بازی ساحلی روسیه - ساحلی ایران

جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی - امارات فینال

ساحلی روسیه

3 2

ساحلی ایران

18:30 1400/08/15

بازی های رودرروی ساحلی روسیه و ساحلی ایران

جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی - امارات گروه B

ساحلی ایران

3
4

ساحلی روسیه

19:30
1400/08/13
جام بین قاره‌ای - امارات گروه B

ساحلی ایران

3
3

ساحلی روسیه

19:30
1398/08/16
جام بین قاره‌ای - امارات فینال

ساحلی روسیه

2
4

ساحلی ایران

19:30
1397/08/19
جام بین قاره‌ای - امارات گروه B

ساحلی روسیه

2
3

ساحلی ایران

19:30
1397/08/17

ویدیوهای بازی ساحلی روسیه و ساحلی ایران

اخبار بازی