان