حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی رومانی - دانمارک

دوستانه ملی بین المللی

رومانی

2 0

دانمارک

22:00 1393/08/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی رومانی و دانمارک

مقدماتی جام جهانی منطقه اروپا گروه E

رومانی

1
1

دانمارک

19:30
1396/07/16
مقدماتی جام جهانی منطقه اروپا گروه E

دانمارک

0
0

رومانی

23:15
1396/01/06