حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی هندوراس - السالوادور

دوستانه ملی بین المللی

هندوراس

2 0

السالوادور

00:30 1394/03/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی هندوراس و السالوادور

دوستانه ملی بین المللی

السالوادور

1
0

هندوراس

04:30
1397/03/13
دوستانه ملی بین المللی

السالوادور

2
2

هندوراس

03:30
1396/03/07