نمودار حذفی

یک شانزدهم نهایی
ناپولی
1
لایپزیش
3
سلتیک
1
زنیت
0
مارسی
3
براگا
0
اسپارتاک
1
بیلبائو
3
استوا بخارست
1
لاتزیو
0
آ ا ک  آتن
1
دیناموکیف اوکراین
1
دورتموند
3
آتالانتا
2
رئال‌سوسیداد
2
سالزبورگ
2
یک هشتم نهایی
لایپزیش
2
زنیت
1
مارسی
3
بیلبائو
1
لاتزیو
2
دیناموکیف اوکراین
2
دورتموند
1
سالزبورگ
2
یک چهارم نهایی
لایپزیش
1
مارسی
0
لاتزیو
4
سالزبورگ
2
نیمه نهایی
مارسی
2
سالزبورگ
0
نهایی
مارسی
0
اتلتیکومادرید
3
نیمه نهایی
آرسنال
1
اتلتیکومادرید
1
یک چهارم نهایی
آرسنال
4
زسکامسکو
1
اتلتیکومادرید
2
اسپورتینگ
0
یک هشتم نهایی
آث میلان
0
آرسنال
2
زسکامسکو
0
لیون
1
اتلتیکومادرید
3
لوکوموتیو مسکو
0
اسپورتینگ
2
ویکتوریا پلژن
0
یک شانزدهم نهایی
لودوگورتس
0
آث میلان
3
اوسترشوند
0
آرسنال
3
ستاره سرخ بلگراد
0
زسکامسکو
0
لیون
3
ویارئال
1
کپنهاگن
1
اتلتیکومادرید
4
نیس
2
لوکوموتیو مسکو
3
آستانه
1
اسپورتینگ
3
پارتیزان بلگراد
1
ویکتوریا پلژن
1

جدول های رده بندی

گروه A

ویارئال ویارئال 11
آستانه آستانه 10
اسلاویا پراگ اسلاویا پراگ 8
مکابی مکابی 4

گروه B

دیناموکیف اوکراین دیناموکیف اوکراین 13
پارتیزان بلگراد پارتیزان بلگراد 8
یانگ بویز یانگ بویز 6
اسکندربو اسکندربو 5

گروه C

براگا براگا 10
لودوگورتس لودوگورتس 9
باشاک شهیر باشاک شهیر 8
هافن هایم هافن هایم 5

گروه D

آث میلان آث میلان 11
آ ا ک  آتن آ ا ک آتن 8
ریه کا ریه کا 7
آستریا وین آستریا وین 5

گروه E

آتالانتا آتالانتا 14
لیون لیون 11
اورتون اورتون 4
آپولون آپولون 3

گروه F

لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو 11
کپنهاگن کپنهاگن 9
شریف تیراسپول شریف تیراسپول 9
فاستاو زلین فاستاو زلین 2

گروه G

ویکتوریا پلژن ویکتوریا پلژن 12
استوا بخارست استوا بخارست 10
لوگانو لوگانو 9
هاپوئل هاپوئل 4

گروه H

آرسنال آرسنال 13
ستاره سرخ بلگراد ستاره سرخ بلگراد 9
کلن کلن 6
باته بوریسوف باته بوریسوف 5

گروه I

سالزبورگ سالزبورگ 12
مارسی مارسی 8
قونیه اسپور قونیه اسپور 6
ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش 5

گروه J

بیلبائو بیلبائو 11
اوسترشوند اوسترشوند 11
زوریا زوریا 6
هرتابرلین هرتابرلین 5

گروه K

لاتزیو لاتزیو 13
نیس نیس 9
زولته وارخم زولته وارخم 7
ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم 5

گروه L

زنیت زنیت 16
رئال‌سوسیداد رئال‌سوسیداد 12
روزنبرگ روزنبرگ 5
واردار واردار 1

گلزنان برتر

10 آریتز آدوریز بیلبائو
8 آندره سیلوا آث میلان
چیرو ایموبیله لاتزیو
7 جونیور موریس دیناموکیف اوکراین
دابور سالزبورگ
6 آنتوان گریزمان اتلتیکومادرید
الکساندر کوکورین زنیت
ریگونی زنیت
والان بریشا سالزبورگ
مانوئل فرناندز لوکوموتیو مسکو

مسابقات

1396/06/23
ویارئالویارئال 3 1 آستانه آستانه
اسلاویا پراگاسلاویا پراگ 1 0 مکابی مکابی
1396/07/06
آستانهآستانه 1 1 اسلاویا پراگ اسلاویا پراگ
مکابیمکابی 0 0 ویارئال ویارئال
1396/07/27
آستانهآستانه 4 0 مکابی مکابی
ویارئالویارئال 2 2 اسلاویا پراگ اسلاویا پراگ
1396/08/11
مکابیمکابی 0 1 آستانه آستانه
اسلاویا پراگاسلاویا پراگ 0 2 ویارئال ویارئال
1396/09/02
آستانهآستانه 2 3 ویارئال ویارئال
مکابیمکابی 0 2 اسلاویا پراگ اسلاویا پراگ
1396/09/16
ویارئالویارئال 0 1 مکابی مکابی
اسلاویا پراگاسلاویا پراگ 0 1 آستانه آستانه