حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ازبکستان - ایران

دوستانه ملی بین المللی

ازبکستان

0 1

ایران

17:30 1394/03/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ازبکستان و ایران

دوستانه ملی بین المللی

ایران

1
0

ازبکستان

19:30
1397/06/20
دوستانه ملی بین المللی

ازبکستان

0
1

ایران

20:45
1397/02/29
مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه A

ازبکستان

0
2

ایران

21:15
1396/03/22
مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه A

ایران

1
0

ازبکستان

16:30
1395/07/15