حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی پاکستان - فلسطین

دوستانه ملی بین المللی

پاکستان

0 2

فلسطین

13:30 1393/07/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پاکستان و فلسطین

دوستانه ملی بین المللی

پاکستان

1
2

فلسطین

16:30
1397/08/25