حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 الدحیل الدحیل 20 14 4 2 36 16 20 46
2 الریان الریان 20 13 6 1 37 15 22 45
3 السد السد 20 13 2 5 49 28 21 41
4 الغرافه الغرافه 20 9 5 6 32 28 4 32
5 العربی العربی 20 6 7 7 28 27 1 25
6 السیلیه السیلیه 20 7 4 9 21 25 -4 25
7 الوکره قطر الوکره قطر 20 6 6 8 27 29 -2 24
8 الاهلی دوحه الاهلی دوحه 20 5 5 10 24 34 -10 20
9 القطر القطر 20 4 7 9 18 25 -7 19
10 ام صلال ام صلال 19 3 8 8 17 31 -14 17
11 الخور الخور 19 3 7 9 21 29 -8 16
12 الشحانيه الشحانيه 20 2 9 9 22 40 -18 15
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

14 اکرم عفیف السد
12 یاسیان براهیمی الریان
بغداد بونجاح السد
11 رامین رضائیان الشحانيه
هانی الغرافه
بنیوتو الوکره قطر
9 هارباو العربی
8 محمد مونتاری الدحیل
احمد علاء الدین الغرافه
کیروش بزرا الخور

مسابقات

1398/05/30
السدالسد 4 1 الوکره قطر الوکره قطر
القطرالقطر 1 2 الدحیل الدحیل
1398/05/31
الغرافهالغرافه 3 0 الشحانيه الشحانيه
السیلیهالسیلیه 1 1 الخور الخور
1398/06/01
العربیالعربی 3 1 الاهلی دوحه الاهلی دوحه
الریان الریان 2 2 ام صلال ام صلال
1398/06/07
الوکره قطرالوکره قطر 2 0 القطر القطر
الدحیل الدحیل 1 1 العربی العربی
1398/06/08
الخورالخور 1 0 ام صلال ام صلال
الریان الریان 0 0 الغرافه الغرافه
1398/06/09
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 3 0 السیلیه السیلیه
الشحانيهالشحانيه 1 7 السد السد
1398/06/23
الشحانيهالشحانيه 0 2 الوکره قطر الوکره قطر
القطرالقطر 1 3 الغرافه الغرافه
1398/06/24
الدحیل الدحیل 1 1 الریان الریان
1398/06/28
العربیالعربی 2 1 الشحانيه الشحانيه
الغرافهالغرافه 3 1 الاهلی دوحه الاهلی دوحه
1398/06/29
السدالسد 2 1 ام صلال ام صلال
السیلیهالسیلیه 1 0 القطر القطر
1398/06/30
الریان الریان 2 0 الخور الخور
الوکره قطرالوکره قطر 2 4 الدحیل الدحیل
1398/07/02
السیلیهالسیلیه 1 3 السد السد
1398/07/04
ام صلالام صلال 2 1 الوکره قطر الوکره قطر
1398/07/05
العربیالعربی 19:20 السد السد
1398/07/06
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 1 3 الریان الریان
الشحانيهالشحانيه 0 1 الدحیل الدحیل
القطرالقطر 2 1 الخور الخور
الغرافهالغرافه 1 3 السیلیه السیلیه
1398/07/11
الدحیل الدحیل 2 1 السیلیه السیلیه
الوکره قطرالوکره قطر 3 3 الغرافه الغرافه
1398/07/12
الشحانيهالشحانيه 1 1 ام صلال ام صلال
الخورالخور 1 3 العربی العربی
1398/07/13
السدالسد 2 4 الریان الریان
القطرالقطر 0 2 الاهلی دوحه الاهلی دوحه
1398/07/27
الریان الریان 5 0 القطر القطر
السیلیهالسیلیه 3 1 الوکره قطر الوکره قطر
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 2 2 الشحانيه الشحانيه
1398/07/28
ام صلالام صلال 0 1 الدحیل الدحیل
الخورالخور 20:05 السد السد
العربیالعربی 0 1 الغرافه الغرافه
1398/08/02
الوکره قطرالوکره قطر 0 0 الخور الخور
ام صلالام صلال 0 5 القطر القطر
1398/08/03
الشحانيهالشحانيه 0 0 السیلیه السیلیه
العربیالعربی 1 2 الریان الریان
1398/08/04
السدالسد 2 1 الاهلی دوحه الاهلی دوحه
الدحیل الدحیل 2 1 الغرافه الغرافه
1398/08/09
القطرالقطر 1 0 الشحانيه الشحانيه
السیلیهالسیلیه 0 2 الریان الریان
1398/08/10
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 1 0 ام صلال ام صلال
العربیالعربی 2 2 الوکره قطر الوکره قطر
1398/08/11
الخورالخور 1 3 الغرافه الغرافه
الدحیل الدحیل 4 1 السد السد
1398/08/16
الریان الریان 2 2 الشحانيه الشحانيه
العربیالعربی 1 2 السیلیه السیلیه
1398/08/17
الوکره قطرالوکره قطر 2 1 الاهلی دوحه الاهلی دوحه
الخورالخور 2 3 الدحیل الدحیل
1398/08/18
السدالسد 0 3 القطر القطر
الغرافهالغرافه 2 0 ام صلال ام صلال
1398/10/01
ام صلالام صلال 0 2 السیلیه السیلیه
الریان الریان 1 0 الوکره قطر الوکره قطر
القطرالقطر 1 1 العربی العربی
1398/10/02
الشحانيهالشحانيه 2 2 الخور الخور
الغرافهالغرافه 1 5 السد السد
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 0 3 الدحیل الدحیل
1398/10/12
الوکره قطرالوکره قطر 2 1 السد السد
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 0 3 العربی العربی
1398/10/13
الشحانيهالشحانيه 2 1 الغرافه الغرافه
ام صلالام صلال 0 4 الریان الریان
1398/10/14
الخورالخور 2 1 السیلیه السیلیه
الدحیل الدحیل 0 0 القطر القطر
1398/10/16
العربیالعربی 1 6 السد السد
1398/11/01
الخورالخور 1 2 السد السد
1398/11/03
السیلیهالسیلیه 0 1 الاهلی دوحه الاهلی دوحه
الغرافهالغرافه 4 2 الریان الریان
1398/11/04
القطرالقطر 0 0 الوکره قطر الوکره قطر
العربیالعربی 1 3 الدحیل الدحیل
1398/11/05
ام صلالام صلال 1 0 الخور الخور
السدالسد 4 2 الشحانيه الشحانيه
1398/11/10
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 2 2 الخور الخور
العربیالعربی 1 1 ام صلال ام صلال
1398/11/11
الوکره قطرالوکره قطر 4 1 الشحانيه الشحانيه
الغرافهالغرافه 0 0 القطر القطر
1398/11/12
السدالسد 3 0 السیلیه السیلیه
الریان الریان 1 0 الدحیل الدحیل
1398/12/01
الشحانيهالشحانيه 0 0 العربی العربی
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 1 1 الغرافه الغرافه
1398/12/02
الخورالخور 1 1 الریان الریان
القطرالقطر 0 1 السیلیه السیلیه
1398/12/03
ام صلالام صلال 2 2 السد السد
الدحیل الدحیل 1 0 الوکره قطر الوکره قطر
1398/12/08
الدحیل الدحیل 3 1 الشحانيه الشحانيه
الریان الریان 1 0 الاهلی دوحه الاهلی دوحه
السدالسد 1 1 العربی العربی
1398/12/09
السیلیهالسیلیه 2 0 الغرافه الغرافه
الوکره قطرالوکره قطر 1 2 ام صلال ام صلال
1398/12/10
الخورالخور 2 0 القطر القطر
1398/12/15
ام صلالام صلال 2 2 الشحانيه الشحانيه
الغرافهالغرافه 2 1 الوکره قطر الوکره قطر
1398/12/16
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 2 2 القطر القطر
العربیالعربی 1 0 الخور الخور
1398/12/17
السیلیهالسیلیه 1 2 الدحیل الدحیل
الریان الریان 1 0 السد السد
1398/12/28
القطرالقطر 17:30 الریان الریان
الغرافهالغرافه 19:40 العربی العربی
1398/12/29
السدالسد 17:30 الخور الخور
الدحیل الدحیل 19:40 ام صلال ام صلال
1399/05/03
الغرافهالغرافه 1 0 العربی العربی
القطرالقطر 1 2 الریان الریان
1399/05/04
الدحیل الدحیل 1 1 ام صلال ام صلال
السدالسد 2 1 الخور الخور
1399/05/05
الوکره قطرالوکره قطر 0 0 السیلیه السیلیه
الشحانيهالشحانيه 3 1 الاهلی دوحه الاهلی دوحه
1399/05/11
الریان الریان 0 0 العربی العربی
السیلیهالسیلیه 2 2 الشحانيه الشحانيه
1399/05/12
الخورالخور 1 1 الوکره قطر الوکره قطر
الغرافهالغرافه 0 2 الدحیل الدحیل
1399/05/13
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 0 1 السد السد
القطرالقطر 1 1 ام صلال ام صلال
1399/05/16
الریان الریان 1 0 السیلیه السیلیه
الوکره قطرالوکره قطر 2 1 العربی العربی
1399/05/17
الغرافهالغرافه 2 2 الخور الخور
الشحانيهالشحانيه 0 0 القطر القطر
1399/05/18
ام صلالام صلال 1 1 الاهلی دوحه الاهلی دوحه
السدالسد 1 0 الدحیل الدحیل
1399/05/23
السیلیهالسیلیه 17:30 العربی العربی
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 21:00 الوکره قطر الوکره قطر
القطرالقطر 21:00 السد السد