حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی شیلی - آمریکا

دوستانه ملی بین المللی

شیلی

3 2

آمریکا

02:30 1393/11/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی شیلی و آمریکا

دوستانه ملی بین المللی

شیلی

1
1

آمریکا

04:25
1398/01/07