حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سوشو - دیژون

بین المللی دوستانه باشگاهی

سوشو

3 1

دیژون

21:00 1394/04/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سوشو و دیژون

لیگ کاپ فرانسه Coupe de la Ligue

سوشو

1
1

دیژون

22:35
1395/08/05
بین المللی دوستانه باشگاهی

دیژون

0
2

سوشو

21:00
1395/04/26
فرانسه لوشامپيونه

دیژون

0
1

سوشو

19:30
1391/01/27
فرانسه لوشامپيونه

سوشو

0
0

دیژون

21:30
1390/09/12