حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی رئال‌مادرید - آث میلان

بین المللی دوستانه باشگاهی

رئال‌مادرید

2 4

آث میلان

19:30 1393/10/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی رئال‌مادرید و آث میلان

بین المللی دوستانه باشگاهی

آث میلان

1
3

رئال‌مادرید

23:30
1397/05/20
بین المللی دوستانه باشگاهی

آث میلان

0
0

رئال‌مادرید

16:30
1394/05/08