حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز 4 2 1 1 8 4 4 7
2 سانگجو سانگمو سانگجو سانگمو 3 2 1 0 4 1 3 7
3 کانگوان کانگوان 4 2 1 1 5 4 1 7
4 چونبوک موتورز چونبوک موتورز 3 2 0 1 4 2 2 6
5 اف سی سئول اف سی سئول 4 2 0 2 4 5 -1 6
6 اولسان هیوندای اولسان هیوندای 3 1 2 0 5 4 1 5
7 سئونگنام سئونگنام 3 1 2 0 2 1 1 5
8 سوون سامسونگ سوون سامسونگ 3 1 1 1 3 3 0 4
9 تگو تگو 3 0 2 1 2 4 -2 2
10 پوسان پوسان 4 0 2 2 2 5 -3 2
11 گوانگژو گوانگژو 3 0 1 2 1 3 -2 1
12 اینچان اینچان 3 0 1 2 1 5 -4 1
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

5 نگائو اولسان هیوندای
3 یوجتنکو پوهانگ استیلرز
2 پالوشویچ پوهانگ استیلرز
کو مو یئول کانگوان
کانگ سانگ وو سانگجو سانگمو
یانگ دونگ هین سئونگنام
1 رومولو پوسان
هان چان هی اف سی سئول
اوسمار اف سی سئول
سونگ مین کیو پوهانگ استیلرز

مسابقات

1399/02/20
اولسان هیوندایاولسان هیوندای 4 0 سانگجو سانگمو سانگجو سانگمو
اینچاناینچان 0 0 تگو تگو
گوانگژوگوانگژو 0 2 سئونگنام سئونگنام
1399/02/21
پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز 2 0 پوسان پوسان
کانگوانکانگوان 3 1 اف سی سئول اف سی سئول
1399/02/27
سانگجو سانگموسانگجو سانگمو 2 0 کانگوان کانگوان
تگوتگو 1 1 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز
پوسانپوسان 1 2 چونبوک موتورز چونبوک موتورز
1399/02/28
سوون سامسونگسوون سامسونگ 2 3 اولسان هیوندای اولسان هیوندای
اف سی سئولاف سی سئول 1 0 گوانگژو گوانگژو
سئونگنامسئونگنام 0 0 اینچان اینچان
1399/03/02
پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز 1 2 اف سی سئول اف سی سئول
1399/03/03
سوون سامسونگسوون سامسونگ 1 0 اینچان اینچان
کانگوانکانگوان 1 1 سئونگنام سئونگنام
سانگجو سانگموسانگجو سانگمو 1 0 گوانگژو گوانگژو
1399/03/04
چونبوک موتورزچونبوک موتورز 2 0 تگو تگو
اولسان هیوندایاولسان هیوندای 1 1 پوسان پوسان
1399/03/09
تگوتگو 1 1 سانگجو سانگمو سانگجو سانگمو
1399/03/10
کانگوانکانگوان 1 0 چونبوک موتورز چونبوک موتورز
پوسانپوسان 0 0 سوون سامسونگ سوون سامسونگ
گوانگژوگوانگژو 1 1 اولسان هیوندای اولسان هیوندای
1399/03/11
اف سی سئولاف سی سئول 0 1 سئونگنام سئونگنام
اینچاناینچان 1 4 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز