حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی رئال‌مادرید - اینتر

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 0 )

رئال‌مادرید

1 1

اینتر

02:30 1393/05/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی رئال‌مادرید و اینتر

بین المللی دوستانه باشگاهی

رئال‌مادرید

3
0

اینتر

16:30
1394/05/05