حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی نروژ - سوئد

دوستانه ملی بین المللی

نروژ

0 0

سوئد

22:30 1394/03/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی نروژ و سوئد

یورو گروه F مقدماتی

نروژ

1
1

سوئد

23:15
1398/06/17
یورو گروه F مقدماتی

سوئد

3
3

نروژ

00:15
1398/01/07
دوستانه ملی بین المللی

سوئد

1
1

نروژ

22:15
1396/03/23