حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول های رده بندی

گروه 1

ایتالیا ایتالیا 0
بوسنی بوسنی 0
لهستان لهستان 0
هلند هلند 0

گروه 2

انگلیس انگلیس 0
ایسلند ایسلند 0
بلژیک بلژیک 0
دانمارک دانمارک 0

گروه 3

پرتغال پرتغال 0
سوئد سوئد 0
فرانسه فرانسه 0
کرواسی کرواسی 0

گروه 4

آلمان آلمان 0
اسپانیا اسپانیا 0
اوکراین اوکراین 0
سوئیس سوئیس 0

مسابقات

1399/06/14
ایتالیاایتالیا 23:15 بوسنی بوسنی
هلندهلند 23:15 لهستان لهستان
1399/06/17
بوسنیبوسنی 23:15 لهستان لهستان
هلندهلند 23:15 ایتالیا ایتالیا
1399/07/17
بوسنیبوسنی 23:15 هلند هلند
لهستانلهستان 23:15 ایتالیا ایتالیا
1399/07/20
ایتالیاایتالیا 23:15 هلند هلند
لهستانلهستان 23:15 بوسنی بوسنی
1399/08/24
ایتالیاایتالیا 23:15 لهستان لهستان
هلندهلند 23:15 بوسنی بوسنی
1399/08/27
بوسنیبوسنی 23:15 ایتالیا ایتالیا
هلندهلند 23:15 لهستان لهستان

آخرین اخبار

بیشتر