حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اینتر - آاس رم

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 0 )

اینتر

2 0

آاس رم

21:30 1393/05/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی اینتر و آاس رم

ایتالیا سری آ

آاس رم

1
1

اینتر

23:00
1398/01/31
ایتالیا سری آ

اینتر

2
2

آاس رم

23:00
1397/09/11
ایتالیا سری آ

آاس رم

1
1

اینتر

23:15
1396/11/01
ایتالیا سری آ

اینتر

3
1

آاس رم

23:15
1396/06/04
ایتالیا سری آ

آاس رم

3
1

اینتر

23:15
1395/12/08