حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دانمارک - مونته نگرو

دوستانه ملی بین المللی

دانمارک

2 1

مونته نگرو

22:30 1394/03/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی دانمارک و مونته نگرو

مقدماتی جام جهانی منطقه اروپا گروه E

دانمارک

1
0

مونته نگرو

22:15
1396/07/13
مقدماتی جام جهانی منطقه اروپا گروه E

مونته نگرو

1
0

دانمارک

22:15
1395/07/20